מרדכי גולדנברג (1889־1941)

<בהכנה>

Mordecai Goldenberg

מרדכי גולדנברג נולד בזגוריצה (Zguriţa), ביסרביה (כיום במולדובה) בחודש אב תרמ"ט, אוגוסט 1889. קיבל חינוך חרדי-חסידי ועסק כל ימיו בהוראה בערים ועיירות שונות בביסרביה. ב-1941 הוגלה לטרנסדניסטריה. באותם ימים המשיך ושקד על יצירתו הספרותית ואף הקריא מהן לפני הגולים. מצא שם את קיצו יחד עם בני משפחתו. החל לפרסם משנת 1913 שירים וסיפורים שכל עיקרם הערבה הביסרבאית, במרבית העתונים העבריים. בערוב יומו זכה לכינוס מבחר שיריו "רשפים בערבה" (קישינוב, ת"ש). סיפורים בודדים משלו יצאו לאור בקישינוב ב-1939.
[מקורות: קרסל]

ספריו:

  • איך למדה הסנונית את אפרוחיה : ספור ; חלום הנער העצלן : מעשיה (קישינב : תרבות, 1939)
  • פרות מספרים (קישינב : תרבות, 1939)
  • רשפים בערבה : שירים (קישינוב, תרבות, ת"ש) <מהד' שניה מתוקנת יצאה לאור בתש"ו 1946 בתל-אביב, בצירוף הקדמה מאת ב"י מיכלי>
  • הטחנה העתיקה : סיפורים (תל-אביב : הועד להוצאת כתביהם של סופרים עברים מבסרביה, תשי"א)

על המחבר ויצירתו:

על "רשפים בערבה"
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף