קטיף - ילקוט לדברי ספרות, הגות ואמנות

Katif


קטיף : ילקוט לדברי ספרות, הגות ואמנות.
    פתח תקוה : הוצאת המחלקה לתרבות, עירית פתח-תקוה, תשי"ד-תשמ"ט.
 

כרך א' כרך ב' כרך ג' כרך ד'-ה' כרך ו'-ז' כרך ח'
כרך ט'-י' כרך י"א כרך י"ב-י"ג כרך י"ד-ט"ו כרך ט"ז-י"ז

קטיף, ילקוט לדברי ספרות [כרך א'] (תשי"ד) / העורכים - ק. א. ברתיני, יוסף חנני .
 

תוכן העניינים:

 • ז. יואלי: הספר שלפנינו  (עמ' 5)
 • נתן יונתן: פתח-תקוה עירי (עמ' 9־14)
 • אברהם עמיצור: נחלת אבות  (עמ' 17־25)
 • אברהם לב: בלילה : משירי הפרדס <תרגום - יצחק עוגן>  (עמ' 26־31)
 • אריה טבקאי: נמל  (עמ' 32־37)
 • ש"י פנואלי: אור החיוך - על שירתו של נ. אלתרמן (עמ' 38־44)
 • פנחס אלעד-לנדר:  שירים מקצוי שדה  (עמ' 45־47)
 • אריה שרפי: במערבולת  <סיפורים קצרים. תרגום - ב. מרדכי>  (עמ' 48־56)
 • ק. א. ברתיני: בחגוי הזמן והנוף <שיר> (עמ' 59־62)
 • יוסף חנני: ריח של עצי אקליפטוס (עמ' 63־88)
 • ג. קרסלפני "חכמת ישראל" בארצנו  (עמ' 89־99)
 • יעקב צבי שרגל: שירים - אחרי הקציר <תירגם - ב. מרדכי> ; על הסף <תירגם - אמיר גלבוע>  (עמ' 100־101)
 • עמוס מוסינזון: הקבר על הגבעה <מחזה> (עמ' 102־127)
 • פ. דייקן (דיקשטיין): דיני נפשות בישראל בימי קדם ובזמן הזה  (עמ' 128־142)
 • אסתר זאמצקי: אגלים  <שירים> (עמ' 143־145)
 • דב סדן: סופר בשיחו <על יעקב רבינוביץ>  (עמ' 146־150)
 • ר' בנימין: שלום שטרייט ז"ל (עמ' 151־154)
 • אליעזר קאליר: פגישה אחרונה  (עמ' 155־159)
 • פסיה מאיֶבסקי: שירים - תיל בלהבות <תרגום - ב. מרדכי> ; בלדה על הזרוע נושאת-הספרות <תרגום - ק. א. ברתיני> ; תפלתי <תרגום - יצחק עוגן> ; עיני תימניה <תרגום - ק. א. ברתיני> (עמ' 160־162)
 • אהרן קווהרשימות <סיפורים קצרים> (עמ' 163־165)
 • גד זאקליקובסקי: דליי החלב  <תרגום - ב. מרדכי> (עמ' 166־171)
 • יצחק דמיאל-שווייגר: על "רמת החיים"  (עמ' 172־174)
 • שמואל מור: טיול של בוקר שבת (עמ' 177־186)
 • רבקה רוס:  הרשקה <סיפור. תרגום - ב. מרדכי> (עמ' 187־194)
 • אלישע שפי:  הבריאה באספקלריה של האגדה המדרשית (עמ' 195־205)
 • בינה מאיורסקי: בקרן רחוב (עמ' 206־211)
 • יעקב קפלן: פתח-תקוה לפני היותה (עמ' 212־215)
 • שמואל אביצור: לפני יסוד המושבה (עמ' 216־226)
 • נ. קצבורג: ספר היובל של פתח-תקוה (עמ' 227־233)

לראש הדףקטיף, ילקוט לדברי ספרות, הגות ואמנות, כרך ב' (תשכ"ג) / העורכים - יוסף חנני, יעקב צבי שרגל .
 

תוכן העניינים:

 • חיים זכאי: עם  קטיף ב' (עמ' 5)
 • יצחק בן-צבי:  פתח-תקוה (עמ' 7־10)

  ש י ר י ם    ו ס י פ ו ר י ם
 • פנחס אלעד-לנדר:  שירים: הנחל הגולש ; ירק המראות ; ליד פתח-תקוה  (עמ' 13־16)
 • יוסף חנני: האשה מן האוטובוס (עמ' 17־25)
 • יעקב צבי שרגל: ספים זוהרים: עין-גדי ; היה היה ... על סף משלי ; עדולם ; אנכי <שירים. תירגם מיידיש - שלמה שנהוד>  (עמ' 26־30)
 • אברהם עמיצור: סוד הנשמות  (עמ' 31־45)
 • יצחק עוגן: שירים  (עמ' 46־48)
 • ב. מרדכי: יום ליום <שיר>  (עמ' 49־51)
 • אהוד בן-עזר: עד השנה הבאה  (עמ' 52־55)
 • אסתר זמצקי: עבורך  <שיר> (עמ' 55)
 • ק. א. ברתיני: צרור שירים - כי ידענו ; כנר ; קולנוע ; ראי שחור ; אימה (עמ' 56־59)
 • צבי הדס: במחלקה הסגורה  (עמ' 60־66)
 • נתן יונתן: ספור הבאר ואגדת-השומר (קטעים ממסכת פתח-תקוה) (עמ' 67־70)
 • יצחק גלוסקא: אתונו של זכריה  (עמ' 71־75)
 • אברהם לב: שלשה שירים: מה טובו לי שדות היום <תרגום - יצחק עוגן> ; מותו של פרפר ; באין ספרים <תרגום - משה בסוק>  (עמ' 76־77)
 • ברוך אורן:  הרובה מחוסאן : "מספורי בית אחד" (עמ' 78־81)
 • משה בן-מנחם: שירים - אחרי הקציר ... ; בכפר ; אדמה חרושה ; אמהות, אבות, בנים - - -  (עמ' 82־85)
 • אליעזר שמאלי: ברושים   (עמ' 86־89)
 • אפרים תלמי:  מעשה בדבורים  (עמ' 90־93)
 • מאיר בוסאק: סולם וראשו <שיר>  (עמ' 94־96)
 • אליעזר קליר: מימים עברו  (עמ' 97־100)
 • אורה אילן-גוטמן:  שירים - *** [אם לא כפרחים ...] ; מתת ; בטרם עלות השחר ; אתה ; לך  (עמ' 101־103)
 • אבי עתניאל: אחרי החגים  (עמ' 104־106)
 • נורית זרחי: שלושה שירים - *** [נוטפת התוגה שבדמי ...] ; *** [אשה בחלוק תשבצים ...] ;  אולי הצפורים  (עמ' 107־108)
 • אריה שרפי: ניגון ; הוא זכה ; כן  <סיפורים קצרים. תרגום - ב. מרדכי>  (עמ' 109־113)
 • רבקה רוס:  התלתן הנמוך ; בצלם-אם ובדמותה <תרגום - ב. מרדכי> (עמ' 114־116)
 • אריה שנון: דוד היתום <סיפור>  (עמ' 117־119)
 • אברהם לב: משה'לה <סיפור. מיידיש - אריה טבקאי>  (עמ' 120־121)
 • ברוך הנמן:  משירי האדם לאדמה: שיר אדם לאדמה בשער גן ; ליל נדודים ; ערבית   (עמ' 122־123)
 • ישראל חנני: בעול הפרנסה <סיפור>   (עמ' 124־128)

  מ ס ו ת   ו ר ש י מ ו ת
 • יוסף שה-לבן:  הקשר לקרקע בספרות הישראלית הצעירה  <דיון ב החורשה בגבעה ו בפאתי נגב מאת ס. יזהראפורים כשק ו הדרך ליריחו מאת יגאל מוסינזוןהוא הלך בשדות ו תחת השמש למשה שמיר דגן ועופרת ו האלים עצלים מאת נתן שחםרוח ימים לאהרן מגדדרך של עפר למרדכי טביבאדמה ללא צל את יונת ואלכסנדר סנדביתו של אדם מאת צבי ארד ו שבילי עפר לנתן יונתן (עמ' 131־141)
 • מאיר ארליך: מבית לפרוכת : הערות למבנה הפואימה  הברכה  <על יצירתו של ח"נ ביאליק> (עמ' 142־150)
 • א. קיסילביץ: חאפז אברהים, המשורר המצרי הדגול   (עמ' 151־153)
 • חיים בר-עד: אגדות ה. כ. אנדרסן  (עמ' 154־160)
 • יצחק סבר (סברדליק): עיונים במזמור ק"ד : מקבילות-גומלין שבין מזמור תהילים ק"ד ו המנון השמש לאח'נאתון  (עמ' 161־174)
 • דניאל שרגל: כוהני בית עלי ומקומם בין כוהני ישראל <מתוך עבודת-מחקר על כוהני ישראל לתקופותיהם>  (עמ' 175־181)
 • פ. דייקן (דיקשטיין): צדק וסדר (בעיות בסדרי הדיון)  (עמ' 182־196)
 • אברהם קליין:  אמונות טפלות ברפואה  <מיידיש - יוסף בר-אל> (עמ' 197־204)
 • מרדכי רייכר: ראשיתו של הפועל העברי בארץ-ישראל : עיון מחודש בשנת הראשונים / קורות ומקורות  (עמ' 205־211)
 • אליעזר רואי: ספריה חלוצית בת שבעים ו"יוצאות חלציה" (עמ' 212־219)
 • ברוך אורן: פסלים ויצירות-זכרון בבית "יד-לבנים"  (עמ' 220־223)

  ע ל   ס ו פ ר י ם   ו ס פ ר י ם
 • ישראל אידלמן:  מחבר וספרו <על "דיוקים על התורה", חלק שני, לספר שמות מאת הרב פנחס וולף שליט"א, רב דבהכ"נ "מקור חיים", פ"ת>   (עמ' 227־229)
 • מאיר בוסאק: יוסף חנני  (עמ' 230־232)
 • מאיר בן-משה:  על האבניים: א. משירי הצער והאמונה <על ספרו של י. צ. שרגל  פון וויי און גלויבן> ; ב. "והגדת לבנך" <על בית יד-לבנים בפתח-תקוה> ;  ג. צייר נופנו הישן <על הצייר צבי שור>  (עמ' 233־237)
 • יוסף חנני:  שניים שאינם: שלום שטרייט - יעקב רבינוביץ  (עמ' 238־243)
 • המשתתפים בילקוט  (עמ' 245־249)

לראש הדףקטיף, ילקוט לדברי ספרות, הגות ואמנות, כרך ג' (תשכ"ה) / העורכים - יוסף חנני, יעקב צבי שרגל .
 

תוכן העניינים:

  ש י ר י ם    ו ס י פ ו ר י ם
 • אסתר ראב: בית זועק <שיר> (עמ' 7)
 • יוסף חנני: חומות ירושלים (עמ' 8־13)
 • יעקב צבי שרגל: שירי פרשיות - כחם היום ; באור הכחל ; ואני ; גלבע ; אשירה לך שיר <שירים. תירגם מיידיש - שלמה שנהוד>  (עמ' 14־19)
 • אברהם עמיצור: בת קול  (עמ' 20־29)
 • אליהו מייטוס:  שירי נוף -  אקליפטוסים ברוח ; בתל אל-קדי ; הרדופים בודי כרכרה ; שיר-מזמור לפואנציאנה ; ינץ שרד  (עמ' 30־33)
 • יצחק עוגן: שירים בנשיה ובשחר  (עמ' 34־36)
 • אהוד בן-עזר: הפרי האסור  (עמ' 37־40)
 • ב. מרדכי: פתחים - הכמיהה זה אביב ; הנני ואלך ; אני מספר לעצמי ; כל הרקיעים ; אנו מובילים ; האפרים צעירים  (עמ' 41־43)
 • משה בן-מנחם: עיר אבותי  <שיר> (עמ' 44־46)
 • אליעזר שמאלי: מלכות ונשיאים   (עמ' 47־53)
 • פנחס אלעד-לנדר:  שירי המזרע הירוק   (עמ' 54־57)
 • ברוך אורן:  האיגרת (עמ' 58־61)
 • מאיר בוסאק: בין שני שעונים <שיר>  (עמ' 62־63)
 • יצחק גלוסקא: בן סורר  (עמ' 64־69)
 • אהרן מאירוביץ: שלשה שירים - הלכתי והלכתי ...; גם הבוקר ; תהילה לעפר  (עמ' 70־71)
 • אברהם לב: שירים - בבית הקברות בקיבוץ <מיידיש - שמשון מלצר> ; מתנגן ברוח <מיידיש - מ. ז. וולפובסקי> ; הקוץ <מיידיש - אברהם טוביאס> ; תפילה  <מיידיש - משה בסוק>  (עמ' 76־77)
 • יצחק סבר (סברדליק): לחן פיוס לך אלחן אנדרומדה (נוקטורנו)  (עמ' 76־78)
 • אליעזר קליר: הנס של רבי מאיר  (עמ' 79) ; הפרטיזן (עמ' 80־83)
 • אורה אילן-גוטמן:  שירים   (עמ' 84)
 • אריה שרפי: בסערה  <סיפור. מיידיש - יוסף בר-אל>  (עמ' 85־93)
 • אהרן קוה: אדם ואילן (עמ'  94־95) ; ריח הסיד (עמ' 95־96)
 • אליעזר בוגאטין: שירים  (עמ' 96)
 • אריה שנון: בקור בבית הקברות <סיפור>  (עמ' 97־102)
 • פסיה מיבסקה: שני שירים - בימים ההם ; מאחורי התיל <תרגום - ב. מרדכי> (עמ' 102)
 • אסתר זמצקי: המעפיל יחיאל <שיר>  (עמ' 103־104)
 • רבקה רוס:  הלילך הלבן ; רקפות <סיפורים. מיידיש - יוסף בר-אל> (עמ' 105־108)
 • שולמית גינגולד [גלבוע]: תמונה של אשה <סיפור>   (עמ'  109־111)
 • רות טילס-טנא: לעולם לא מאוחר מדי (עמ' 112־113)
 • אליעזר רואי: זריחה על הכנרת (עמ' 114־115)
 • ברוך הנמן:  ארבעה שירי גולה  (עמ' 116)

  מ ס ו ת    ו ר ש י מ ו ת
 • חיים זכאי: תרבותה של חברה מתהוית  (עמ' 119־121)
 • ישראל אידלמן:  לדמותו של רבה הגדול דפתח-תקוה <על הרב ראובן כץ>   (עמ' 122־126)
 • יוסף שה-לבן:  דמויות ראשונים בספרות הארצישראלית (העליות הראשונה והשניה)  <דיון ביצירתם של זאב יעבץ, א"ז רבינוביץ, משה סמילנסקי, משה סתווי, שלמה צמח, נחמה פוחצ'בסקי, רוחמה חזנוב, דוד שמעוני, יוסף חיים ברנר, ג"מ וילקנסקי, יהושע ברזילי (איזנשטט), אהרן ראובני, ז. י. אנוכי, י. ל. אריאלי (ל"א אורלוף), המשוררת רחל בלובשטיין וא"ד גורדון>  (עמ' 127־137)
 • חיים בר-עד:  ההפסקה למ. י. ברדיצ'בסקי  (עמ' 138־142)
 • ג. קרסל:  ש. ח. וילקומיץ ופרשת אוגנדה   (עמ' 143־146)
 • חסיה חנני:  הקול והזעם לויליאם פוקנר (עמ' 147־149)
 • אברהם קליין:  יאנוש קורצ'אק  <מיידיש - יוסף בר-אל> (עמ' 150־155)
 • יוסף שכטר: חינוך לערכים  (עמ' 156־160)
 • דניאל שרגל:  החינוך וערכיו בימינו  (עמ' 161־164)
 • אליעזר בן-משה: גורמי איחוד ופירוד בעולם הערבי (עמ' 165־169)
 • פ. דייקן (דיקשטיין): מגמות ניגודיות ביהדות  (עמ' 170־188)

  ב נ ת י ב ו ת   ש ל י ח ו ת    ו ה ע פ ל ה 
 • פנחס רשיש: מסע לגולה (עמ' 191־195)
 • חיים ביֶלי: מיומנו של שבוי   (עמ' 196־200)
 • אפרים תלמי:  מגדל צדק בראש ההר  (עמ' 201־203)
 • פתחיהו כרמלי: פרקי שליחות  (עמ' 204־209)
 • אברהם בר-אוריָן: בשמירה  (עמ' 210־213)
 • מרדכי רייכר: מגדות הירקון לגדות הירדן והכנרת  (עמ' 214־218)

  ע ל   ס ו פ ר י ם   ו ס פ ר י ם
 • יוסף חנניספר חי רואי <על ספרו של ש. שלום>  (עמ' 221־226)
 • יעקב צבי שרגל: חיים גראדֶה ושירתו <מובאות השירה ביידיש תורגמו לעברית בידי יצחק סבר (סברדליק)> (עמ' 227־231)
 • שמואל מאירי: המוטיבים המרכזיים ביצירתו הספרותית של  יוסף חנני  (עמ' 232־236)
 • מאיר בן-משה:  שירי ההזדככות  <על הספר שירים ליצחק עוגן (תשכ"ג)>  (עמ' 237־238)
 • זאב צורנמל: "עלילות ראשונים" <על ספרו של ברוך אורן> (עמ' 239)
 • י. א. מלכיאלי: מסיפורי השואה <על "מן המיצר" מאת אסתר שטרייט-וורצל> (עמ' 240)
 • המשתתפים בילקוט  (עמ' 241־242)

לראש הדףקטיף, ילקוט לדברי ספרות, הגות ואמנות, כרך ד'-ה' (תשכ"ז) / העורכים - יוסף חנני, יעקב צבי שרגל .
 

תוכן העניינים:

  שירים וסיפורים
 • אליהו מייטוס:  סוניטות (עמ' 7־9)
 • אסתר ראב: העקרב : קטע מסיפור  (עמ' 10־11)
 • יוסף חנני: פיהוקים (עמ' 12־17)
 • יעקב צבי שרגל: במעגל הימים <תירגם מיידיש - שלמה שנהוד>  (עמ' 18־22)
 • אברהם עמיצור: הנדר  (עמ' 23־38)
 • יצחק עגן: שירים  (עמ' 39־44)
 • אהוד בן-עזר: הקיוסק  (עמ' 45־53)
 • אליעזר בוגאטין: שירים: כאדמתי ; אולי   (עמ' 53)
 • ב. מרדכי: בגדה השוקעת: השחר השקיף; צפופים אל אתמול; הבית אבי ואחי; היום נולדו השמים; אי הרכב? <שירים>  (עמ' 54־56)
 • אהרן מאירוביץ: חמשה שירים: מכל שביל; כי שנינו; היתה שקיעה; המון; עם דורי  (עמ' 57־59)
 • יצחק גלוסקא: גלגל החוזר  (עמ' 60־64)
 • גרשון חנוביץ: משירי הגלבע: כוכבים על הגלבע; מול ההר; חרוב בודד; ההר הירק; יומנו הקצר  (עמ' 65־68)
 • מאיר בוסאק: משיחותיו של בנימין השלישי  (עמ' 69־71)
 • אסתר שטרייט-וורצל:  לפתח חטאת  (עמ' 72־75)
 • אברהם לב: שירים: שאי נא לי; בקר טוב; שכני איש-תימן; הטרקטוריסט; למחרת ליל-החנגא <עברית - אהרן מאירוביץ>  (עמ' 76־79)
 • פסיה מאייבסקי: ביער הקדושין <תרגם י. ע.> (עמ' 79)
 • ברוך אורן:  חוט התיל מרפיח (עמ' 80־82)
 • אורציון ברתנא:  שיקוי של ערפל: שיקוי של ערפל; סתיו בכוכבים; שחר שחוט קרנים  (עמ' 83)
 • אליעזר קליר: רשימות: עם נשיא ישראל; פגישה נדירה; "בת-שחר"; דאָס שטריימל" (עמ' 84־87)
 • שולמית גינגולד [גלבוע]: שלשה שירים: הצגה; מסע ארוך; שחרזדה   (עמ'  88־90)
 • אהרן קוה: אלינה (עמ'  91־95)
 • אסתר זמצקי: מות שרה   (עמ' 96־97)
 • יצחק סבר [סברדליק]: המצבה הרוצחת (עמ' 98־100)
 • אורה אילן-גוטמן:  שירים  (עמ' 101)
 • שלמה אלירז:  תפילה במשלט  (עמ' 102)
 • אריה שרפי: ילדים: כלבו של החבר; המנגן באקורדיון; הנפגעת; ילדים משחקים; משה'לה <תרגם - ב. מרדכי>  (עמ' 103־107)
 • רבקה רוס:  סודה של בֶלה <תרגום - יוסף בר-אל> (עמ' 108־109)
 • רות טילס-טנא: האוכל לקטוף פרח אחד? (עמ' 110־114)
 • ברוך הנמן:  שלשה שירי זמן  (עמ' 114)
 • שרה רט: מנגד  (עמ' 115־119)
 • יצחק פרץ: שירים: שלהי קיץ; גרגירי תקוה  (עמ' 120)

  מסה ומחקר
 • משה בן-מנחם: היסוד הציוני בשירת טשרניחובסקי   (עמ' 123־130)
 • יוחנן טברסקי: אבו חאמד מוחמד אלגזאלי - מורה נבוכי האיסלאם (עמ' 131־143)
 • יוסף שה-לבן:  איימי השואה בסיפורי ש"י עגנון (עמ' 144־149)
 • ישראל חנני: יחיאל בריל בפיוסו ובכעסו  (עמ' 150־160)
 • י. א. מלכיאלי: במבוך הלבטים הנפשיים של ההוה  (עמ' 161־164)
 • רפאל לוי:  הפרסומת במקורות  (עמ' 165־170)
 • דניאל שרגל:  ספור המבול המקראי ומקבילותיו  (עמ' 171־197)
 • יוסף שכטר: על משמעותם של שני טכסים : מעולמם של השבטים הפרימטביים  (עמ' 198־203)
 • חסיה חנני:  יחיד וחברה ב"מידלמארץ'" לג'ורג' אליוט   (עמ' 204־207)
 • ישעיהו אוסטרידן:  ניב "הקטיף" : להערכת פעלו של "קטיף", עורכיו ומשתתפיו  (עמ' 208־232)

  ימים ובעיות
 • חיים זכאי: מרד הנעורים - בעבר ובימינו  (עמ' 235־237)
 • ז. יואלי:  כיצד נמנע מגורל קארתגה והצלבנים?   (עמ' 238־245)
 • אליעזר בן-משה:  אופנסיבת השלום של בורגיבה  (עמ' 246־252)
 • פ. דייקן (דיקשטיין): עקירת ילדי ישראל מהמולדת  (עמ' 253־263)
 • מנחם מורשת:  יחסנו למלים הזרות בלשוננו  (עמ' 264־271)
 • מרדכי רייכר:  יוסף חיים ברנר בפתח-תקוה  (עמ' 272־277)
 • פתחיהו כרמלי:  מדרכי הראשונים  (עמ' 278־279)
 • אברהמל זדרנובסקי:  הדמעה שנשרה (מפנקסו של חבר קבוץ)  (עמ' 280־281)
 • אריה אבינדב:  בפרדסו של קרינסקי  (עמ' 282־284)
 • א. פרנקנשטיין:  זכרונות מוסיקליים  (עמ' 285־287)
 • ניסן כהן הב-רון:  לבטים בדרך היצירה המוסיקלית  (עמ' 288־289)
 • ישראל אידלמן:  הרב דוד סולומון ז"ל  (עמ' 290־292)
 • יצחק סבר (סברדליק):  "שיח' איברהים מיכו" - האגדה והאיש  (עמ' 293־300)

  על סופרים וספרים
 • יוסף חנניי. ל. פרץ - בעל "הנשמות האילמות" (חמישים שנה למותו)  (עמ' 303־305)
 • ג. קרסלמשה שטיינשניידר : מאה וחמשים שנה להולדתו (1816־1966)   (עמ' 306־310)
 • אברהם קליין:  פגישות עם איציק מאנגער  (עמ' 311־315)
 • מאיר בן-משה:  זאב צור-נמל ופסליו  (עמ' 316)
 • י. צ. שרגל:  אריה שרפי ז"ל  (עמ' 317)
 • המשתתפים בילקוט  (עמ' 317־318)

לראש הדףקטיף, ילקוט לדברי ספרות, הגות ואמנות, כרך ו'-ז' (תשכ"ט) / העורכים - יוסף חנני, יעקב צבי שרגל.

תוכן העניינים:

  שירים וסיפורים
 • אליהו מייטוס:  תפלת האם בישראל (עמ' 9־11)
 • יוסף חנני: העין השלישית: העין השלישית; ירושלים של מעלה; בדרך למערת-המכפלה; על הר הזיתים; אבן הגאולה  (עמ' 12־31)
 • חיים רבינזון: שירים במדבר יהודה (עמ' 32־34)
 • אסתר ראב: אנו יורדים העירה  (עמ' 35־37)
 • יעקב צבי שרגל: שירים: ספי נגוהות; מרגלות אבניך; שכם; חביבתי בגויאוות; סוף-קיץ; אסכדיניה; בשלהי אביב  <תרגם מיידיש: חיים רבינזון> (עמ' 38־44)
 • אהוד בן-עזר: אחרון השומרונים <פרק מתוך הרומאן "לא לגיבורים המלחמה">  (עמ' 45־52)
 • יצחק חורש:  ועולם כמנהגו <שיר>  (עמ' 52)
 • ב. מרדכי:  על הגבולות הרחוקים  <שירים> (עמ' 53־56)
 • פנחס אלעד-לנדר:  שירים: בדרך מראש העין לפתח-תקוה; אמונה טפלה; החשב הכללי של האביב; מלאך המות של חזירי הבר; במדבר, הרחק מביתי (עמ' 57־60)
 • אברהם עמיצור:  גר צדק  (עמ' 61־81)
 • אברהם לב: שירים: האילן; אביב; אבן שיש אפרה; אל תישן <עברית - חיים רבינזון> (עמ'  82־84)
 • גרשון חנוביץ: חמשה שירים   (עמ'  85־87)
 • אסתר שטרייט-וורצל:  הזדהות  (עמ' 88־94)
 • מאיר בוסאק: מרשימותיו של חולה טיפוס במחנה (עמ'  95־98)
 • אהרן קוה: פגישה (עמ' 99־103)
 • ברוך הנמן:  שירים: ירושלים; מבלי משים; שיר  (עמ' 103)
 • אורציון ברתנא: שירי שתיקה ואביב (עמ' 104)
 • רות טילס-טנא: אמא של אורי  (עמ'  105־108)
 • יצחק גלוסקא:  האילן ופשרו (עמ'  109־114)
 • רות לוי:  שירים: לך בשכול; על קברך בני  (עמ' 115־116)
 • אליעזר קליר: רשימות: פאטה-מורגנה; הספר השנוא עלי ...; ספרונו של אבא; על הר הזיתים; אליהו גולומב ושירה של מאריה קונופניצקא (עמ' 117־120)
 • לסקר שרגא: ההולנדי המעופף  <תרגם מרומנית - נתן מארק> (עמ' 121־126)
 • רבקה רוס: שני סיפורים: נר בחלון; כמה יפה הוא העולם!  <עברית - ב. מרדכי> (עמ' 127־129)
 • פסיה מאייבסקי-נדל:  מוביל המים <עברית - ב. מרדכי> (עמ' 130־131)
 • ש. א. בלנקיטני: צער בעלי חיים  <עברית - ב. מרדכי> (עמ' 132־136)
 • שרה רט: הגיגים  (עמ' 137־141)
 • אורה אילן-גוטמן:  שירים: יום כפורים בארץ זרה; אשר נפל... ; [עטי עקר]  (עמ' 142־144)

  מסה ומחקר
 • חיים זכאי: הרהורים   (עמ' 147־150)
 • משה בן-מנחם: ביער פיכטנגרונד <עם טשרניחובסקי - זכרונות מגרמניה> (עמ' 151־174)
 • יוחנן טברסקי: עזריה מן האדומים, 1511־1578  (עמ' 175־185) <כולל הקדמה מאת גצל קרסל>
 • א. מ. הברמן:  גניזת ספרים ושריפת ספרים על ידי מחבריהם (עמ' 186־189)
 • חסיה חנני: אישיותו של ירמיהו  (עמ' 190־199)
 • דניאל שרגל: עבר הירדן המזרחי ביחסי ישראל-ארם מימי דוד עד סוף ימי בית עמרי (עמ' 200־214)
 • רפאל לוי:  כלי אריזה במקורות (עמ' 215־223)
 • אברהם קליין:  כמה שאלות ותשובות על ילדים <עברית - ב. מרדכי> (עמ' 224־233)
 • אליעזר בן-משה: גורמי התבוסה בעיני הערבים (עמ' 234־242)

  90 שנה
 • ישראל פינברג: תשעים שנה <על תשעים שנה לפתח-תקוה> (עמ' 245־247)
 • גצל קרסל:  אז מלפני בראשית : לדמותם של ראשוני פתח-תקוה ימים ושנים לפני העליה על הקרקע (עמ' 248־255)
 • פ. דייקן (דיקשטיין): השלטון העצמי בפתח-תקוה (עמ' 256־258)
 • ברוך אורן:  "יהודה וירושלם" : כתב העת, העורך, התקופה  (עמ' 259־291)
 • ישראל חנני: מגמות איחוד בישוב בשנות התשעים של המאה שעברה <פרק מהחיים הציבוריים של הישוב>  (עמ' 292־311)
 • מרדכי סבר:  על מקור שהפך תרגום ותרגום שחזר למקורו <לזכרו הזוהר של שמחה גורדון ז"ל>  (עמ' 312־316)
 • אפרים תלמי:  מטבילים במקום ירקונים  (עמ' 317־318)
 • אברהם בר-אוריין: בשמירה, בפרוס המדינה   (עמ' 319־322)
 • מרדכי רייכר: חגים במשלטי גדוד 145  (עמ' 323־325)
 • בנימין בן-עזר (ראב):  הגדת בית אבן-העזר   <הביא לדפוס - אהוד בן-עזר> (עמ' 326־329)
 • ישראל אידלמן: הרב עמרם אבו-רביע זצ"ל רב העיר פתח-תקוה  (עמ' 330־332)
 • פתחיהו כרמלי: ה"סדר" האחרון עם אברהם שפירא  (עמ' 333־334)
 • נתן יונתן: ורק הדקלים רועשים : שיחה אחרונה עם אברהם שפירא (עמ' 335־336)

  ע ל   ס ו פ ר י ם   ו ס פ ר י ם
 • י. ח. בילצקי: קוים לדמותו השירית של י. צ. שרגל (להופעת ספרו "זוניקע שוועלן")  (עמ' 339־344)
 • יוסף שה-לבן: סיפורים ארצישראליים בתקופת העליה הראשונה <על "סל הענבים", ליקטה וערכה גליה ירדני>  (עמ' 345־350)
 • מאיר בן-משה: על ספרים לילדים - א. ספרי רות טילס-טנא ; ב. "הבובה מן הבית הקטן" לאסתר שטרייט וורצל  (עמ' 351־352)
 • י. צ. שרגל: אליעזר קליר ז"ל  (עמ' 353)
 • א. פקלמאן-פורטונא: לאסקאר שרגא  (עמ' 354־355)
 • המשתתפים בילקוט (עמ' 356־357)

לראש הדףקטיף, ילקוט לדברי ספרות, הגות ואמנות, כרך ח' (תשל"א 1971) / העורכים - יוסף חנני, יעקב צבי שרגל.

תוכן העניינים:

  ש י ר י ם   ו ס י פ ו ר י ם
 • ב. מרדכי:  שירי אסיף: העשב הזה ; הלילה הזה ; יער עזוב ; על גדות ; אסיף ; ולירושלים (עמ' 7־9)
 • אסתר ראב: שנים יפות  (עמ' 10־  )
 • יעקב צבי שרגל: אליך <שירים> (עמ' 12־  )
 • יוסף חנני: הכוס הריקה <סיפור>  (עמ' 19־27)
 • מאיר בוסאק: בלדה על המשורר-הנגר מרדכי גבירטיג, על אשתו ושלוש בנותיהם  (עמ'  28־31)
 • אליעזר בוגאטין: שני שירים: אלי ; * [אני אבל ...]   (עמ' 31)
 • אהוד בן-עזר: עוד מעט יעלה השחר <פרק של סיפור>  (עמ' 32־37)
 • אליהו מייטוס:  יוסי והצפור הקטנה <פואימה מן העבר הקרוב>  (עמ' 38־40)
 • ברוך הנמן:  שלושה שירים   (עמ' 40)
 • חיים רבינזון: לנכח היגונות שלטללים (עמ' 41־43)
 • אברהם עמיצור: לנגוהות האהבה  (עמ' 44־60)
 • פנחס אלעד-לנדר:  שירים מעת לעת  (עמ' 61־64)
 • רות שטרייט כדורי: שירים (עמ' 64)
 • אברהם לב: נופו של קבוץ <שירים. תרגום - חיים רבינזון>  (עמ' 65־67)
 • שולמית גינגולד [גלבוע]: סיפור בסוגריים <סיפור>   (עמ'  68־73)
 • גרשון חנוביץ:  שירים: אילנות ואנשים ; מלכת הכרמים ; הפעמון השכוח ; הרובה והכנור ; חוזר חלילההימנון לטפטפת  (עמ'  74־78)
 • פסיה מאייבסקי-נדל: שירי נערה ביגון <עברית - ב. מרדכי> (עמ' 78)
 • יצחק גלוסקא:  שעתו של תמהוני <סיפור> (עמ'  79־84)
 • אורציון ברתנא: שלושה שירים: ברחובות הלא נכונים ; פיוס בשחקים ; דממה ללא כנפים  (עמ' 85־86)
 • לאסקר שרגא: שני שירים: הכותל ; אל על <מרומנית - חרן> (עמ' 86)
 • רות טילס-טנא: שני בנים יחידים  <סיפור> (עמ'  87־90)
 • אסתר זמצקי: שירים (עמ' 90)
 • אהרן מאירוביץ: שלשה שירים: מן הים הגדול ; אל מי ; אני היום זקן ממך ...  (עמ' 91־92)
 • אהרן קוה: בדרכי הארץ (עמ' 93־95)
 • אלכסנדר שפיגלבלט: מתוך הספר "אותיות בודדות"  <שירים. עברית - חיים רבינזון> (עמ'  96־98)
 • צפורה שמרת-שטמלר: השבועה <סיפור> (עמ' 99־105)
 • ברכה גור-אריה: שירים (עמ' 106)
 • רבקה רוס:  שני סיפורים: א. האחות יהודית ; ב. האהובה שלו <עברית - ב. מרדכי>  (עמ' 107־112)
 • יצחק סבר-סברדליק: מסיפורי אם המושבות : מעשה בכפרות של יום-הכיפורים תרע"ד (סיפר יוסף כהן)  (עמ' 113־115)
 • שרה רט:  הגיגים   (עמ' 115־118)

  ה ג ו ת   ו מ ח ק ר
 • י. ח. בילצקי:  על הספרות : מתוך המחברת (עמ' 121־123)
 • יוסף חנני: אנחנו ושלום עליכם  (עמ' 124־131)
 • ראובן רבינוביץ: תחינה ותשובה במנחת שיר <על הפייטן לוי אבן אלתבאן, בן המאה ה-י"א> (עמ' 132־136)
 • ישראל חנני: עיון בנושא הארץ-ישראלי בסיפורי יעקב רבינוביץ  (עמ' 137־152)
 • יוסף שכטר:  על הוראת האגדה  (עמ' 153־158)
 • חסיה חנני: דרכי אפיון של דמויות מרכזיות ב"שכול וכשלון" לי. ח. ברנר  (עמ' 159־182)
 • רפאל לוי:  אור ואויר בימי קדם (עמ' 183־187)
 • אברהם בר-אוריין:  עיונים באגדה  (עמ' 188־191)

  ע י ת י ם   ו ב ע י ו ת
 • ישראל פינברג: בשליחות ללנינגרד (כחבר משלחת לקונגרס העולמי של ערים תאומות)  (עמ' 195־197)
 • חיים זכאי: תרבות לעם - כיצד? (עמ' 198־202)
 • ברוך אורן:  עליית ה"ביאליסטוקאים" ותרומתם לתקומת פתח-תקוה (1882־1886)   (עמ' 203־233)
 • גצל קרסל:  מאה שנה לרציפותה של העתונות העברית הארצישראלית  (עמ' 234־239)
 • מרדכי סבר: זכרונות בית אבי (עמ' 240־248)
 • שמואל איזנשטדט: פלטיאל דייקן-דיקשטיין - איש פתח-תקוה  (עמ' 249־252)
 • צפורה סגל:  דמדומי עבר (עמ' 253־256)
 • פתחיהו כרמלי:  הבריחה לצורך העליה (דפים מיומן) (עמ' 257־259)
 • אליעזר בן-משה: בעיית הפליטים - בראי המציאות החדשה (עמ' 260־266)

  ע ל   ס ו פ ר י ם   ו ס פ ר י ם
 • ישראל אידלמן:  ברכות לראש המשביר  (עמ' 269־272)
 • יוסף שה-לבן: על ספרות-הילדים  (עמ' 273־281)
 • אסתר זמצקי: "שירים" ליצחק עגן  (עמ' 281־282)
 • י. צ. שרגל: אברהם לב - משורר השדה והבית (עמ' 282־284)
 • מאיר בן-משה: על סיפורי טנא-טילס  (עמ' 284־285)

לראש הדףקטיף, ילקוט לדברי ספרות, הגות ואמנות, כרך ט'-י' (תשל"ג) / העורכים - יוסף חנני, יעקב צבי שרגל.

תוכן העניינים:

  ש י ר י ם   ו ס י פ ו ר י ם
 • יצחק עגן:  שני שירים: ירושלים ; יהודי (עמ' 9־10)
 • יוסף חנני: ידידי הרופא <סיפור>  (עמ' 11־14)
 • יעקב צבי שרגל: שירים באמן ואמן: אבודות ; בסיני ; המריאי עמי ; שמע אי-פעם היה לך ; אל תייסר את הפרח ; אודם את פניך ; תשרי ; בעבי היערת  <תרגם מיידיש שלמה שנהוד> (עמ' 15־20)
 • אהוד בן-עזר: הוא לא יוכל לעוף <פרק מתוך רומאן שבכתובים>  (עמ' 21־27)
 • משה סרטל: בשר על גחלים <קטע מתוך פואימה> (עמ' 28־34>
 • אליעזר בוגאטין: שירים: התגלות ; * [אם לימיך ...]   (עמ' 34)
 • ב. מרדכי:  שירים משכבר: ימים--כתנות פסים ; סבי הקדמון מגניגר ; שיכור יצועי ; אני הצעד והדו ; רבבות בימים ; הר ההר ; בדממה (עמ' 35־38)
 • אסתר שטרייט-וורצל:  גלגל סובב <סיפור> (עמ' 39־54)
 • אליהו מייטוס:  אבא פימן ודרכו בקדש <פרק מפואימה>  (עמ' 55־57)
 • פינחס אלעד-לנדר:  שירים של מעברות רוח: הצד ההוא של החורש ; שעה ; רק ענין פרטי? ; המגרשים בפרבר פוחתים והולכים ; בקציר אחד ; ניסוי בשעת הפסקת האש  (עמ' 58־61)
 • יצחק גלוסקא:  ג'ניה בת הג'ין <סיפור> (עמ'  62־68)
 • מאיר בוסאק: רשימות מבילינסון <שירים>  (עמ'  69־73)
 • גרשון חנוביץ:  שירים: להולכים ; העץ שנגזר ; לבת הירושימה ; נצח האשליה ; הימנון לטפטפת  (עמ'  74־77)
 • אהרן קוה: אבות (עמ' 78־82)
 • י. ח. בילצקי:  שני שירים: הולך תמים ; אהיה בחצרך הליצן (עמ' 83)
 • אורציון ברתנא: שלושה שירים: מישהו כתב אותי ; כשהנך בודד בחלום ; הוראות לנסיעה ארוכה  (עמ' 84־85)
 • חנה זילברמן [חני אבנית]: שירים: רק זכרונות ; כל שהיה (עמ' 85)
 • רות טילס-טנא: משחק הגורל  <סיפור> (עמ'  86־91)
 • פסיה מאייבסקי-נדל: שני שירים: נרות נשמה ; הליל שומר הזכרון <עברית - ב. מרדכי> (עמ' 91)
 • אלכסנדר שפיגלבלט: שירים: שעה כחולה ; * [בכל אילן...] <עברית - א. ש.> ; מלחמה ; ספקות  <עברית - מ. וינקלר> (עמ'  92־93)
 • צפורה שמרת: המחילה <סיפור> (עמ' 94־106)
 • אסתר זמצקי: שלושה שירים: בוקר סתיו ; * [בנופי הזריחות ...] ; לחש עלים בשלכת (עמ' 107)
 • ברכה גור-אריה: שירים: מבעד לחלון הפתוח ; בואי אספי... ; שעות של בין ; פרחים שחורים בלילה (עמ' 108)
 • רות שטרייט כדורי: שירים (עמ' 109)
 • רבקה רוס:  מעבר לכאן <סיפור. עברית - ב. מרדכי>  (עמ' 110־114)
 • שרה רט:  הגיגים   (עמ' 115־116)

  מ ס ה   ו מ ח ק ר
 • דב סדן: בין מטפחות-משי וכפות כסף   (עמ' 119־126)
 • חסיה חנני: בדידות והתבודדות בשירת לאה גולדברג  (עמ' 127־134)
 • יונה דוד:  לבחינת שירתו של זבדיה  (עמ' 135־144)
 • שרה וולפסון:  שמואל הנגיד ויצחק אבן כלפון - פרשת יחסים בין שני משוררים ועיצובה בשירה (עמ' 145־164)
 • ישראל חנני: המאבק על תיקון החינוך בצפת   (עמ' 165־179)
 • גצל קרסל:  הדים עבריים למלחמת צרפת-פרוסיה והקומונה בפאריס <על "מצור פאריש", סדרת מאמרים של יחיאל בריל שפורסמה ב"הלבנון" (1871־1872) ועל ספרו של יצחק אייזק ראָללער "המלחמה והמצור" (אמסטרדם 1878)> (עמ' 180־195)
 • דניאל שרגל: אמונת הייחוד והמיתוס בנבואתו של ישעיהו השני (עמ' 196־213)
 • אברהם בר-אוריין:  יסודות הלוח העברי  (עמ' 214־228)
 • רפאל לוי:  "יישום" מושגים מימי קדם לטכניקה המודרנית (עמ' 229־232)
 • יוסף שכטר:  מתוך הקובץ "אנשים שפגשתי" <בין היתר על מוריץ שליק, אשר בבלי [ברנשטיין], יצחק למדן, שלום שטרייט, יוסף מרקוס, ארתור בירם ומאיה רוזנברג> (עמ' 233־244)

  ע ת י ם   ו ס ו ג י ו ת
 • חיים זכאי: הבסיס הכלכלי של פתח-תקוה - שינויים לאורך זמן (עמ' 247־261)
 • הרולד אהרה: על עולים וקליטה בפתח-תקוה בשנת 1969  (עמ' 262־268)
 • ברוך אורן:  נשות החיל בימי ראשיתה של אם המושבות   (עמ' 269־290)
 • יעקב רבינוביץ: לפני חצי יובל שנים <על התנפלות ערבית על פתח-תקוה ב-1921. נדפס לראשונה בעיתון "דבר", מיום א' באייר תש"ו, 2 במאי 1946> (עמ' 291־293)
 • ישראל אידלמן:  חסידות ראדזין ותולדותיה (עמ' 294־303)
 • טוני סולומון-מערבי:  פליטים <עברית - ב. מרדכי> (עמ' 304־308)
 • פתחיהו כרמלי:  משנות חירום (עמ' 309־311)
 • אברהם קליין:  בעיות אקטואליות ברפואה לכל (עמ' 312־318)

  ע ל   ס ו פ ר י ם   ו ס פ ר י ם
 • יוסף חנני: על "שירי אסתר ראב" : חמישים שנה ליצירתה  (עמ' 321־323)
 • יוסף שה-לבן: יהדות ואנושות ברומנים לש. הלקין  (עמ' 324־328)
 • אריה רבינר: עמיתי לב שהלך לעולמו : על המשורר האידי אברהם לב ז"ל (עמ' 329־330)
 • י. צ. שרגל:  ספר חדוה רשיש  (עמ' 330־331)
 • שרה ר.: איתן (עמ' 332)
 • המשתתפים בילקוט (עמ' 333־339)

לראש הדףקטיף, ילקוט לדברי ספרות, הגות ואמנות, כרך י"א (תשל"ה 1975) / העורכים - יוסף חנני, יעקב צבי שרגל.

תוכן העניינים:

 • חיים זכאי:  עם "קטיף" י"א (עמ' 5־6)
 • משה בן-מנחם: זרע קדש <קטע מתוך פואמה> (עמ' 7־11
 • חסיה חנני:  על שלושה שירי אהבה של לאה גולדברג (עמ' 12־15)
 • אליהו מייטוס:  תחת התפוח עוררתיך <שירים> (עמ' 16־18)
 • יצחק גלוסקא: ברית דמים <סיפור>  (עמ' 19־26)
 • יצחק עוגן:  חמישה משירי הזמן: שתיקה ; בימי מלחמה ; בלב הרעש ; השבעה ; יום אחר  (עמ' 27־28)
 • יוסף חנני:  ישראל בעל כנפיים <סיפור>  (עמ' 29־38)
 • ב. מרדכי: המים הרחוקים <שירים> (עמ' 39־41)
 • יעקב ניב:  המחנך בתפקידו וביעודו (עמ' 42־50)
 • יואב חייק:  שירים: דיוקן עצמי ; * [שקיעה גנוזת-יופי ...]  (עמ' 51)
 • דב סדן: בין פשט לדרש : לדרכה של מסורת הטייטש (עמ' 52־63)
 • יעקב צבי שרגל:  משירי השערים <מיידיש - אליהו מייטוס ול. אוליצקי> (עמ' 64־71)
 • יוסף שה-לבן: נושאי-היסוד בשירתנו הצעירה (עמ' 72־80)
 • פנחס פרח:  שני שירים: דמעה בקציר ; כאב  (עמ' 80)
 • אסתר שטרייט-וורצל:  "לבית אבא" מאת ש"י עגנון (עמ' 81־108)
 • גצל קרסל:  "הכוזרי" בלבושו העברי החדש (עמ' 109־113)
 • יונה דוד:  שירי הים לרבי יהודה הלוי (עמ' 114־122)
 • מאיר בוסאק:  כל ימי צעדיך סביבי <שיר> (עמ' 123־125)
 • משה סרטל"שמחת עניים" - צחה כ"כבשת הרש" <על "שמחת עניים" לנתן אלתרמן> (עמ' 126־131)
 • יחזקאל מוריאל:  שני שירים: זו אשך ; שעון  (עמ' 131)
 • גרשון חנוביץ:  צרור שירים: בבית-הגנזים הישן ; מצפה יוחנן ; מקללה לברכה ; בין וילנה לחרקוב ; קינה על ספסל העץ (עמ' 132־134)
 • אהרן קווה:  אנשים: במסדרון ; הכובען <סיפורים קצרים> (עמ' 135־136)
 • ברוך אורן:  דמויות מתקופת ראשיתה של "אם המושבות" (עמ' 137־152)
 • אסתר זמצקי:  ראש הנקרה <שיר>  (עמ' 153)
 • חנה זילברמן [חני אבנית]:  כל אשר תשאלי <שירים> (עמ' 154־155)
 • יוסף חנני:  מלים לשון השירה (עמ' 156־164)
 • פסיה מאייבסקי-נדל:  שירים <מיידיש - ב. מרדכי> (עמ' 165)
 • שרה רט:  הגיגים (עמ' 166־169)
 • רות שטרייט-כדורי:  שירים (עמ' 169)
 • יעקב גיל:  "מבואי מקרא" לגרינץ (עמ' 170־176)
 • אורה אילן-גוטמן:  שלושה שירים (עמ' 177)
 • אפרים רויטמן:  שירים: אני הולך מפה <עברית - ל. אוליצקי> ; ראה נא ; הפרי ; סבתי <עברית - ב. מרדכי> (עמ' 178־179)
 • ברכה גור-אריה:  שלושה שירים (עמ' 180)
 • רפאל עידן:  חלום יעקב (עמ' 181־186)
 • י. ח. בילצקי'האחוזה' - י. בשביס-זינגר (עמ' 187־189)
 • אליעזר בוגאטין:  שני שירים (עמ' 190)
 • רות טילס-טנא:  מסיפורי הזמן (עמ' 191־194)
 • יובל יוגב:  שבר ענן <שיר> (עמ' 194)
 • רבקה רוס:  אדם ובהמתו <מתוך הרומן "דם זר" בתרגומו של שלמה שנהוד> (עמ' 195־199)
 • ש. א. בלנקיטני:  הזעקה הבלתי נשמעת <עברית - ב. מרדכי> (עמ' 200־204)
 • יוסף כהן:  שירים (עמ' 205־206)
 • רפאל לוי:  איכות מוצרים ומידות מדויקות בימי התנ"ך והתלמוד (עמ' 207־209)
 • אברהם בר-אוריין:  דגל ישראל וסמליו (עמ' 210־217)
 • ישראל חנני:  כמיהת בני צפת לחקלאות על סף המאה שעברה (עמ' 218־226)
 • ישראל אידלמן:  ליובלה של בני-ברק (עמ' 227־230)
 • חיים זכאי - הלל גרודזינסקי:  עין גנים (עמ' 231־235)
 • טוני סולומון-מערבי:  השרידים חוזרים למולדתם <קטע מתוך ספרה "ימים בדרך"> <עברית - ב. מרדכי> (עמ' 236־240)
 • צפורה סגל:  סיפורי מאורעות: מלה בסלע ... ; הבית הקטן ; הפחד  (עמ' 241־243)
 • ד"ר דוד מרגלית: תחנות (מיומנו של רופא) (עמ' 244־247)
 • ד"ר אברהם קליין:  הומורוסקות רפואיות <עברית - יונה אשל> (עמ' 248־251)
 • י. צ. שרגל:  דבר בעתו : עם הופעת אלבום הציורים של צבי שור (עמ' 252־253)

לראש הדףקטיף, ילקוט לדברי ספרות, הגות ואמנות, כרך י"ב-י"ג (תשל"ח 1978) / העורכים - יוסף חנני, יעקב צבי שרגל.

תוכן העניינים:

 • ישראל פינברג: ברכת ראש העיריה (עמ' 5)
 • חיים זכאי:  "קטיף" - בפרוס חג המאה (עמ' 7־8)
 • פינחס אלעד:  פתח-תקוה על הכוונת <שירים>  (עמ' 9־12)
 • יוסף חנני:  מקל סדוק <סיפור>  (עמ' 13־17)
 • משה סרטל:  מעשה האיש ממה שארע לו  <שירה> (עמ' 18־19)
 • אהוד בן-עזר: הפחד מאליפלט וגנר  (עמ' 20־28)
 • אסתר זמצקי:  בנופי הזריחות <שיר>  (עמ' 28)
 • ב. מרדכי: שירים  (עמ' 29־30)
 • יצחק גלוסקא: חמדה גנוזה <סיפור>  (עמ' 31־39)
 • יצחק עוגן:  אגרות סמויות לאח רחוק  (עמ' 40־41)
 • אליעזר בוגאטין:  שלושה שירים (עמ' 41)
 • גצל קרסל:  אז מלפני בראשית : לדמותם של ראשוני פתח-תקוה ימים ושנים לפני העליה על הקרקע (עמ' 42־49)
 • רחל קרמף:  שני שירים <מיידיש - ב. מרדכי> (עמ' 49)
 • דב סדן: בין שופר לקרן  (עמ' 50־55)
 • שושנה מירון: אגם שר על הים <שיר> (עמ' 55)
 • מרדכי חלמיש:  בקצות אצבעות שלבב : על המשורר יעקב צבי שרגל (עמ' 56־64)
 • יעקב צבי שרגל:  ענבי סתיו <שירים. מיידיש - אמיר גלבוע> (עמ' 65־70)
 • ברוך אורן:  ר' אריה-ליב פרומקין (עמ' 71־107)
 • מאיר בוסאק:  בסוד הכסופים <שירים> (עמ' 108־111)
 • מ. בן-שטרית: אמר הזקן <שיר> (עמ' 111)
 • מרדכי סבר: שמעון שמואל פרוג - משורר שיבת-ציון (עמ' 112־124)
 • אליהו מייטוס:  ריתמים טרופים <שירים> (עמ' 125־126)
 • ברכה גור-אריה:  שלושה שירים (עמ' 127)
 • אסתר שטרייט-וורצל:  נישואיו השניים של יוסף קמיניץ (עמ' 128־149)
 • יפה צינס: מעמקי קליפותי <שירים> (עמ' 149)
 • אורציון ברתנא: שירים: הגירוש מגן-עדן ; מסביב המרחק ; עיפות ; לכתך מכאן ; "נוף", ועוד משהו עליו ; * [הים הולך אחרי לאט ...]   (עמ' 150־151)
 • חסיה חנני:  בעית העימות בין יחיד לבין שלטון : עיונים ב"כבשת הרש" למשה שמיר  (עמ' 152־167)
 • י. ח. בילצקיאראלים ומצוקים <מתוך הפואמה "בײַם קוואַל פון קאָצק", "על העין של קוצק". מיידיש - ב. מרדכי>  (עמ' 168־169)
 • גרשון חנוביץ:  מאז ומעתה: אל-על ; שלך ושל כולם ; מול חלונך ; בהכסיף רקותינו ; חצי-יובל ; רעות אסופית <שירים>  (עמ' 170־173)
 • י. בן-מנחם: פרידה מגרשון חנוביץ ז"ל : לרגלי הר-קדומים <נחתם: ח' בחשון, תשל"ז>  (עמ' 174־175)
 • יונה דוד: כל שירי הנדיב בנבנשת בן חייא אלדיאן המכונה אליסיס  (עמ' 176־182)
 • אהרן קווה:  סיפורים קטנים: צפור בבית ; המגדל  (עמ' 183־186)
 • חנה זילברמן-אבנית:  שירים  (עמ' 187־188)
 • רות שטרייט-כדורי:  וכאשר שלח ידו <שירים> (עמ' 188)
 • יעקב ניב: כחיצים ביד גיבור כן בני הנעורים (עמ' 189־208)
 • יצחק סבר: משירי האביב: אביבך הזוהר בשירי ; אביב בתל-קציר ; לבלוב אביב  (עמ' 209־210)
 • יעקב אטקוביץ: שלושה שירים: עת בשלכת בוכה ; פרחים בשדות ; יש לשיר נשמה  (עמ' 210־211)
 • רות טילס-טנא:  אלון של מושבה (עמ' 212־214)
 • אפרים רויטמן:  שירים: פתח תקוה ; משורר התהלים ; פרחים על השולחן ; לו הכל ; האדם  <תרגם מאידיש - ב. מרדכי> (עמ' 215־217)
 • צפורה שמרת: ליד הרציף <סיפור> (עמ' 218־220)
 • יואב חייק:  שלושה שירים: מה יעשה אלהים ; אמרתי לך ; המועד של צ'ארלי  (עמ' 221־222)
 • י. א. מלכיאלי: פגישה <מתוך הספר "כוכבים במסילותם"> (עמ' 223־225)
 • יוסף כהן:  שירים: ערב ; יסמינים (עמ' 226)
 • יחזקאל מוריאל:  בשדות מכורה: שיר מזמור לעירי ; ערב ; בשדות מכורה  (עמ' 227)
 • שרה רט:  הגיגים (עמ' 228־229)
 • יוסף חנני:  על הטכניקה של השירה (עמ' 230־232)
 • דניאל שרגל:  שתי נבואות משל "זכריה השני" : זכריה ט' 1־8: מבנה הנבואה והיקפה (עמ' 233־248)
 • יעקב גיל:  "ספר אבישע" : ספר התורה השומרוני העתיק שבשכם (עמ' 249־258)
 • ישראל חנני:  המשכיל אברהם משה לונץ ותקופתו (עמ' 259־274)
 • צבי מלאכי: עיצוב סיפורי המקרא בפיוטי אבן גבירול (עמ' 275־282)
 • דוד מרגלית: רבי יהודה הלוי כרופא (עמ' 283־286)
 • יוסף שה-לבן: שפ"ר ופעלו כהיסטוריון  (עמ' 287־298)
 • רפאל לוי:  אשר לא ישמעו איש שפת רעהו : חשיבותן של הגדרות מונחים (עמ' 299־308)
 • זאב ראובני: ד"ר יאנוש קורצ'ק - המחנך "החסיד" (עמ' 309־315)
 • זאב צורנמל:  הפולקלור היהודי ו"ידע עם" (עמ' 316־319)
 • מיכאלה גינצבורג: אוזיאש הופשטטר - האמן המוחה  (עמ' 320־322)
 • רבקה רוס:  ליפא ההולך בטל <פרק מתוך רומן בכתובים: "בשדות הנגב". עברית - ב. מרדכי> (עמ' 323־326)
 • טוני סולומון-מערבי:  מימי ה"חוטפים" <עברית - ב. מרדכי> (עמ' 327־331)
 • פסיה מאייבסקי-נדל:  הנדר <סיפור. מיידיש - ב. מרדכי> (עמ' 332־335)
 • בלה רויזמן:  שכנתי העולה <סיפור. מיידיש - ב. מרדכי> (עמ' 335־337)

  י מ י ם ,   א י ש י ם ,   מ ע ש י ם
 • אהוד בן-עזר: בפתח תקוה אחרת  (עמ' 341)
 • אשר שופט: האיש עם המקטרת <על אברהם שפירא> (עמ' 341־343)
 • שבתאי אורלנסקי:  הרב אהרן ובנו הרב אברהם-יעקב אורלנסקי זצ"ל (עמ' 344־348)
 • י. צ. שרגל:  ברוך אורן - סופר ועתיר מעש : במלאות 25 שנה לבית "יד-לבנים" בעירנו (עמ' 349־350)
 • ישראל אידלמן:  ז"ך שנים ראשות מחלקת סעד (עמ' 351־354)
 • אבנר כרמי:  תרומת פתח-תקוה לעולם המוסיקה  (עמ' 355־367)
 • חיים ביילי:  הפועל העברי באם המושבות  (עמ' 368־373)
 • פתחיהו כרמלי:  ממערכות הפועלים באם המושבות (עמ' 373־374)
 • אברהם בר-אוריין:  כפר אברהם - ערש ההתיישבות הדתית (עמ' 375־376)
 • נתן גרדי:  לפני חמישים וחמש שנים : מזכרונות חלוץ דתי (עמ' 377־380)
 • אלעזר אבינועם:  משק מגן (עמ' 381־382)
 • נחום בית הלוי:  ספורט בפתח-תקוה, עד מלחמת העולם הראשונה (עמ' 382־385)
 • אליעזר טרופה:  מימי כיבוש העבודה : לזכר החלוצות בסורבלים באם המושבות (עמ' 385־387)

לראש הדףקטיף, ילקוט לדברי ספרות, הגות ואמנות, כרך י"ד-ט"ו (תשמ"ג 1983) / העורכים - יוסף חנני, יעקב צבי שרגל.

תוכן העניינים:

 • דב תבורי: ברכת ראש העיריה (עמ' 5)
   
 • משה סרטל:  אבן אחת ששמתי מן שיש מרמרה   (עמ' 7־8)
 • אורה אילן-גוטמן:  שלושה שירים  (עמ' 8)
 • יוסף חנני:  המלבוש השני <סיפור>  (עמ' 11־24)
 • שמואל גרא [רון גרא]: שלושה שירים (עמ' 24)
 • דוד מלמד: מסע הקרונות הריקים <מעין סיפור> (עמ' 25־27)
 • מאיר בוסאק:  הרהורי התנצלות על קברו של א. צ. גרינברג <שיר> (עמ' 28־29)
 • יצחק גלוסקא: תאומי-שלוש  (עמ' 30־33)
 • ברכה גור-אריה:  נופים רחוקים ; התמכרות ; אני רוצה להאמין בך  <שלושה שירים> (עמ' 33)
 • אורציון ברתנא:  מולדתי בתים: מולדתי בתים ; סימן ; אחר-צהרים בתל-אביב ; קיסרים גדולים חוזרים בערב הביתה ; דבר לא השתנה <שירים>  (עמ' 34־36)
 • דב סדן: כמו-שכתוב : הערות-מבוא לתורותיו של טוביה החולב  (עמ' 37־46)
 • יעקב צבי שרגל:  שירי סתו בפריחה: תפלה לעת חורב ; סתו בפריחה ; היום אותך בקשתי ; זהב הנגון ; במהירות של להבות אש ; ממרומי הגלבע ; לילה לילה ; כגשם יורד ; בתפלתי ; אראה את פניו <שירים. מיידיש - אמיר גלבוע> (עמ' 47־53)
 • חיים שוורצבאום:  צדיק ורע לו באספקלריות הפולקלור היהודי (עמ' 54־60)
 • רות כדורי:  שלושה שירים (עמ' 60)
 • יונה דוד: הפרוזה העברית בימי הביניים  (עמ' 61־68)
 • ב. מרדכי: במבוא הקשת: כל המפתחות ; בלילה לבן ; סמכוני בזריחות ; שער ; הארג שארגתי ; במבוא הקשת ; תוגה <שירים>  (עמ' 69־70)
 • פינחס אלעד:  שישה שירים ופואמה קטנה: עונה חדשה ; החמצה הגפריתנית ; עדת בלהות ; אבובים פטומי סמים ; בעל-פה ; הגהה שניה ; אברהם אבן-עזרא  (עמ' 71־76)
 • יצחק סבר-סברדליק: שלושה שירי זהב: נודך אלהים ; זכרונך המקדש ; מנחת הפחד   (עמ' 76)
 • יואב חייק:  גוף <פואימה>  (עמ' 77־80)
 • יחזקאל מוריאל:  שירים: ארצי ; נחמה ; מול הזמן החולף   (עמ' 80־81)
 • עמוס לוין: ארבעה שירים: ולו דם ; הכצעקתו ; שאהיה ; בזה ובבא (עמ' 82־84)
 • אהרן קווה:  שלוש רשימות: אב ובתו ; סבא ונכדו ; שכנים   (עמ' 85־89)
 • אליעזר בוגטין: לביתי עינת <שני שירים>  (עמ' 89)
 • יעקב גיל: רבי יוסף קמחי, ספריו והשפעתו  (עמ' 90־98)
 • שרה רט: הגיגים: ימים שסועים <שירה>  (עמ' 99)
 • ישראל א. מלכיאלי: מות אחיתופל  <סיפור> (עמ' 100־105)
 • אהרן גלוסקא: שירים: מגלה ; שתיקה ; שיר של אדם  (עמ' 106־107)
 • ישראל חיים בילצקי:  שלושה שירים: אדם - יסודו מאהבה ; את ; בשבחי הסכלות   (עמ' 108־109)
 • ג. קרסלגזענות ולאומנות באוטופיה ציונית-מדינית מבן לוויה של הרצל  (עמ' 110־112)
 • אשר שופט: יהלום באשפתות <סיפור>  (עמ' 113־118)
 • מרדכי סבר:  זיאמה - במעגלי החזון, החזות והחזית <על זלמן ארן>  (עמ' 119־128)
 • יעקב אטקוביץ: דרכים הומות: דרכים הומות אדם ; ליל בפנדק ; שומר מה מלילה?! ; בלעדיך ... <שירים>  (עמ' 128־129)
 • אפרים רויטמן:  אריה ושיר: אריה ; הרגשות ; ראה את העשב  <שירים. מיידיש - ב. מרדכי> (עמ' 130־131)
 • חסיה חנני:  עיונים ביצירתו של דן צלקה - "עץ הבסון"  (עמ' 132־145)
 • חיים זכאי: "חיי אליקום" של בנימין תמוז - כסטירה  (עמ' 146־152)
 • אסתר שטרייט-וורצל:  על הרומן "לב מלך" לי. א. מלכיאלי (עמ' 153־155)
 • פסיה מאייבסקי-נדל:  שלושה שירים: ברחובות דם ; צללים שחורים אחורי חלון ; בודדה  <מיידיש - ב. מרדכי> (עמ' 155)
 • צפורה שמרת: שתי אחיות <סיפור> (עמ' 156־161)
 • רות טילס-טנא:  השמלה  (עמ' 162־164)
 • אברהם בר-אוריין: עיונים בתנ"ך  (עמ' 165־167)
 • מאיר בוסאק: מוטבים תנ"כיים ביוון הקדומה  (עמ' 168־180)
 • דניאל שרגל: יום ה' בנבואות "זכריה השני"  (עמ' 181־187)
 • רפאל לוי: בעיות לשון בענפי הטכניקה : ענייני לשון בתקנים הישראליים (עמ' 188־203)
 • יוסף חנני:  "היה היה פעם" <על אגדות הנס כריסטיאן אנדרסן>  (עמ' 204־206)
 • יאיר מזור: לתופעת ה"מעגליות שבטקסט" במבחר מיצירות ש"י עגנון  (עמ' 207־214)
 • אידוב כהן: "ימים" לטוני ס. מערבי  <מתוך דברי-המבוא לספר "טעג פון אַמאָל">  (עמ' 215־217)
 • אבנר שרגיל: בדרך לבגרות : קטעים מתוך הספר "ספארי"  (עמ' 218־223)
 • רבקה רוס:  פינגינא מן הבריכה <סיפור. תרגום - משה יונגמן> (עמ' 224־230)
 • ש. א. בלנקיטני: הרבנית  <עברית - ב. מרדכי> (עמ' 231־237)
 • טוני סולומון-מערבי:  פרקי "ימים" <מיידיש - חיים זכאי> (עמ' 238־247)
 • בלה רויזמן:  היא בודדת <סיפור. מיידיש - ב. מרדכי> (עמ' 247־250)

  י מ י ם ,   א י ש י ם ,   מ ע ש י ם
 • ברוך אורן: ניצני חינוך בפתח-תקוה  (עמ' 253־268)
 • ישראל אידלמן:  פרקים בתולדות העיר פתח-תקוה   (עמ' 269־276)
 • פתחיה כרמלי: כיצד נבחרה מועצת העיר הראשונה  (עמ' 276־278)
 • אפרים תלמי:  ימים ראשונים בפתח-תקוה  (עמ' 278־282)
 • ש. נעמן: בימים ההם (עמ' 282־248)
 • אליעזר טרופה:  מימי כיבוש עבודה עברית (עמ' 285־289)
 • משה לוי: ישראלי במצרים (עמ' 289־292)
 • ברוך אורן: על שלושה שהלכו מאיתנו: צבי שור ; ישעיהו שינפלד ; אסתר זמצקי  (עמ' 293־294)

לראש הדףקטיף, ילקוט לדברי ספרות, הגות ואמנות, כרך ט"ז-י"ז (תשמ"ט 1989) / העורכים - יוסף חנני, יעקב צבי שרגל.

תוכן העניינים:

 • גיורא לב: ברכת ראש העיר (עמ' 5)

  ש י ר,   ס י פ ו ר,   ר ש י מ ה
 • יעקב צבי שרגל:  [הקדמה]  (עמ' 9)
 • יוסף חנני:  המסגרת הריקה <סיפור>  (עמ' 10־33)
 • פינחס אלעד-לנדר:  המרחב שלפני: ספרות ; זקנים ; בת ; נלכד ; קוצים ; שלוה ; חצי ; קצת פוזל ; סילונות ; בוחן כליות  <שירים>  (עמ' 34־36)
 • דוד מלמד: האסיפה הכללית השנתית <סיפור> (עמ' 37־43)
 • נתן יונתן: שני שירים: בין קול לבין דממה ; שיר ערש  (עמ' 44)
 • משה סרטל:  לחוף ים  <קטע מתוך הפואימה יללת הצפרים> (עמ' 45־47)
 • י. א. מלכיאלי: דור הולך ודור בא ...  <סיפור> (עמ' 48־53)
 • מאיר בוסאק:  שירי ירושלים: חריצים במערת צדקיהו ; מצפה ארתור רובינשטיין בירושלים (עמ' 54)
 • עמוס לוין: סוד נפלאותו: העורב השחור ; קולות קטנים ; סוד נפלאותו ; אלהים שלנו ; קרבן עולה <שירים> (עמ' 55־58)
 • רוני סומק:  אנטיפטרוס. שיר מבצר (עמ' 59)
 • צבי מלאכי: סיפורו של ד"ר שפיפון <פרק מתוך הרומאן "דמדומים באוניברסיטה">  (עמ' 60־64)
 • אשר שופט: רווק <סיפור>  (עמ' 65־70)
 • ראול מנשה: שלשה שירים: א. ברגן-בלזן, דצמבר 1944 -- ב. שאלוניקי, אוקטובר 1945 -- ג. סבתי הירושלמית, 1955־1956  (עמ' 71־73)
 • ברכה גור-אריה:  בין שתיקות ומלים ; אתה קורא את מחשבותי ; ענן שתיקתך ; צפור קטנה מול חלונך <ארבעה שירים> (עמ' 74־75)
 • שרה רט: הגיגים <שירה>  (עמ' 75־78)
 • שמואל גרינר-גרא: אמי <שיר> (עמ' 78)
 • צפורה שמרת: שבת שלום, סבא! <סיפור> (עמ' 79־82)
 • יואב חייק:  אילו היית ים: כל בקר את ; שיכת לאי-השיכות ; אילו היית ים ; שיר כמעט-אהבה ; פורטרט  (עמ' 83־85)
 • יחזקאל מוריאל:  לעירי: לפתח-תקוה ; חוצות עירי  <שירים>  (עמ' 86־87)
 • רות שטרייט-כדורי:  תבנית נוף הולדת: לפתח-תקוה עירי ; בחזרה אין אמת  <שירים> (עמ' 88־89)
 • ברוך אביבי: תווים:  צער עולם ; העוזרת הצעירה ; האילן <סיפורים קצרים> (עמ' 90־92)
 • אורה אילן-גוטמן:  אין למי לחכות <שירים> * [קונכיה נצמדת אל ראש ההר ...] ; אהבת אמת ; אשה נצמדת ; אין למי לחכות  (עמ' 93־94)
 • אורנה רב-הון: שלושה שירים (עמ' 94)
 • יצחק סבר (סברדליק): דבורים באביב: * [מבעד לתריסי המרפסת] ; לילות ערופי חזון ; דמדומים <שירים>  (עמ' 95־96)
 • אליעזר בוגאטין: שלושה שירים  (עמ' 97)
 • רות טילס-טנא:  כשאמא ואבא עלו אל השער ...  (עמ' 98־99)
 • אליעזר רואי: נמלים בגב (עמ' 100־103)
 • יעקב אטקוביץ: שלושה שירים: להאבק ... ; על אבדן העבר השלו ; גן נעול על גג  (עמ' 104־105)
 • טוני סולומון-מערבי:  שני סיפורים: הכרית ; פסח סוער <מיידיש - חיים זכאי> (עמ' 106־110)
 • אבנר שרגיל: תצלומים מקניה (רישומים)  (עמ' 111־122)
 • פסיה מייבסקי-נדל:  צום האחד-עשר  <סיפור. מיידיש - ז. חיים> (עמ' 123־125)
 • בלה רויזמן:  נחום חוזר לעצמו <סיפור. מיידיש - ז. חיים> (עמ' 126־129)
 • אהרן קווה:  רשימות: שיח עיניים ; בספריה ; מעל לנחל ; מוכר הממתקים הקטן ; בדידות  (עמ' 130־133)
 • אסתר שטרייט-וורצל:  בעיניים אחרות <פרק מנובלה> (עמ' 134־148)
 • יעקב-צבי שרגל:  מספר "שמני משחה" <שירים. מיידיש - אמיר גלבוע> (עמ' 149־152)

  ב י ק ו ר ת,   מ ס ה,  מ ח ק ר
 • דב סדן: אחרון דרושי בכינוסי הקרן שעל שמי  (עמ' 155־157)
 • יונה דוד: השער הרביעי מ"ספר המשלים" ליעקב בן אלעזר  (עמ' 158־170)
 • יעקב גיל: סיפור עלי ושמואל בספר שמואל  (עמ' 171־179)
 • חיים זכאי: "הצדה" לא. נ. גנסין  (עמ' 180־192)
 • חסיה חנני:  מפגש הפאתטי עם הנלעג בסיפור "מעשה נורא" ליהודה בורלא  (עמ' 193־206)
 • י. ח. בילצקי:  בין ה. לייוויק לבין י. ל. פרץ   (עמ' 207־210)
 • יוסף בראל: על שיר אחד משיריו של יעקב צבי שרגל   (עמ' 211־213)
 • מיכאלה גינצבורג: המסכה באמנות  (עמ' 214־216)
 • רפאל לוי: איכות ובטיחות אצל חז"ל (עמ' 217־222)
 • מאיר בוסאק: מוצאו של יום כפורים  (עמ' 223־229)
 • אברהם בר-אוריין: בדור יתום  (עמ' 230־231)

  ע י ר   ב ר א י   ה ז מ ן
 • שלמה אלירז:  אתמול והיום (עמ' 235־240)
 • ברוך אורן: אמנות הציור בראשיתה של פתח-תקוה : יהודה ראב, הצייר הראשון  (עמ' 241־243)
 • ש. נעמן (שורצמן): בימים ההם (עמ' 244־248)
 • רבקה שור: מעירי לערי ההריגה  (עמ' 249־251)
 • משה לוי: דמות אהובה בפתח-תקוה : ר' בן ציון גליס ז"ל    (עמ' 252־253)
 • פתחיה כרמלי: האלבום המשפחתי  (עמ' 254־257)
 • גבריאל וייסמן: אבי שוורץ הצייר  <מיידיש - חיים זכאי> (עמ' 258־260)
 • אדוארד קודש: אמנותו של צמח שט  (עמ' 261־262)
 • ברוך אורן: על שלושה ציירים שהלכו מאיתנו: יעקב גולדשטין (1922־1983) ; עמירם תמרי (1913־1981) ; ליובה קנסקי-שליט ז"ל  (עמ' 263־265)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף