אליהו דוד שפיר (1911־1974)

<בהכנה>

Eliyahu David Shapir

 

ספריו:
 • מרום הרים : שירים (תל אביב : מחברות לספרות, תשי"ז) <בחתימת דוד דר>
 • הנסיון הראשון המצומצם לשוב : ארבעה דברי-סיפור (תל אביב : ספרית תרמיל : פירסומי קצין חינוך ראשי / ענף השכלה - משרד הביטחון, תשכ"ט) <בחתימת דוד דר>
 • כתבים : שירים, סיפורים, מסות (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשמ"ג 1982) <כינסו והביאו לדפוס רות קרטון-בלום ומנחם דורמן> <כולל: "א.ד. שפיר – ביבליוגראפיה / מאת יוסף ירושלמי": ע' 333־346>
תרגום:
 • הטירה / פראנץ קאפקה (ירושלים : שוקן, תשט"ז 1955) <מומחז על-ידי מאכס ברוד>
 • ג'וד האלמוני / תומאס הארדי (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשכ"א 1960) <ציורים - יוסל ברגנר>

על המחבר ויצירתו:

 • באר, חיים.  כמקור חי, פועל, משפיע.  משא (מצורף לדבר'), גל' 7 (ה' בשבט תשל"ב, 21 בינואר 1972),  עמ' 1.
 • ברונובסקי, יורם. הנסיון הנואש, הגואל, לשוב (זיכרון על א"ד שפיר).  מאזנים, כרך נ"ו, גל' 2 (טבת תשמ"ג, ינואר 1983), עמ' 44־45 <חזר ונדפס בספרו ביקורת תהיֶה : רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית / ערך והוסיף אחרית דבר – דוד וינפלד (ירושלים : כרמל, תשס"ו 2006), עמ' 202־206>
 • גלעד, אליעזר. א.ד. שפיר כעורך "מאזנים". מאזנים, כרך נ"ו, גל' 2 (טבת תשמ"ג, ינואר 1983), עמ'  42.
 • פורת, אמציה.  על א. ד. שפיר.  מולד, סדרה חדשה, כרך ו' (כ"ט), חוב' 31 (241) (אייר-תמוז תשל"ד, אפריל-יוני 1974), עמ' 151־155 <דברים במלאת שלושים לפטירתו באסיפת אזכרה בבית הסופר ע"ש שאול  טשרניחובסקי בתל-אביב>
 • פרי, מנחם. "יחיד כפול ומכופל" : על מות א. ד. שפיר.  משא (מצורף ל'דבר'), גל' 19 (126) (י"ח באייר תשל"ד, 10 במאי 1974), עמ' 1.
על "הנסיון הראשון, המצומצם, לשוב"
 • גורפיין, רבקה.  א. ד. שפיר - "הנסיון הראשון, המצומצם, לשוב.  בספרה: לאור הכתוב : סופרים ומשוררים בישראל (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל"ב 1972), עמ' 93־95.
על "כתבים" (תשמ"ג 1982)
 • זך, נתן. איש-פה ואיש-שם : עפ כינוס כתביו של א. ד. שפיר. ידיעות אחרונות, י"ח בניסן תשמ"ג, 1 באפריל 1983; כ' בניסן תשמ"ג, 3 באפריל 1983 <חזר ונדפס בספרו השירה שמעבר למלים : תיאוריה וביקורת 1954־1973 (בני-ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע"א 2011), עמ' 437־457>

על "ג'וד האלמוני" לתומאס הארדי
 • אהרונסון, אלכסנדר.  ג'וד האלמוני.  יוכני: עתון לספרות, חוב' א' (אייר תשכ"א, אפריל 1961), עמ' 24־25.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף