Polata Knigopisnaia

Poziv za slanje radova

         Polata Knigopisnaia jedini je međunarodni časopis posvećen proučavanju slovenske srednjovekovne pismenosti na Zapadu. Od samog pojavljivanja – od 1978. godine – časopis Polata Knigopisnaia posvećen je održavanju visokog nivoa kvaliteta radova koji se u njemu objavljuju. Od 2006. godine časopis je dostupan samo kao internet izdanje na internet adresi Banke znanja Državnog univerziteta u Ohaju (Knowledge Bank at The Ohio State University): <https://kb.osu.edu/dspace/handle/1811/6399>

Polata knigopisnaia 1 (1978)

Polata Knigopisnaia 1 (1978)

Urednici časopisa, Kristijano Didi (Cristiano Diddi) sa Univerziteta u Salernu (University of Salerno), M. A. Džonson iz Hilandarske istraživačke biblioteke Državnog univerziteta Ohaja (Hilandar Research Library at The Ohio State University) i Robert Romančuk (Robert Romanchuk) sa Državnog univerziteta Floride (Florida State University), primenjivaće novi sistem recenziranja radova potencijalnih saradnika od 2007. godine pa nadalje.

Svi potencijalni saradnici časopisa za koje urednici budu smatrali da su zadovoljili kriterijume časopisa biće anonimno recenzirani od strane dva recenzenta.

Recenzenti časopisa su: Dejvid Birnbaum (David J. Birnbaum) sa Univerziteta u Pitsburgu (University of Pittsburgh), Danijel Kolins (Daniel E. Collins) sa Državnog univerziteta Ohaja (The Ohio State University), Predrag Matejić iz Hilandarske istraživačke biblioteke Državnog univerziteta Ohaja (Hilandar Research Library at The Ohio State University), Dženifer Spok (Jennifer Spock) sa Univerziteta Istočnog Kentakija (Eastern Kentucky University) i Julija Verkholancev (Julia Verkholantsev) sa Univerziteta u Pensilvaniji (University of Pennsylvania).

Urednici časopisa Polata Knigopisnaia objavljuju poziv za slanje radova koji bi trebalo da se pojave u 2014. godini, u svesci br. 39. Polata Knigopisnaia objavljuje izdanja srednjovekovnih slovenskih tekstova, ali i članke, indekse, bibliografije i prikaze posvećene slovenskim srednjovekovnim tekstovima (rukopisima i štampanim knjigama), posebno njihovom istorijskom i kulturnom kontekstu.

Autori koji žele priložiti rad dodatne informacije o tematici časopisa i načinu priređivanja radova mogu dobiti od urednika časopisa.

 

Urednici:

Cristiano Diddi crdiddi@unisa.it

M.A. Johnson johnson.60@osu.edu

Robert Romanchuk rromanch@mailer.fsu.edu