גידי נבו (1959)

Gidi Nevo


גידי נבו.
    "מושב לצים" : הרטוריקה של הסָטירה העברית : חמש קריאות / גידי נבו. -- אור יהודה : דביר ; באר שבע : הקשרים, המכון לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשע"א 2010.
    253 עמ'.

    "הסָטירה", קובע גידי נבו במבוא לספרו החדש, "היא אכן בת השטן, סוכנת כוחות העקירה והשלילה". קביעה זו מרמזת על אחד ממקורות כוחו של המחקר שלפנינו: הצירוף הנדיר בין ההיקסמות של חוקר מהתופעה שהוא בוחן מזה, לבין יכולתו להעמיד הבחנות הזורקות אור חדש על אותה התופעה, מזה.
    נבו נפעם מהאופי הדמוני של הסטירה, מכלי המשחית המשוכללים והמושחזים שלה, מכוחות ההרס וההשמדה הגלומים בה, ובה בעת מתחושת החופש החריפה המתלווה לשימוש בה. אבל ההתפעמות הזאת, ההתחקות אחרי החוויה הסטירית כמו מתוכה, אינה פוגמת במהלך המחקרי. להפך, היא מאפשרת לנבו לתת בסטירה סימנים חדשים, למשג, לברר ולהבהיר, מנקודת מוצא חיונית ומרעננת.
    חשיבותו של הספר שלפנינו נובעת, בין היתר, ממעמדה הבכיר של הסטירה בקורותיה של הספרות העברית החדשה ובקורותיו של פרויקט הנאורות שרבים מיוצרי הספרות העברית גייסו את עצמם אליו. אכן, כפי שכותב נבו, "הסטירה היא בשר מבשרו ועצם מעצמותיו של פרויקט הנאורות. היא אחד מהאופנים שבהם מתלבש היסוד הביקורתי, שהוא חלק בלתי נפרד מפרויקט זה, אולי אפילו לבו החי".
    נבו עוסק בסטירה מתוך פרספקטיבה היסטורית. ברם, אין הוא מעמיד שלשלת קבלה ומסירה מקובלת. השלשלת הז'אנרית שנבו יוצר היא "היסטוריה של שיאים". הוא עוצר בחמש תחנות שבהן הוא בוחן ביצועים ספרותיים של הז'אנר האהוב עליו המעמידים יחד אופק של פסגות גבוהות.
    הספר פותח ביצירתו הגאונית של המשכיל הגליצאי יוסף פרל, מגלה טמירין (1819), וממשיך בקריאה צמודה בעיבודו של י.ד. ברקוביץ לאחד המונולוגים הידועים והאהובים של שלום עליכם. בהמשך מספק הספר לראשונה קריאה שיטתית ורצופה ביצירתו הסטירית של אפרים קישון. פרק מרתק מוקדש לקוטב הקודר והאפל ביותר של הסטירה העברית כפי שהוא מתבטא בסיפוריו של חנוך לוין. בתחנה האחרונה במסע קורא נבו ביצירתו של דורון רוזנבלום, שכונסה במבחר המייצג תוגת הישראליות (1996), וממחיש לנו בחדות ובחיות מדוע לדעתו רוזנבלום הוא הסטיריקון העיתונאי הבולט והחשוב ביותר בישראל בעשורים האחרונים.

תוכן העניינים:

פתח דבר (7)
מבוא (9)
פרק א:    שתי מסות על מגלה טמירין ליוסף פרל
            א. יוסף פרל ומוראות השכפול הבלתי טהור (17)
            ב. המֵמד הכלכלי במגלה טמירין (36)
פרק ב:    הומור יהודי במחלצות עבריות - על "ממבחן הצבא" לשלום עליכם בתרגום י"ד ברקוביץ (60)
פרק ג:    הסטירה הבורגנית של אפרים קישון (100)
פרק ד:    נובלת ההשפלה של חנוך לוין - המקרה של  איש עומד מאחורי אשה יושבת (138)
פרק ה:    הסטירה הפרו-ישראלית והאנטי-"ציונית" של דורון רוזנבלום (160)
    רשימת הערות (183)
    רשימת מקורות (233)
    מפתח השמות (239)
    מפתח היצירות (245)

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף