יהודה בורלא (1886–1969)

 <בהכנה>

Yehuda Burla

יהודה בורלא נולד בירושלים בי״ח באלול תרמ״ו, 18 בספטמבר 1886, נצר למשפחה של רבנים ומשכילים שמוצאה באיזמיר, טורקיה והתיישבה בירושלים במאה ה-18. למד ב׳חדר׳ ״דורש ציון״ ובישיבה וסיים את בית-המדרש למורים של חברת ״עזרה״ בירושלים. בעת מלחמת העולם הראשונה שירת בצבא הטורקי כמתרגם. לאחר המלחמה נתמנה כמנהל בתי הספר העבריים של ההסתדרות הציונית בדמשק בה התגורר במשך חמש שנים. הוא היה מורה בזכרון-יעקב, חיפה ותל-אביב. זמן-מה עמד בראש המחלקה הערבית בועד הפועל של הסתדרות-העובדים. עם קום המדינה ניהל את מחלקת ההסברה במשרד-המיעוטים. יצא בשליחות לחו״ל וכיהן כנשיא אגודת הסופרים העברים והיה ממייסדי המכון הביו-ביבליוגרפי ׳גנזים׳. בנו הבכור הוא הסופר עודד בורלא ובנו הצעיר, הסופר יאיר בורלא. נפטר בכ״ו בחשוון תש״ל, 7 בנובמבר 1969. זכה פעמיים בפרס ביאליק: תרצ״ט (על ״עלילות עקביה״) ותשי״ד.
[מקורות: אדיר כהן, קרסל, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, ויקיפדיה, תדהר, Электронная еврейская энциклопедия]
[צילום: קלוגר זולטן / לע״מ]

ספריו:

 • לונה : בין שבטי ערב (תל-אביב : אגודת הסופרים, תרפ״ו 1926)
 • אשתו השנואה : רומן (ירושלים : מצפה, תרפ״ח)
 • בת ציון : רומן (תל אביב : מצפה, תר״ץ-תרצ״א) <4 כרכים>
 • נעמה, או, בנסתר ובנגלה : רומן (תל אביב : מצפה, תרצ״ד)
 • בלי כוכב : ספור (תל אביב : מצפה, 1937) <מהדורות נוספות יצאו לאור בהוצאת ׳עם עובד׳ ובמסגרת כל כתביו בהוצאת ׳דבר׳-׳מסדה׳>
 • עלילות עקביה : רומן (תל אביב : מוסד ביאליק ע״י דביר, תרצ״ט 1939)
 • אדם : ספור (תל אביב : גזית, תש״ג)
 • באפק : מחיי ר׳ יהודה חי אלקלעי בארץ-ישראל (תל-אביב : עם עובד, תש״ג-תש״ז) 2 כר׳ <התוכן: ספר א. כסופים -- ספר ב. מאבק>
 • נשים : סיפורים (תל אביב : עם עובד, תש״ט)
 • תם ומרי : ספורי דמשק (תל אביב : עם עובד, תשי״א)
 • אשתו השנואה - לונה (תל אביב : עם עובד, תשי״ב) <רומן>
 • במעגלי אהבה : ספורים (תל אביב : עם עובד, תשי״ג)
 • קסמי מולדת : ספורים, ציורים ואגדות (תל אביב : יבנה, תשי״ד)
 • אלה מסעי רבי יהודה הלוי : רומן (תל אביב : עם עובד, תשי״ט)
 • בגיאות ובשפל : סיפורים (ירושלים-תל-אביב : מ׳ ניומן, תשל״א)

עריכה:

על המחבר ויצירתו:

ספרים:
 • יהודה בורלא : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה אבינועם ברשאי (תל אביב : עם עובד, תשל״ו 1975)
 • מלול, טלי. תכנים ודרכי עיצוב ביצירתו המוקדמת של יהודה בורלא (באר שבע, תשס״ה 2005) <עבודת גמר (מ״א)--אוניברסיטת בן גוריון בנגב, תשס״ה 2005>
 • עובדיהו, מרדכי. בעל השפע : יהודה בורלא ויצירתו (תל אביב : גלים, תשכ״ב)
מאמרים:
 • אבינור, גיטה.  גורל ואמונה בסיפוריו. מאזנים, כרך י״ג, גל׳ 5 (תשרי תשכ״ב, אוקטובר 1961), עמ׳ 349–353 <חזר ונדפס בספרה: השקף אחורה בעצב : מאמרים בביקורת הספרות העברית (חיפה : ג. אבינור, 1974), עמ׳ 88–95>
 • אבישי, מרדכי.  יהדות המזרח באספקלריה סיפורית : יהודה בורלא - דמויות נשים ועלילותיו של תמהוני.  בספרו שרשים בצמרת : יוצרים בספרות העברית (תל-אביב : אל״ף, תשכ״ט 1969), עמ׳ 89–105.
 • אופנהיימר, יוחאי. הערבים בעיניים מזרחיות : יצירתו של בורלא בשנות העשרים והשלושים מכאן: כתב-עת לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית, כרך ט (מאי 2008, אביב תשס״ח), עמ׳ 57–79.
 • ארגוב, אביבה.  קהילת דמשק והשתקפותה ביצירות יהודה בורלא.  בתוך: יהודי סוריה: היסטוריה, תרבות וזהות / עורך ירון הראל (רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשע״ו 2015), עמ׳ 177–200.
 • בן-שאול, משה.  בית ועקדה – על אשתו השנואה של יהודה בורלא.  בתוך: אהבת סופרים / בעריכת ישראל אלירז (תל אביב : דביר, תשמ״ד 1984), עמ׳ 117–128.
 • ברזל, הלל. מבוא לסיפורי יהודה בורלא. בתוך: חתני פרס ישראל : מבחר סיפורים / ערך והקדים מבואות, הלל ברזל (ירושלים : משרד החינוך והתרבות בשיתוף עם יחדיו, איחוד מוציאים לאור, תש״ל 1970), עמ׳ 257–262 <דיון בסיפורים ״חזון-בוטרוס״ ו״סובבתהו בכחש״>
 • ברזל, הלל.  סיפורת ריאליסטית : י״ד ברקוביץ׳, יהודה בורלא, אביגדור המאירי.  בספרו:  המאה החצויה: ממודרניזם לפוסט-מודרניזם, כרך ראשון (בני ברק : ספרית פועלים, תשע״א 2011), עמ׳ 552–564 <דיון, בין היתר, בסיפורים  ״חזון-בוטרוס״ ו״סובבתהו בכחש״  (עמ׳ 556–560)>
 • גוברין, נורית.  ראשיתו של יהודה בורלא.  גבורות למאזנים : קובץ ספרותי מיוחד במלאת 80 שנה לביטאון אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל. כרך א׳ / עורך - משה גרנות (תל-אביב : אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל, תש״ע 2009), עמ׳ 158–163.
 • גיל, משה.  אמנות-הסיפור של יהודה בורלא.  גליונות, כרך כ׳, גל׳ ז׳  (תשרי-חשון תש״ז), עמ׳ 7-10 <חזר ונדפס בספרו כתבים נבחרים / עריכה, מבוא וביבליאוגראפיה מוערה על-ידי גדליה אלקושי (ירושלים : אגודת שלם על ידי ראובן מס, תש״ל), עמ׳ 90–93>
 • גיל, משה.  הנוסח של בורלא.  דבר, י״ג באלול תשכ״א, 25 באוגוסט 1961, עמ׳ 7, 8  <המשך> <חזר ונדפס בספרו כתבים נבחרים / עריכה, מבוא וביבליאוגראפיה מוערה על-ידי גדליה אלקושי (ירושלים : אגודת שלם על ידי ראובן מס, תש״ל), עמ׳ 93–99>
 • גיל, משה.  יהדות המזרח ביצירתו.  מאזנים, כרך י״ג (ל״ו), גל׳ ה׳  (תשרי תשכ״ב, אוקטובר 1961), עמ׳ 343-349 <חזר ונדפס בספרו כתבים נבחרים / עריכה, מבוא וביבליאוגראפיה מוערה על-ידי גדליה אלקושי (ירושלים : אגודת שלם על ידי ראובן מס, תש״ל), עמ׳ 99–108>
 • המנחם, עזרא.  יהודה בורלא.  בספרו: האנתולוגיה שלי : סיפורים על סופרים (תל-אביב : עקד, 1969), עמ׳ 15–19.
 • חבר, חנן.  המתווך: ראשית הסיפורת של יהודה בורלא.  בספרו: הסיפור והלאום : קריאות ביקורתיות בקאנון הסיפורת העברית (תל-אביב : רסלינג, 2007), עמ׳ 77–98.
 • חנני, חסיה. מפגש הפאתטי עם הנלעג בסיפור ״מעשה נורא״ ליהודה בורלא.  קטיף: ילקוט לדברי ספרות, הגות ואמנות, כרך ט״ז-י״ז (תשמ״ט 1989), עמ׳ 193–206.
 • יהושע, בן-ציון.  יהודה בורלא - ריאליסט לירי שגלה מעירו.  ירושלים: מאסף לדברי ספרות, כרך י״ט (תשס״ג 2003), עמ׳ 221-230 <פורסם גם באתר e-mago ב-30 בנובמבר 2005>
 • ירושלמי, אליעזר.  יהודה בורלא - צייר היהדות המזרחית.  בספרו: באהלי ספרות (תל אביב : הוצאת ממעמקים ע״י הוצאת מחברות לספרות, תשכ״ו), עמ׳ 17–24.
 • כהן, אדיר. האמצעים האמנותיים ביצירתו של יהודה בורלא.  בספרו: סופרים עבריים בני זמננו : משוררים, מספרים, מחזאים, מסאים ומבקרים (תל-אביב : מ. מזרחי, 1963), עמ׳ 49–56.
 • כהן, ישראל.  יהודה בורלא.  דבר, מוסף לספרות ולאמנות, י׳ באדר ב׳ תשכ״ב, 16 במארס 1962, עמ׳ 7, 8.
 • לאזר, דוד.  איגרות מ״גניזת דמשק״. מעריב, י״ז בטבת תש״ל, 26 בדצמבר 1969, עמ׳ 31.
 • מגד, מתי.  שורש נאמן עושה פרי : עם יום השלושים לפטירתו של יהודה בורלא.  דבר, ג׳ בטבת תש״ל, 12 בדצמבר 1969, עמ׳ 6, 7.
 • מיכלי, ב״י.  ראשיתו של בורלא.   כרמלית,  תשכ״ג <חזר ונדפס בספרו  דמויות וצדודיות (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל״א 1971), עמ׳ 35–48>
 • מיכלי, ב״י.  נשים.  הפועל הצעיר, ח׳ בכסלו תש״י <חזר ונדפס בספרו דמויות וצדודיות (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל״א 1971), עמ׳ 48–51, בשם: ״בין הווי וגורל״>
 • עובדיהו, מרדכי.  בעל השפע : יהודה בורלא.  בספרו: נדבכים: עם סופרי דורי : מסות ורישומים (תל אביב : הוצאת אל״ף, תשל״ו 1975), עמ׳ 103–108.
 • סתוי, דבורה.  מגנזי ׳גנזים׳.  מאזנים, כרך פ״ב, גל׳ 5–6 (טבת-שבט תשס״ט, ינואר-פברואר 2009), עמ׳ 20–21 <על יהודה בורלא בארכיון ׳גנזים׳>
 • פנואלי, ש״י. סיפורי יהודה בורלא. בספרו: חוליות בספרות העברית החדשה (תל-אביב : דביר, תשי״ג 1953), עמ׳ 129–139.
 • פרידמן, דוד אריה.  י. בורלא מאזנים, שנה ראשונה, גל׳ ב (י׳ באדר ב׳ תרפ״ט, 22 במארס 1929), עמ׳ 11–12.
 • קרמר, שלום. יסוד מזרחי בסיפוריו. בספרו: ריאליזם ושבירתו : על מספרים עברים מגנסין עד אפלפלד (תל-אביב : אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1968), עמ׳ 115–126 <נחתם: 1962>
 • רזלר-ברסון, נחמה. עיונים ביצירתם של יצחק שמי ויהודה בורלא. בצרון: רבעון לספרות הגות ומחקר, שנה ל״ח, כרך ס״ח, חוב׳ 328 (שבט-אדר תשל״ז, ינואר-פברואר 1977), עמ׳ 131–138.
 • רמבה, אייזיק.  יהודה בורלא שמע בעצת ברנר ...  מעריב, כ״ו בסיון תשכ״ט, 13 ביוני 1969, עמ׳ 16 <סוף> <ראיון עם הסופר> *
 • Beckwith, Stacy B. Facing Sepharad, facing Israel and Spain: Yehuda Burla and Antonio Gala’s Janus profiles of national reconstitution.  In:Sephardism : Jewish-Spanish history & the modern literary imagination / edited by Yael Halevi-Wise (Stanford : Stanford University Press, 2012), pp.169-188.
על ״לונה: בין שבטי ערב״
על ״בת-ציון״ על ״נעמה״ על ״עלילות עקביה״
על ״כיסופים״ (ספר א׳ של ״באופק״)
על ״נשים״
 • טברסקי יוחנן. ״נשים״, סיפורים מאת יהודה בורלא.  דורות: שבועון לספרות ולעניני חברה, גל׳ י״א (י׳ בכסלו תש״י, 1 בדצמבר 1949), עמ׳ 12.
על ״במעגלי אהבה״
 • מיכלי, ב״י.  עולמו של בורלא : עם הופעת ״במעגלי אהבה״.  דבר, מוסף לספרות ולאמנות, כ״ח בשבט תשי״ג, 13 בפברואר 1953, עמ׳ 3 <חזר ונדפס בספרו דמויות וצדודיות (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל״א 1971), עמ׳ 51–55>
 • תמרי, משה. ״במעגלי אהבה״. גזית, כרך י״ג, גל׳ ג-ד (כסלו-טבת תשי״ד, נובמבר-דצמבר 1953), עמ׳ 51–52.
על ״קסמי מולדת״
 • טרסי-גיא, אסתר. ״קסמי מולדת״. בספרה: ביקורת זוטא : הערכות ספרי ילדים ונוער (תל-אביב : מ. ניומן, תשכ״ט), עמ׳ 83–86.
על ״אלה מסעי רבי יהודה הלוי״
קישורים:


עודכן לאחרונה: 6 באפריל 2020

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף