אליהו דוד שפיר (1911–1974)

<בהכנה>

Eliyahu David Shapir

    אליהו דוד שפיר (שפירא) נולד באחוזת צסרקה (אז באימפריה הרוסית, אחר כך בליטא), בן למשפחת רבנים. למד בגימנסיה ׳׳תרבות״ בווילקומיר ושם נעשה מאוחר יותר למורה לספרות ולעברית. כמו כן למד באוניברסיטת קובנה שפות שמיות אצל קרובו, הבלשן וחוקר הספרות חיים נחמן שפירא. נמנה עם חבורת היוצרים העבריים המודרניסטים בליטא, ״פֶּתַח״ שהיתה כעין שלוחה של חבורת ״כתובים״ הארץ־ישראלית: בין השאר השתתף בכתב העת של החבורה (פתח) ובקובץ הספרותי היחיד שהוציאה (פעם, קובנה, לצד נתן אלתרמן, לאה גולדברג ואחרים). עלה ארצה ב־1938 והצטרף לחבורת היוצרים ״יחדיו״ בראשותו של אברהם שלונסקי. היה שותף לאלתרמן ולישראל זמורה בייסוד הוצאת מחברות לספרות.
    החל לפרסם בעיתונות העברית בקובנה שירים (מ־1929), רשימות (מ־1931) וסיפורים (מ־1932). הוא פירסם מדבריו בטורים, מחברות לספרות, הארץ, דבר ועוד. חלק מסיפוריו המוקדמים עובדו מחדש בקובץ סיפוריו הניסיון הראשון המצומצם לשוב (ספריית תרמיל, 1968) בשם העט דוד דר. באותו שם עט פירסם ב־1957 ספר שירים, מרום הרים (שמות עט נוספים שלו: ד׳ אפר וא׳ ד׳ ש׳). תירגם ספרים רבים מיידיש, מגרמנית ומאנגלית, בהם: התרבות והדת מאת זיגמונד פרויד (בשיתוף עם י׳ רוזנצווייג וש׳ גולן, 1943); פו הדב מאת א״א מילן (בשיתוף עם ו׳ ישראלית, 1943); בית משבר (1947–1951, שני כרכים) מאת הסופר בשפת יידיש דער נסתר (שם העט של פנחס כהנוביץ׳); בית ממכר עתיקות מאת צ׳רלס דיקנס (1971). זכה בפרס טשרניחובסקי לתרגומי מופת (1972). עסק גם בעריכה. בין השאר ערך תשע חוברות של מאזניים (אוקטובר 1970–ספטמבר 1971) ושימש עורך בהוצאות עם עובד (בין השאר ערך שם את סדרת ״ספריה לעם״), הקיבוץ המאוחד ודביר.
    כתיבתו טבועה בחותם הגעגוע. בפרוזה שלו, האוטוביוגרפית ביסודה, זהו געגוע אל עולם שאבד (עם ההתבגרות, עם התמורות ההיסטוריות), ואילו בשירה הגעגוע הוא לאהובה בלתי מושגת או אל ״ציץ התכלת״ הרומנטי. בהשוואה לבני דורו נדמית כתיבתו לא אחת כאפיגונית. לעומת זאת, תרומתו כ״חָרָשׁ ספרות״, הידועה רק בחלקה, אינה מוטלת בספק.
    א. ד. שפיר היה נשוי למתרגמת וירה (דבורה) ישראלית. נפטר בתל אביב בי״ד באייר תשל״ד, 6 במאי 1974, לאחר שנפגע בתאונת דרכים.

נכתב על־ידי גדעון טיקוצקי עבור לקסיקון הקשרים לספרות ישראלית 
[מקורות נוספים: קרסל, ויקיפדיה

ספריו:
 • מרום הרים : שירים (תל אביב : מחברות לספרות, תשי״ז) <בחתימת דוד דר>
 • הנסיון הראשון המצומצם לשוב : ארבעה דברי־סיפור (תל אביב : ספרית תרמיל : פירסומי קצין חינוך ראשי / ענף השכלה – משרד הביטחון, תשכ״ט) <בחתימת דוד דר>
 • כתבים : שירים, סיפורים, מסות (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשמ״ג 1982) <כינסו והביאו לדפוס רות קרטון־בלום ומנחם דורמן> <כולל: ״א.ד. שפיר – ביבליוגראפיה / מאת יוסף ירושלמי״: ע׳ 333־346>
תרגום:
 • על נהרות מזוביה / מ. בורשטין (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1940) <מיידיש>
 • זלמנאים / מ׳ קולבאק (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1940) <מיידיש>
 • הקומונה הפאריסאית 1871 / ה. פ. א. ליסאגריי (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1941) <מצרפתית>
 • מדבירי הרעב / פול דה־קריף (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1942) <מצרפתית. עובד על־ידי ד. אילון־סרני>
 • פו הדב / מאת א״א מילן (תל אביב : מחברות לספרות, תש״ג) <תרגמו מאנגלית ו׳ ישראלית וא״ד שפיר ; ציורים מאת ארנסט ה׳ שפארד ; ״השירים בספר מתורגמים על־ידי נתן אלתרמן״>
 • משכן האהבה / ז. סגלוביץ (תל־אביב : הועד להוצאת מבחר כתבי ז. סגלוביץ, תש״ג)  <מיידיש>
 • פרקי חיי / א. רופין (תל אביב : עם עובד, תש״ד–תש״ז) <ערך מן העזבון אל. ביין ; תרגם מגרמנית א. ד. שפירא>
 • משפט מוסוליני : והוא דין וחשבון ככתבו וכלשונו מן המשפט הגדול ... / מיכאל פוט (תל־אביב : עם עובד, תש״ה) <מאנגלית>
 • בית משבר : רומן היסטורי / דר נסתר (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1947־1951) <עברית – ח׳ רבינזון, ש׳ נחמני, כרך ב׳ תורגם על־ידי א״ד שפיר>
 • ארץ שכוחת אל : קורות שנה אחת / קרלו לוי (תל אביב : עם עובד, תש״י) <תורגם על ידי אליהו דוד שפיר וי. רין>
 • דברי ימי ישראל : דורות אחרונים, משלהי המאה השמונה עשרה עד ימינו / רפאל מאהלר (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1952) <כרך א׳, ספר א׳: תרגם ״מכתב היד ביידיש – א״ד שפיר״>
 • מלכות גיטו : סיפורים / ישעיהו שפיגל (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשי״ג) <מיידיש. הסיפורים נכתבו בגיטו לודז בשנים 1940־1944>
 • בכפר נטוש / מנדל מאן (תל־אביב : הקיבוץ המאוחד, תשי״ד 1953) <מיידיש>
 • פסלים יהודים / קרל שוארץ (ירושלים : מפעלי אמנות, 1954) <תורגם לעברית על ידי מאיר מוהר וא.ד. שפיר>
 • בארץ הלבנה / דוד איגנטוב (תל־אביב : מ. ניומן, תשי״ד 1954) <מיידיש>
 • אמריקה של בראשית / מאת אן טארי וייט (תל אביב : מ׳ ניומן, תשט״ו 1954) <מאנגלית>
 • עיר בפולין : רומן / הרץ ברגנר (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשט״ו) <מיידיש. אחרית דבר – דב סדן>
 • הטירה / פראנץ קאפקה (ירושלים : שוקן, תשט״ז 1955) <מומחז על־ידי מאכס ברוד>
 • איסכילוס ואתונה : מחקר במקורות החברתיים של הדרמה / ג׳ורג׳ תומסון (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשט״ז 1955)
 • משנתו הכלכלית של קארל מארכס / מוסברת ומפורשת באופן השווה לכל נפש, על־ידי קארל קאוטסקי (תל־אביב : הקיבוץ המאוחד, תשט״ז)
 • הקומונה הפריסאית והיהודים / ז. שייקובסקי (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשט״ז)
 • כי תמול אנחנו : רומן / חנן אילתי (תל אביב : ספרי גדיש, תשט״ז)
 • אמנות ותיאטרון / אפרים שרייער (תל־אביב : ספריה י״ל פרץ, 1958) <מבוא – ד״ב מלכין>
 • ג׳וד האלמוני / תומאס הארדי (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשכ״א 1960) <ציורים – יוסל ברגנר>
 • פת ומלח : סיפורים / מ. בורשטין (תל אביב : הוצאת י״ל פרץ, 1961) <מובא לדפוס על־ידי דניאל ענבר (בורשטין)>
 • הודו : חמשת אלפי שנות אמנות הודית / מאת הרמן גאץ (תל אביב : דביר ועם עובד, 1961)
 • ההרריים / יוסף ארליך ; (תל אביב : עם עובד, תשכ״ב 1961)
 • העגונה : רומן / חיים גראדה (תל אביב : עם עובד, תשכ״ב) <מיידיש>
 • המאבק על השלטון באירופה / א. י. פ. טיילור (תל־אביב : הקיבוץ המאוחד, תשכ״ג) <מאנגלית>
 • כמאכולת אש / גריהם גרין ; (תל אביב : עם עובד, תשכ״ג) <מאנגלית>
 • ילדי כוכבים / קלרה אשר־פינקהוף (תל אביב : עם עובד, תשכ״ג) <מגרמנית. ״מפרשיות הגירוש של יהודי הולנד״>
 • נפוליון השלישי / אלבר גרר (תל אביב : הדר, תשכ״ה)
 • תולדות האמנות מימי קדם ועד ימינו / ז׳רמן באזן... (תל־אביב : דביר, תשכ״ו)
 • פאסטר ומדע זמננו / רניי דיבוס (תל אביב : דביר ועם עובד, תשכ״ו)
 • הבעיה היהודית בברית המועצות / ב״צ גולדברג (תל אביב : עם עובד, תשכ״ו) <מיידיש>
 • אמנות האהבה / אריך פרום (תל אביב : הדר, 1966) <מאנגלית>
 • שני בנים למות / יעל דיין (תל אביב : עם עובד, תשכ״ז) <מאנגלית>
 • קארלסון המעופף / אסטריד לינדגרן (תל אביב : עם עובד, תשכ״ז)
 • צמח אטלס / חיים גראדה (תל־אביב : עם עובד, תשכ״ח) <מיידיש. חלק שני יצא בשם: מלחמת היצר>
 • ערומים בטרם שחר : רומאן / ישעיהו שפיגל (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, בשיתוף עם קרן ויינפר־מורגנשטרן, תשכ״ח 1968)
 • תחת גדר / דר נסתר ; תירגם א״ד שפיר ; מעשה בלץ בעכברה ובנסתר עצמו, תירגם דב סדן (תל אביב : קצין חינוך ראשי – ענף השכלה : : ספרית תרמיל : משרד הבטחון – ההוצאה לאור, תשכ״ט)
 • חמישים שירים / מלך ראוויטש (תל אביב : שירים, תשכ״ט)
 • איש העם / צ׳ינוא אצ׳בה  (תל אביב : עם עובד, תשכ״ט) <קטעי הדו־שיח הכתובים פיג׳ן אינגליש תורגמו בסיועו של פיטר בליי ארתיאבה>
 • אור מעמקי תהום / ישעיהו שפיגל (תל אביב : הוצאת י. ל. פרץ, תשכ״ט 1969) <מיידיש – א.ד. שפיר, בנימין טנא ; מבוא: בין להבות ושלבים, מאת דב סדן>
 • פנינים חולות : ועוד סיפורים / אלתר קאציזנה (תל־אביב : משרד הביטחון–ההוצאה לאור : ספרית תרמיל, תשל״א 1970)
 • מלחמת היצר / חיים גראדה (תל אביב : עם עובד, 1970) <חלק א׳ יצא לאור בשם צמח אטלס>
 • מדרגות אל השמים : רומן / ישעיהו שפיגל (תל־אביב : עם עובד, תש״ל 1970)
 • בית ממכר עתיקות : רומן / צ׳אלרס דיקנס (תל אביב : מ. מזרחי, תשל״א)
 • בצעדים סומים על פני האדמה / לייב רוכמן (תל־אביב : עם עובד, תשל״ו 1976)
 • ראש העיר קסטרברידג׳ / תומאס הרדי (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשל״ז) <אחרית דבר – רנה קלינוב>
 • המנדים אל הדלים : מבחר שירים מיידיש / מלך ראוויטש (תל אביב : קשב לשירה, תשס״ז 2007) <בחר ותרגם מאידיש א״ד שפיר ; עורך הספר – ישראל הר>
על המחבר ויצירתו:
 • באר, חיים.  כמקור חי, פועל, משפיע.  משא (מצורף לדבר׳), גל׳ 7 (ה׳ בשבט תשל״ב, 21 בינואר 1972),  עמ׳ 1.
 • ברונובסקי, יורם. הנסיון הנואש, הגואל, לשוב (זיכרון על א״ד שפיר).  מאזנים, כרך נ״ו, גל׳ 2 (טבת תשמ״ג, ינואר 1983), עמ׳ 44־45 <חזר ונדפס בספרו ביקורת תהיֶה : רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית / ערך והוסיף אחרית דבר – דוד וינפלד (ירושלים : כרמל, תשס״ו 2006), עמ׳ 202–206>
 • גלעד, אליעזר. א.ד. שפיר כעורך ״מאזנים״. מאזנים, כרך נ״ו, גל׳ 2 (טבת תשמ״ג, ינואר 1983), עמ׳  42.
 • דור, משה.  אד״ש – עט ענוג וחריף.  מעריב, ט״ז באייר תשל״ד, 8 במאי 1974, עמ׳ 20.
 • זמורה, ישראל.  איש הספרות : דיוקן זוטא של א. ד. שפיר ז״ל.  מעריב, ספרות, אמנות, ביקורת, כ״ט בתמוז תשל״ד, 19 ביולי 1974, עמ׳ 35.
 • פורת, אמציה.  על א. ד. שפיר.  מולד, סדרה חדשה, כרך ו׳ (כ״ט), חוב׳ 31 (241) (אייר–תמוז תשל״ד, אפריל–יוני 1974), עמ׳ 151–155 <דברים במלאת שלושים לפטירתו באסיפת אזכרה בבית הסופר ע״ש שאול  טשרניחובסקי בתל־אביב>
 • פרי, מנחם. ״יחיד כפול ומכופל״ : על מות א. ד. שפיר.  משא (מצורף ל׳דבר׳), גל׳ 19 (126) (י״ח באייר תשל״ד, 10 במאי 1974), עמ׳ 1.
על ״הנסיון הראשון, המצומצם, לשוב״
 • גורפיין, רבקה.  א. ד. שפיר – ״הנסיון הראשון, המצומצם, לשוב.  בספרה: לאור הכתוב : סופרים ומשוררים בישראל (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל״ב 1972), עמ׳ 93–95.
על ״כתבים״ (תשמ״ג 1982)
 • זך, נתן. איש־פה ואיש־שם : עפ כינוס כתביו של א. ד. שפיר. ידיעות אחרונות, י״ח בניסן תשמ״ג, 1 באפריל 1983; כ׳ בניסן תשמ״ג, 3 באפריל 1983 <חזר ונדפס בספרו השירה שמעבר למלים : תיאוריה וביקורת 1954־1973 (בני־ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע״א 2011), עמ׳ 437–457>

על ״ג׳וד האלמוני״ לתומאס הארדי
 • אהרונסון, אלכסנדר.  ג׳וד האלמוני.  יוכני: עתון לספרות, חוב׳ א׳ (אייר תשכ״א, אפריל 1961), עמ׳ 24–25.
על ״ראש העיר קסטרברידג׳״
קישורים:

OpenLibrary – OL1364050A Wikidata – Q6560822 J9U – 987007308270205171 NLI – 000187097 LC – n82237253 VIAF – 8747219
עודכן לאחרונה: 13 בפברואר 2023

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף