נתן ינאי (1933)

 <בהכנה>

Nathan Yanai

פרופ' למדע המדינה והיסטוריה פוליטית באוניברסיטת חיפה. פרסם מאמרים וספרים בתחומי עיסוקו המדעי.

ספריו:

 • מרכבת זהב (ירושלים : כרמל, תשס"ד 2003)  <שירים>
 • השכונה (ירושלים : כרמל, תשע"ב 2011) <רומן אוטוביוגרפי>
 • משאלות לב ושיר (תל אביב : גוונים, תשע"ה 2014) <שירים>
ספרים בתחום מחקרו:
 • קרע בצמרת : המשבר שזעזע את מפא"י והביא להקמת רפ"י (תל-אביב : א. לוין-אפשטיין, 1969)
 • Party leadership in Israel : maintenance and change (Ramat-Gan : Philadelphia : Turtledove, 1981)
 • בין מייסדים ובין ממשיכים במנהיגות הפוליטית בישראל (חיפה : אוניברסיטת חיפה, תשמ"ב)
 • משברים פוליטיים בישראל : תקופת בן-גוריון (ירושלים : כתר, 1982)
עריכה:
 • משה דיין על תהליך השלום ועתידה של ישראל : דברים בכנסי הבמה לברורים  מדיניים וחברתיים (1977-1981) (תל-אביב : משרד הבטחון, ההוצאה לאור, תשמ"ח 1988)
על המחבר ויצירתו:
על "מרכבת זהב"
 • בן-דב, ניצה. שירת ביכורים של סתיו. הארץ, מוסף ספרים, גל' 613 (י"א בכסלו תשס"ה, 24 בנובמבר 2004), עמ' 8
על "השכונה"
 • קרפ, עלית. בקצרה: השכונה. הארץ, מוסף ספרים, גל' 985 (ט"ז בטבת תשע"ב, 11 בינואר 2012), עמ' 18.
על "משברים פוליטיים בישראל"
 • נסיהו, מרדכי. [ביקורת]. מגוון, ספטמבר 1982, עמ' 58-59
 • רז, שלמה. [ביקורת]. מדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים, כרך 21 (1983), עמ' 118
 • שפירא, שריה.  סימני מחלה והסיבות השרשיות.  גשר, כרך כ"א, חוב' 108 (1983), עמ' 187-189.
על "משה דיין על תהליך השלום ועתידה של ישראל"
 • בן-עמי, אהרון. משה דיין והאוטונומיה החד-צדדית. נתיב, גל' ב (1) (1989), עמ' 82-84
 • בר-ניר, דב. האופציה של ירדן. דבר, 30 בספטמבר 1988, עמ' 19
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף