מאזנים

Moznaim


מאזנים : ירחון אגודת הסופרים העברים ישראל  / בעריכת י. זמורה, ב. י. מיכלי.
כרך ו' (כ"ט), חוברות א (קס"ה) - ה'-ו' (ק"ע) (כסלו - ניסן-אייר תשי"ח, דצמבר 1957 - אפריל-מאי 1958)

חוב' א חוב' ב חוב' ג חוב' ד חוב' ה-ו

מאזנים, כרך ו', חוב' א' (כסלו תשי"ח, דצמבר 1957)

תוכן העניינים:

 • ישראל כהן:  שאול  <מן הסדרה "דמויות שבמקרא"> (עמ' 1־13)
 • יעקב אורלנד: שני שירים <כל יום בחיי הוא הר ; כדרך האבות> (עמ' 14־15)
 • יוסף בר-יוסף: אבלי יונתן <פרק מן הרומן "חייו ומותו של יונתן ארגמן"> (עמ' 16־22)
 • ק. א. ברתיני: לנוכח מאדים <שיר> (עמ' 23)
 • ב. מרדכי: ביום התקומה <שיר> (עמ' 24)

  ליובל הששים של חיים הזז
 •     ש"י פנואלי: עיני בגרות (עמ' 25־28)
 •     ב. י. מיכלי: העיירה ההזזית בתמורותיה (עמ' 29־31)
 •     י. זמורה: קוים לדיוקנו (עמ' 32־33)
 •     א. ח. אלחנני: שיחות עם חיים הזז (עמ' 34־37)
   
 • אהובה בת חנה: שלושה שירים  <בוקר וערב ; השניים ; אבוי לשר> (עמ' 38)
 • משה הנעמי: שלושה שירים <אכזבה ; סתו ; כפרח הזה> (עמ' 39)
 • מרדכי עובדיהו: אב ובנו <סיפור> (עמ' 40)
 • אהרן אפלפלד: שלושה שירים <לא אדע כנות אותם בשם ; לא אסוב לאחר ; היום לא דברת עמי> (עמ' 41)
 • יוסף מרגלית: שתי סונטות סתו (עמ' 42)
 • שרגא אבנרי:  על שירת ש. הלקין (עמ' 43־46)
 • רנה קלינוב: בעיר <שיר> (עמ' 47)

  שאול טשרניחובסקי : עם חנוכת בית הסופר על שמו
 •     שמואל פלס: מידות בשירת טשרניחובסקי  (עמ' 48־51)
 •     שלמה טנאי: ארצו של טשרניחובסקי (עמ' 52־53)

  מכוננית הספרים
 • פ. לנדר: "כערער בערבה" <על ספרו של מרדכי טביב> (עמ' 54־55)
 • י. זה [ישראל זמורה]: "משלים" <על ספרו של בר-אבא, הוא עזרא פליישר> (עמ' 55)
 • ראובן אבינועם: "ספרותה של ישראל החדשה" <על ספרו של ראובן ואלנרוד "The Literature of Modern Israel">  (עמ' 56־57)
 • ק. אלף: לילה על פני גלושינו [נאכט איבער גלושינא] <על ספרו ביידיש של מנדל מאן> (עמ' 57־58)
 • יהודה רצהבי: "אוצר המלים והפתגמים" <על ספרו של ישראל דוידזון>   (עמ' 58־60)
 • גיטה אבינור: "השעון"  <על ספרו של קרלו לוי בתרגום אליעזר הלוי> (עמ' 60־61)
 • ש. ק. [שלום קרמר]: "החינוך העברי ביצירת סמולנסקין" <על ספרו של נח פניאל>  (עמ' 62)
 • נ. מורה: "קו לקו" <על "קו לקו", סיפורי התורה לילדי ישראל מסודרים בידי ל. אבישי, הוא לוין קיפניס>  (עמ' 62)

 • רשימות
 • י. זה [ישראל זמורה]: צבי וויסלבסקי ז"ל  (עמ' 63)
 • יוחנן טברסקי: הערות לחקר הספרות (עמ' 64־65)
 • הערות ותגובות (עמ' 65)
      מ. בנימין [ב"י מיכלי]: נחמת שוא <על סדרת שידורים בקול ישראל "מה קורא הנוער?">
      ב
  . י. מ.  [ב"י מיכלי]: בני-עליה כ...יורדים <בגנותם של אלה המהגרים מהארץ>

  בתיאטרון
 • ה. יקים: עוגה, עוגה, עוגה בגן התיאטרלי שלנו <על "אני אוקלי אשת לפידות" ב"דו-רה-מי"; "גם זו לטובה" ב"אהל"; "נשף הגנבים" ב"הבימה"; המחזות של התיאטרון "זירה"; המחולות של ז'אן באבילאֶ; "רומיאו ויוליה" ב"קאמרי"> (עמ' 66־69)
   
 •  ידיעות מעולם הספרות / ליקט זכאי אהרון  (עמ' 69־71)

מאזנים, כרך ו', חוב' ב' (טבת תשי"ח, ינואר 1958)

תוכן העניינים:


מאזנים, כרך ו', חוב' ג' (שבט תשי"ח, פברואר 1958)

תוכן העניינים:

 • יעקב מנצור: הרהורים על דרכה של לשון (עמ' 145־148)
 • צ. חסיה [חסיה צמח]: עורבים <שיר> (עמ' 149)
 • ברוך כצנלסון: שני שירים: אמונה • שלשה מלוים (עמ' 150)
 • מילא אוהל: כאמוס מבקש להפיג צערה של בתו (עמ' 151־155)

  אסתר שקי-ארזי: שני שירים: אשירה ללילה • אם אינך לי (עמ' 156)

 • א. ברוידס: בין כתלים ארבעה: מנגד ...  • לאור הדמעה <שירים> (עמ' 157)
 • שלום קרמר: פרקי יזהר <א. אהבת האדם בסיפוריו ; ב. הכלל והפרט בתפיסתו>  (עמ' 158־161)
 • מרים שנייד: שני שירים: כה עגום לחלוף • מגע יד ממרחק (עמ' 162)
 • יצחק: שני שירים: אניתן לי (עמ' 163)
 • עזרא המנחם: מנגינה <סיפור> (עמ' 164־170)
 • יהודית כפרי: שני שירים: מלכודותראשית סתו (עמ' 171)
 • יצחק נורמן: מבעד לאשנב (עמ' 172־182)
 • ל. יורם: דרכים ללא קוצים <שירים> (עמ' 183)
 • עמנואל בן-גריון: דרכו של מ. י. ברדיצ'בסקי בביקורת הספרות (עמ' 184־186)
 • רבקה אהרן: שלושה שירים: בת-קול • המכתב • הרחק (עמ' 187)
 • מ. א. ז'ק: שנאת חינם (עמ' 188־190)
 • אורה עתריה: שכולה <שיר> (עמ' 191)
 • בנציון בנשלום: שעת הכושר (עמ' 192־193)
 • יהושע גלבוע: שמואל הלקין - בן ששים (עמ' 194־195)

  מכוננית הספרים:
 • ק. א. ברתיני: בין תכלת ללבן <על 'בין תכלת ללבן', שירים חדשים מאת ש. שלום> (עמ' 196־197)
 • פ. לנדר: מיכל בת שאול <על הטרילוגיה של אהרן אשמן> (עמ' 197־199)
 • ש"י פנואלי: האש באבן <על ספר שיריו של טוביה ריבנר> (עמ' 199־200)
 • יוחנן טברסקי: מימזיס <על ספרו של אריך אוארבאך, בתרגום ברוך קרוא ועם מבוא מאת דב סדן> (עמ' 200־201)
 • גליה ירדני: עזה כחיים <על ספרו יוסף פינסקי> (עמ' 201־202)
 • קלמן ירון: השקפת העולם של התנ"ך <על הקובץ בעריכת צבי אדר הכולל מאמרים מתורגמים מאנגלית, צרפתית וגרמנית> (עמ' 202־203)
 • מ. גיל: ישראל לייחודו <על ספרו של יצחק דמיאל> (עמ' 203־204)
 • ק. אלף: אמני מופת בחייהם וביצירתם <על ספרו של אריה לרנר> (עמ' 204־205)
 • ע. חוה: By love possessed <על ספרו של James Gould Cozzens> (עמ' 205־206)
 • ב. אברהם: קציר הפלא <על ספר שיריו של בנימין טנא> (עמ' 207)
 • נ. מורה:  ההרפתקה הגדולה <על ספרו של יאן בז'כווה, בתרגום בנימין טנא> (עמ' 207)

  רשימות:
 • ג. קרסל: בן-ציון כ"ץ ז"ל (עמ' 208־209)

  הערות ותגובות:
 • ה. ידיד: הערה למבקר <על ביקורת של ש. פלס על ספרו של אלעזר בניועץ> (עמ' 209)
 • זיק. כוונות טובות ו ... מחטיאות (עמ' 209־210)
 • ת. מגיב:  מגילויי "סידור השלום"  (עמ' 210)
        
  סקירות:
 • ק. א-י.: בתחומנו <בשולי הספרות העתית העברית> (עמ' 210־211)
 • ט. יוחנן: מאופק לאופק <סקירות וליקוטים מהספרות העתית העולמית> (עמ' 212)
     
 • ידיעות מעולם הספרות (עמ' 213־214)
 • ספרים שנתקבלו במערכת

מאזנים, כרך ו', חוב' ד' (אדר תשי"ח, מארס 1958)

תוכן העניינים:

 • אורי צבי גרינברג: בהאי עלמא ובהאי ארעא  <שיר> (עמ' 217־220)
 • יהודה בורלא: גדעון וחאמדה <סיפור> (עמ' 221־226)


 • מ. בובר - לגבורות
 • ש. ה. ברגמן: ברכה לבובר <דברים שנאמרו במסיבה שנערכה לכבודו מטעם מוסד ביאליק> (עמ' 227־229)
 • אפרים שמואלי: נתיבות ביצירתו (עמ' 229־234)

 • אהרן אמיר: רק עוד מעט <שיר> (עמ' 235)
 • חיים רמבני: על התודעה היהודית והקנייתה בבית הספר (עמ' 236־242)
 • ד"ר יוסף שכטר: הרקע הנפשי להוראת התנ"ך <פרקי מבוא> (עמ' 243־247)
 • בנימין גלאי: אקדמה למגילה <מחזה לפורים> (עמ' 248־258)
 • משה בן-מנחם: אדמה אחר גשם <שיר> (עמ' 259)
 • נח פניאל: גוזלי הנטרפים <שיר> (עמ' 260)
 • אברהם בנד: קווים לדמותה של השירה האמריקאית הצעירה (עמ' 261־263)
 • חנה ברזילי: היום שבאפר <שיר> (עמ' 264)


 • על תרגומים ומתרגמים: שיחות עם סופרים-מתרגמים  <ראיונות - ערך שמעון גן> <המשך יבוא>
 • י. ד. ברקוביץ: איך מתרגמים? (עמ' 265־267)
 • אביגדור המאירי: תרגום לעין או לאוזן? (עמ' 267־269)
 • שמואל פרלמן: מי יתרגם את שירי היינה? (עמ' 270־272)
   
 • יצחק אבינרי: אור וחושך בערבוביה <עם הופעת ספרו של משה סתוי "פרקי טבע ולשון"> (עמ' 273־276)

  לקראת ועידת הסופרים הי"ח
 • יהודה בורלא: דרושה תגובת-סופרים מתמדת (עמ' 276־277)
 • עזריאל אוכמני: עם הועידה (עמ' 277־278)
 • אברהם ברוידס: תפקידי-פנים ותפקידי-חוץ (עמ' 278־279)
 • י. הר-אבן: שתי הצעות, שהן אחת (עמ' 279־280)
 • שלמה טנאי: ההישג והשמירה עליו (עמ' 280־281)
 • ישראל כהן: צרכי הסופרים כציבור מאורגן (עמ' 281־282)
 • אהרן מגד: עם התרחבותה של אגודת הסופרים (עמ' 282־283)
 • ברוך קרוא: לקראת ועידה מכרעת (עמ' 283־285)
 • ש. שלום: ועידת העצמאות (עמ' 285־286)
 • מ. מ.: ליעקב הורוביץ - ברכה (עמ' 286)

  רשימות
 • ד"ר שלמה ביקל: על הפרוזה של יעקב גלאטשטיין <עם הופעת "ובהגיע יאש" בתרגום שלמה שנהוד. המאמר תורגם מיידיש על-ידי ק. אלף> (עמ' 287־289)

  הערות ותגובות
 • ק. א. ברתיני: פסיכואנליזה וביקורת <על ביקורתו של חנוך ברטוב על מאמר מאת דן מירון על מהות הביקורת ותפקידה> (עמ' 289־290)
 • ב. י. מ.: בשולי תרגום אחד <על תרגומו של שלמה שנהוד את "ובהגיע יאש" מאת יעקב גלאטשטיין> (עמ' 290)
 • גו"ר: שגיאות מי יבין? (עמ' 290)

  סקירות
 • ק. א-י.:  בתחומנו <בשולי הספרות העתית העברית> (עמ' 291־292)
 • ט. יוחנן: מאופק לאופק <סקירות וליקוטים מהספרות העתית העולמית> (עמ' 292־293)
   
 • מנחם קפליוק: מכתב למערכת (עמ' 293)
   
 • ידיעות מעולם הספרות (עמ' 294־295)

מאזנים, כרך ו', חוב' ה'-ו' (ניסן-אייר תשי"ח, אפריל-מאי 1958)

תוכן העניינים:

 • ש. שלום: בהעלותך את הנרות <שיר> (עמ' 297)
 • יוסף קלוזנר: במה הצלחנו ובמה לא הצלחנו? (עמ' 298־302)
 • אביגדור המאירי: בשפך הדורות <שיר> (עמ' 303־304)
 • ישראל כהן:  דוד (עמ' 305־322)
 • אהרן צייטלין: צפת <שיר> (עמ' 323)
 • אברהם ברוידס: יום זה ... <שיר> (עמ' 324)
 • מרדכי טביב:  מעשה בי ובאיש בעל צוארון זקוף <סיפור> (עמ' 325־336)
 • אפרים שמואלי: רווחה ורציפות <מסה> (עמ' 337־344)
 • אבא קובנר: בקר על נמל חיפה <שיר> (עמ' 345)
 • יחיאל מר: שני שירים: עד אור • לעת עתה (עמ' 346)
 • יוסף בר-יוסף: שאלת יונתן <פרק מן הרומאן "חייו ומותו של יונתן ארגמן"> (עמ' 347־353)
 • חיים רמבני: עם תם העשור הראשון <נסיון לחשבון נפש> (עמ' 354־361)
 • יצחק שלו: שלשה פרקי ירדן: בדרך אליך • חוג'ה נזאר • ירדן אלישע <שירה> (עמ' 362־363)
 • רינה רוני: שלושה שירים: את • עמק • נחיתה בטיראן (עמ' 364)
 • א. י. ברור: ארץ ישראל ומדינת ישראל (עמ' 265־270)
 • ק. א. ברתיני:  שירי סיני: אש על גוילים אל עריש (עמ' 371־372)
 • יוחנן טברסקי: למחרת הטכס <סיפור> (עמ' 373־376)
 • ראובן אבינועם: שיחת פמוט <שיר> (עמ' 377־378)


 • ספרותנו הצעירה בתקופת העשור: בעיות, מגמות, סיכומים
 • ש"י פנואלי: שירה ועצמאות (עמ' 379־383)
 • אברהם שאנן: ירושת השירה העברית הצעירה (עמ' 384־388)
 • גדעון קצנלסון: ישראל הצעירה שרה שירי טבע (עמ' 388־396)
 • עזריאל אוכמני: על סימני-היכר אחדים של שירתנו הצעירה ביותר (עמ' 397־400)
 • עמנואל בן-גריון: על המחזה המקורי <כללות> (עמ' 400־403)
 • א. ב. יפה: הארגז של אבא <מסוגיות הפרוזה הצעירה שלנו> (עמ' 403־407)
 • שלום קרמר: שתי פרשות במלחמת השחרור <על "במו ידיו (פרקי אליק)" למשה שמיר ועל "חרבת חיזעה" לס. יזהר> (עמ' 407־412)
 • ב. י. מיכלי: מבעיותיה של הפרוזה הישראלית החדשה (עמ' 413־419) <המשך יבוא>
 • דוד אבידן: כחרז הנשבר (עמ' 419־423)
 • שלמה טנאי: גשם בנגב <שיר> (עמ' 424־425)
 • ד. קמחי: סייסמוגראף (עמ' 426־428)
 • ד"ר יוסף שכטר: גורל ישראל בפרקי עבד ה' (עמ' 429־432)
 • בן-ציון תומר: שלשה שירים: אני ובני • [מחצית תאותי כבר בידי] • ברוך (עמ' 433)
 • מנחם תלמי: נקמתו של הממזר <סיפור> (עמ' 434־443)

  על תרגומים ומתרגמים : שיחות עם סופרים-מתרגמים <ראיונות - ערך שמעון גן>
 • ישראל אפרת: שני מיני תרגומים (עמ' 444־445)
 • א. שלונסקי:  לא "חדשנות לשמה" (עמ' 445־448)
 • ש. שפאן: כללים וסייגים בתרגום (עמ' 448־449)
   
 • אהרן מירסקי: תחילתו של חרוז <עיקרי הדברים נאמרו בכינוס השני למדעי היהדות, שנתכנס בירושלים בקיץ תשי"ז> (עמ' 450־458)

  מכוננית הספרים
 • פ. עזאי: גוילי אש <על 'גוילי אש', מבחר עזבונם הספרותי-האמנותי של הבנים שנפלו במלחמת הקוממיות ולאחריה, בעריכת ראובן אבינועם> (עמ' 459־460)
 • גליה ירדני: יומו האחרון של דני <על ספרו של מתי מגד> (עמ' 460־462)
 • שלמה ביקל:  במדבר סיני <על שירים, ביידיש, של אברהם סוצקבר> (עמ' 462־463)
 • רבקה גורפיין: באושר וביגון <על ספרה של דבורה דיין> (עמ' 463־464)
 • אנדה עמיר: עץ שתלתי <על שירים על-מות לבן מאת ראובן אבינועם> (עמ' 464־465)
 • ש"י פנואלי: לחם האוהבים <על רומאן מאת שושנה שרירא> (עמ' 465־466)
 • קלמן ירון: המדבר וארץ הבחירה <תולדות ישראל בתקופת המקרא מאת אליהו (אליאס) אורבך> (עמ' 466־467)
 • שרגא אבנרי: אוגדן <על קובץ ספרותי, מס' 2, בעריכת ברוך חפץ> (עמ' 468)
 • אריה לרנר: בחללה של אדריכלות <על ספרו של ברונו צבי, בתרגום מאיטלקית על-ידי חיים ורדי> (עמ' 469)

  רשימות
 • ברוך קרוא: ספרות ומדינה (עמ' 470־471)
 • עמנואל בן-גריון: ההולכת לפני העם (עמ' 472)
 • הלל ברזל: על שירת אברהם רוזן (עמ' 473־474)
   
 • מכתבים למערכת (עמ' 475, 478)
   
 • ידיעות מעולם הספרות (עמ' 476־478)
   
 • ספרים שנתקבלו במערכת (עמ' 479)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף