תמר קרון

Tamar Kron

פרופסור לפסיכולוגיה קלינית ומלמדת במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. היא פרסמה מאמרים וספרים בתחומי התמחותה וכמו כן מספר ספרי פרוזה.

ספריה:

 • נשים ורודות (תל-אביב : עם עובד בשיתוף עם ירחון נעמת, תשמ"ט 1989)
 • אהבת דניאל : שתי נובילות (תל-אביב : עם עובד, תש"ן 1989)
 • בין מדריך למודרך (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תש"ס 1999) <בשיתוף עם חנוך ירושלמי>
 • סיפור וינאי (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 2000)
 • מי הולך הוא גם חוזר (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 2002) <שני סיפורים>
 • אנחנו אדם וחוה : זוגיות, מיתוסים, פסיכולוגיה (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 2004) <עריכה - דן שביט>
עריכה:

 • הדרכה בפסיכותרפיה (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשנ"ד 1994) <בהשתתפות חנוך ירושלמי>
על המחברת ויצירתה:
על "נשים ורודות"
 • בנימיני, קלמן. [ביקורת]. שיחות, כרך 3, גל' 3 (1989), עמ' 232־233.
 • פז, מירי. חולשות אמריקאיות. דבר, 17 ביולי 1989, עמ' 9.
 • פישר, אסתר. [ביקורת]. נעמת, יולי־אוגוסט 1989, עמ' 50־51.
על "אהבת דניאל"
 • גילולה, דבורה. רומן זעיר נכתב בירושלים. מעריב, ספרות, ז' בניסן תשנ"א, 22 במארס 1991, עמ' ד 13.
 • צור, יגאל. דלות נומינוזית. על המשמר, 1 ביוני 1990, עמ' 21.
 • צ'צ'יק, ורדה. שפת הזכרון. ידיעות אחרונות, 21 בפברואר 1990, עמ' 33.
על "סיפור וינאי"
 • ז'קונט, אמנון.   חיפוש שורשים.  ידיעות אחרונות, המוסף לשבת – תרבות, ספרות, אמנות, י"ז באב תש"ס, 18 באוגוסט 2000, עמ' 27־28.
על "מי הולך הוא גם חוזר"
 • בן-שאול, משה.  הסיפורים על ביניו ודודי.  מאזנים, כרך ע"ט, גל' 2 (תמוז תשס"ה, יולי 2005), עמ' 19־20.
 • בן־דוד, יערה. התבגרות קשה. עתון 77, גל' 279 (2003), עמ' 10־11 <חזר ונדפס בספרה: במבוך המַראות : קריאה בפרקי ספרות עברית וכללית (ירושלים : כרמל, תשע"ב 2012), עמ'  112־116>
 • מלצר, יורם. עובדים ברצינות. מעריב, מוסף שבת ־ ספרות וספרים, ג' בכסלו תשס"ג, 8 בנובמבר 2002, עמ' 24.
על "אנחנו אדם וחוה"
 • בן־שאול, משה. סיפורים טיפוליים ודמויות מטופלות. מאזנים, כרך ע"ח, גל' 3 (ניסן תשס"ד, אפריל 2004), עמ' 32.
 • נצר, רות. מיתוסים זוגיים בחדר הטיפולים. עתון 77, כרך כ"ח, גל' 290 (סיון תשס"ד, מאי 2004), עמ' 8־9.
 • פייט, קרן. טעות מסוג כלשהו. הארץ, מוסף ספרים, גל' 617 (י' בטבת תשס"ה, 22 בדצמבר 2004), עמ' 14.
על "הדרכה בפסיכותרפיה"
 • וינוקור, מאיר. הדרכה בפסיכותרפיה. שיחות, כרך 11, גל' 1 (1996), עמ' 80־83.
 • כצמן, אבי. המדריך של המדריך של המדריך. הארץ, מוסף ספרים, גל' 99 (י"ז בשבט תשנ"ה, 18 בינואר 1995), עמ' 5.
 • רובין,שמשון. הדרכה בפסיכותרפיה. מגמות, כרך ל"ז (1996), עמ' 496־498.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחברת

 

על יצירתה

 

קישורים

 

 

לראש הדף