חיים שירמן (1904־1981)

Chaim (Jefim) Schirmann


ספר חיים שירמן  : קובץ מחקרים  / בעריכת שרגא אברמסון, אהרן מירסקי. – ירושלים  : מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית-המדרש לרבנים באמריקה, תש"ל 1970.
        428  עמ'.
        Hayyim (Jefim) Schirmann Jubilee volume  / edited by Shraga Abramson, Aaron Mirsky

 

תוכן העניינים:
 • אפרים א. אורבך: פירוש לסילוק הקלירי לפרשת שקלים 'אז ראית וספרת' (עמ' 1־25)
 • יהושע בלאו: הערות לגלגולי ההטעמה בעברית הקדומה (עמ' 27־38)
 • זאב בן-חיים: עיונים בארמית של ארץ-ישראל ובפיוט השומרונים  (עמ' 39־68)
 • שלמה דב גויטיין: ההתמודדות בין בית-הכנסת לבין הקהילה (עמ' 69־77)
 • א. מ. הברמן: עשרה פיוטים לרבי אברהם אבן עזרא (עמ' 79־91)
 • יוסף היינימן: ברכת 'בונה ירושלים' בגלגוליה (עמ' 93־101)
 • יהודה אריה וידה: ליקוטים מספר מוסר בלתי ידוע לאחד רבני צרפת (עמ' 103־110)
 • מאיר ולנשטיין: המשורר רחמים קלעי, סביבתו וחוגו – על פי כ"י שוקן 37  (עמ' 111־134)
 • שמואל ורסס: הספר 'פני תבל' בזיקתו למסורת המקאמה בספרותנו <על ספרו של משה ב"ר מנחם מנדל פ"פ (פרנקפורט), המכונה משה מענדעלזאהן מילידי האמבורג> (עמ' 135־148)
 • משה זיידל: מקבילות-פנים בספר ישעיה ובספר ירמיה (עמ' 149־158)
 • משה לזר: שירי-חתונה פרובנצאליים-קטאלניים (מאה י"ד-ט"ו) (עמ' 159־177)
 • אהרן מירסקי: מדרשות חז"ל בשירי המקרא של האנגלו-סכסים (עמ' 179־194)
 • חן מרחביה: מפיוטי ר' בנימין בר שמואל בתרגום לאטיני (עמ' 195־212)
 • יוסף מרקוס: שירים ופיוטים חדשים לרבי שלמה אבן גבירול ורבי יצחק אבן גיאת (עמ' 213־231)
 • דב סדן: ברכת פתאם : לדרכה של סמיכות (עמ' 233־256)
 • דן פגיס: קובץ פיוטים מפרובאנס (עמ' 257־284)
 • עזרא פליישר: הפייטן ר' יצחק בר לוי ופיוטיו (עמ' 285־318)
 • פרנציסקו קאנטירה: בני קוטה מטולידו : משפחה של משוררים יהודים אנוסים (עמ' 319־345)
 • צבי מאיר רבינוביץ: קרובת יניי לסדר וישלח מתוך הגניזה : בצירוף ניקוד, חילופי נוסחאות וביאור (עמ' 347־362)
 • בצלאל (ססיל) רות: קוים לדמותו של אפרים לוצאטו (עמ' 363־370)
 • יהודה רצהבי: מקורות לפתגמים ב'ספר שעשועים' <על ספרו של ר' יוסף בן מאיר בן זבארה> (עמ' 371־392)
 • אלכסנדר שרייבר: שירים חדשים מגנזי קויפמן (עמ' 393־396)
 • שרגא אברמסון: איגרת רב יהודה הלוי לרב משה בן עזרה (עמ' 397־411)
 • כתבי חיים שירמן: רשימה ביבליוגראפית (1930־1969) / ערכו דן פגיס ועזרא פליישר (עמ' 413־427)


עודכן לאחרונה: 7 בנובמבר 2017

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף