Shakespeare - from Right to Left
The Dan Almagor Collection

סוף טוב הכל טוב

All's Well That Ends Well

תרגומים לעברית:

עבודים לילדים:

  • סוף טוב הכל טוב / ויליאם שקספיר ; [נוסח עברי - אהרן בר על-פי צ'רלס ומרי לם ; עריכה - יעל שכנאי]. – תל אביב : תמוז, 2003. 34 עמ'. – (סדרת סיפורי שקספיר)

על היצירה:

  • נבו, רות.  מניע ומשמעות ב"סוף טוב הכול טוב".  בספרה: שפתו האחרת של שקספיר (ירושלים : מוסד ביאליק, תשס"ב 2002), עמ' 39־66.
  • נדלר, בני.  סוף טוב הכל טוב.  בספרו:  שקספיר : המחזות, הדמויות וקורות חייו (חיפה : רקפת, 2001), עמ' 189־193.
    כולל גיבורי המחזה ותקציר העלילה.
  • עוז, אברהם.   טרוילוס וקרסידה, סוף טוב הכול טוב, מידה כנגד מידה: חידות לא פתורות.  בספרו:  היצירה השקספירית (תל-אביב : משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תשס"ז 2006), עמ' 133־146.
  • שלוי, אליס.  המחזות ה"בעייתיים":  "טרואילוס וקרסידה" - "סוף טוב, הכל טוב" - "מידה כנגד מידה".   בספרה: שקספיר - עולמו ויצירתו  (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, מהד' 2 מורחבת, תשמ"ה 1985), עמ' 177־189.

הפקות:

לראש הדף

שקספיר  –  מימין לשמאל
עורך אחראי: יוסף גלרון־גולדשלגר

Edited by Joseph Galron-Goldschläger