גצל קרסל (1911־1986)

<בהכנה>

Getzel Kressel

אליקום גצל קרסל נולד בעיירה זאבלוטוב בגליציה המזרחית בט"ז בסיון תרע"א, 12 ביוני 1911. נפטר בתל-אביב בל' באב תשמ"ו, 4 בספטמבר 1986.

ספריו:

 • מדעי החברה בעברית : ביבליוגרפיה (תל אביב : המרכז לתרבות של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, סיון תרצ"ט, יוני 1939)
 • עברית במערב (תל אביב : הוצאת "הגה", תש"א) <כולל הקדמה מאת דב שטוק [סדן]>
 • ראשית צעדי הרצל באספקלריה של העתונות העברית בגולה (ירושלים : המחלקה לענייני הנוער של הנהלת ההסתדרות הציונית ובהשתתפות קרן היסוד בהוצאת ראובן מס, תש"ג)
 • אם המושבות פתח-תקוה : תרל"ח-תשי"ג, 1878־1953 : שבעים וחמש שנות חיים (פתח תקוה : הוצאת עירית פתח תקוה, תשי"ג-תשי"ד 1953) <כולל גם מאמרים מאת אברהם יעקב ברַוֶר, מיכאל אבי-יונה, משה אבנימלך, מיכאל זהרי וזלמן יואלי>
 • אוצר ספרות ההומור, הסאטירה והקריקטורה בארץ ישראל : רשימה ביבליוגרפית מפורטת לספרות ההיתול, הסאטירה והקריקטורה בארץ ישראל מראשית הימים עד ראשית שנות השבעים, מאוספו של יעקב צדקוני ז"ל, בצירוף פיענוחי הפסידונימים של העורכים והמחברים וכן תיאור תכנם של כל הפריטים (תל אביב : הוצאת מזכרת, תשמ"ד) <כולל מבוא מאת דב סדן ושני מחקרים מאת א"ר מלאכי על תולדות ספרות ההיתול בארץ ישראל ובחוץ לארץ>
עריכה:
 • דוד גורדון : מבחר מאמריו בצירוף מבוא והערות (תל אביב : המחלקה לענייני הנוער של הנהלת ההסתדרות הציונית ובהשתתפות קרן היסוד והקרן הקימת לישראל ע"י מצפה, תש"ב)
 • רבי יהודה אלקלעי — רבי צבי הירש קלישר : מבחר כתביהם, סודר בצירוף מבואות והערות (תל אביב : המחלקה לענייני הנוער של הנהלת ההסתדרות הציונית ובהשתתפות קרן היסוד והקרן הקימת לישראל, תש"ג)
 • נתיבות ציון וירושלים : מבחר מאמרי אברהם משה לונץ / ערוכים בצירוף הערות ומבוא מאת ג' קרסל (ירושלים : מוסד הרב קוק, תשל"א 1970)
 • יסוד המעלה : פרשת העלאת אחד עשר האיכרים מרוסיה בשנת 1883 / יחיאל בריל (ירושלים : יד יצחק בן-צבי, תשל"ח) <בצירוף מבוא, הערות ומפתח מאת ג' קרסל>
על המחבר ויצירתו:
 • א.  האמודאי : עשרים שנה לעבודתו המחקרית של ג. קרסל.  דבר, ח' בסיון תשט"ז, 18 במאי 1956, עמ' 5.
 • קרסל,ג.  דרכי אל הלכסיקון ודרכו של הלכסיקון.   מאזנים, כרך פ"ו, גל' 1 (טבת-שבט תשע"ב, ינואר 2012), עמ' 27.
 • אלחנני, א. ח.  במחיצתו של ג. קרסל.  דבר, מוסף לספרות ולאמנות, כ"א בתשרי תשכ"ד, 9 באוקטובר 1963, עמ' 6 <עם הענקת פרס אוסישקין לג. קרסל>
 • גרודזנסקי, שלמה.  הבקיאות והאהבה : עם מתן פרס לחכמת ישראל, תשכ"ט.  דבר, כ"ט בכסלו תשכ"ט, 20 בדצמבר 1968, עמ' 7.
 • חקק, בלפור.  האיש ששם את הסופרים העברים על סרגל הזמן.   מאזנים, כרך פ"ו, גל' 1 (טבת-שבט תשע"ב, ינואר 2012), עמ' 26.
 • טולקס, ירוחם.  ג. קרסל.  בספרו: בסוד סופרים והוגים (תל אביב : עומר, תשל"ו 1976), עמ' 103־108 <נחתם: סיון-תמוז תשכ"א>
 • סדן, דב.  בעל האוצרות : לכבוד ג. קרסל - חתן פרס ביאליק.  הפועל הצעיר, שנה ס"ב, גל' 13 (י' בטבת תשכ"ט, 31 בדצמבר 1968), עמ' 20־32 <חזר ונדפס בספרו אבני גדר : על סופרים וספרים (רמת-גן : הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1970), עמ' 124־134>
 • סדן, דב.  על איש ודרכו : דברים לזכר גצל קרסל.  דבר, משא, כ"ט בטבת תשמ"ז, 30 בינואר 1987, עמ' 20.
 • פאַלקאָוו, איליאַ.  געצל קרעסל.  פאָרווערטס, י"ב בתמוז תשמ"א, 14 יולי 1981, זז. 5.
 • קבקוב, יעקב.  חוקר הספרות והעתונות העברית.  הדואר, שנה 60, גל' ל' (כ"ד בסיון תשמ"א, 26 ביוני 1981), עמ' 479־480.
 • רביד, זבולון.  ג. קרסל - בסימן של היקף ושפע.   הדואר, שנה 60, גל' ל' (כ"ד בסיון תשמ"א, 26 ביוני 1981), עמ' 480־481; גל' ל"א (ח' בתמוז תשמ"א, 10 ביולי 1981), עמ' 499־501.
 • רפל, יואל. איש שהיה אנציקלופדיה : במות החוקר והביבליוגרף גצל קרסל.  מעריב, ספרות, אמנות, ביקורת, א' באלול תשמ"ו, 5 בספטמבר 1986, עמ' 27.
על "ראשית צעדי הרצל באספקלריה של העתונות העברית בגולה"

על "דוד גורדון: מבחר מאמריו"
על "נתיבות ציון וירושלים" (מהדורת ג. קרסל)
על "יסוד המעלה" ליחיאל בריל
קישורים:


עודכן לאחרונה: 4 בספטמבר 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף