יגאל שוורץ (1954)

Yigal Schwartz


יגאל שוורץ.
    מה שרואים מכאן
: סוגיות בהיסטוריוגרפיה של הספרות העברית החדשה  / יגאל שוורץ. -- אור יהודה  : דביר, תשס"ה 2005.
    460  עמ'.
    Vantage point / Yigal Schwartz

    מה שרואים מכאן הוא ניסיון לכתוב היסטוריה של ספרות בעידן "לא היסטורי". זהו מסע של חוקר תרבות הנע מן ההווה אל העבר ומן העבר אל ההווה, מתעכב בצמתים מרכזיים וגם בתחנות נידחות במסלול ההתפתחות של הספרות העברית החדשה, ומתבונן בהם מנקודות מבט מתודולוגיות שונות.
    הפרקים הראשונים בספר דנים בהנדסת האדם ועיצוב המרחב בספרות העברית החדשה, בשמרנות חברתית ומהפכנות דתית ב אהבת ציון של אברהם מאפו, ובמחשבת המקום ב מעבר לנהר של מ"י ברדיצ'בסקי. הפרקים הבאים מוקדשים לדיון ב"פואטיקה הסרבנית" המאפיינת את ספר הקבצנים של מנדלי מוכר ספרים, לעיון בסיפורת של בני העלייה השנייה משתי פרספקטיבות היסטוריות "עוינות", ולבחינה מחודשת של פרשת ההתקבלות ה"מוזרה" של הסופר הנשכח אהרן ראובני. הפרקים האחרונים עוסקים בשאלת דוריותו של "דור המדינה", באופיו המיוחד של ארון הספרים של "דור יום כיפור", בהיסטוריה קצרה של סוגיית הזהות בספרות הישראלית, וב סיפור על אהבה וחושך של עמוס עוז כספר פולחן.

תוכן העניינים:

 • מבוא - מחשבות על מאה שנות היסטוריוגרפיה של הספרות העברית החדשה (עמ' 9־23)
 • פרק ראשון: הנדסת האדם ועיצוב המרחב בספרות העברית החדשה (עמ' 25־49)
 • פרק שני: פאודליזם נאור וביתור מפלצות: שמרנות חברתית ומהפכנות דתית באהבת ציון לאברהם מאפו (עמ' 51־67)
 • פרק שלישי: מחשבת המקום בסיפורת העברית הבתר-קלאסית "מעבר לנהר" למ. י. ברדיצ'בסקי (עמ' 69־86)
 • פרק רביעי: "בקיצור, איך שיהיה הדבר, בין כך ובין כך לא טוב!" - הערות פתיחה לדיון מחודש בספר הקבצנים (עמ' 87־124)
 • פרק חמישי: מה שרואים מכאן לא רואים משם, אבל גם להפך: סיפורת העלייה השנייה משתי פרספקטיביות היסטוריות (עמ' 125־147)
 • פרק שישי: מחוץ לגדר של הרפובליקה הספרותית: פרשת ההתקבלות ה"מוזרה" של אהרן ראובני (עמ' 149־200)
 • פרק שביעי: "ספר התקנות הנעלם" : לשאלת דוריותו של "דור המדינה" (עמ' 201־213)
 • פרק שמיני: הצל שלנו ואנחנו: "דור יום הכיפורים" בסיפורת הישראלית (עמ' 215־234)
 • פרק תשיעי: ההלך, המריונטה, הצליין, הנווד והטרנדיסט: היסטוריה קצרה של סוגיית הזהות בספרות הישראלית (עמ' 235־264)
 • פרק עשירי: "נכנסת לארמון מכושף ושיחררת אותו מהכישוף" : סיפור על אהבה וחושך כספר פולחן (עמ' 265־304)
   
 • הערות (עמ' 305־389)
 • ביבליוגרפיה (עמ' 391־417)
 • מפתחות (עמ' 419־460)

 

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף