שלמה צמח (1886־1974)

<בהכנה>

Shlomo Zemach

נולד בפלונסק בכ"ח באייר תרמ"ו, 2 ביוני 1886; עלה ארצה בסוף 1904. זכה בפרס עירית ירושלים לספרות לשנת 1966. נפטר בירושלים בכ"א בחשוון תשל"ה, 6 בנובמבר 1974.
[רישום מאת א. פניכל]

ספריו:

 • אליהו מרגלית : רומן (ורשה : יהודיה, 1921)
 • בארצות נוד (תל אביב : דפוס אחדות, תרפ"ה)
 • רעיונות על היפה ועל האמנות (תל אביב : דפוס הפועל הצעיר, תרפ"ז)
 • התמורות וגורמיהן (תל אביב : הפועל הצעיר, תרפ"ט)
 • תנחום מכפר ינוח : מחזה בשש תמונות (תל אביב : הארץ, תרפ"ט)
 • שבעה עשר ספורים (תל אביב : דביר, תר"ץ)
 • הכפר העברי (ירושלים : קרן היסוד, תרצ"ג) <תורגם ליידיש>
 • דאָס אידישע דאָרף (ירושלים : קרן היסוד, תרצ"ג)
 • על היפה : שיטות הסבר ליופי ומקורותיו (תל אביב : מוסד ביאליק ע"י דביר, תרצ"ט)
 • ספורים מחיי הארץ (ירושלים : חברת קהלת בהוצאת ר' מס, תרצ"ט) <סדורים בידי אשר בן ישראל>
 • בימי אלם : שלשה מאמרים (ירושלים : איחוד, תש"ג) <בשיתוף משה סמילנסקי ; עם הקדמה מאת מ. בובר>
 • השגות שלא השיגו (תל אביב : מרכז הנוער של חבר הקבוצות, תש"ה) <תשובה לביקורת של יחזקאל קויפמן על שיטתו של א"ד גורדון>
 • בימי מסה : מאמרים בענינים שבעולם ושבארץ (ירושלים : ספרי תרשיש, תש"ה)
 • בראשית : לתולדות ההתישבות העובדת בארץ (תל אביב : עם עובד, תש"ו)
 • השחוק (ירושלים : מוסד ביאליק, תש"ח) <מסה>
 • עבודה ואדמה (ירושלים : ראובן מס, תש"י) <יוצא לאור על ידי המחלקה לעניני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית>
 • שנה ראשונה (תל אביב : עם עובד, תשי"ב) <זכרונות על השנה הראשונה לעליתו של המחבר ארצה, בשנת תרס"ד> <תורגם לרוסית>
 • Год первый / Шломо Цемах ; Перевела С Иврита Ривка Пелед (Рабинович) (Иерусалим : Библиотека-Алия, 1976)
 • מסה וביקורת (תל אביב : אגודת הסופרים העברית ליד דביר, תשי"ד 1954)
  תוכן העניינים
 • אדם עם אחרים (תל אביב : מ' ניומן, תשי"ד) <מסות>
 • כתבים נבחרים : סיפורים ודברי ביקורת (תל אביב : דביר, תשט"ז 1956)
 • שתי וערב : דברי ביקורת (תל אביב : עם עובד, תשי"ט 1959)
 • עירובין : מסה ובקורת (תל אביב : דביר, תשכ"ד 1964)
 • שתי המזוזות : מסה וביקורת (תל אביב : אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאה מסדה, 1965)
  תוכן העניינים
 • סיפורים (ירושלים : הוצאת ידידים, תשכ"ו 1965)
 • ילקוט מסות (תל אביב : יחדיו ואגודת הסופרים העברים בישראל, תשכ"ו) <ליקט והוסיף מבוא והסברים - א. ב. יפה>
  תוכן העניינים
 • בקהל עם ועדה (ירושלים : ועד עדת הספרדים, תשכ"ז) <"המאמרים המתפרסמים בחוברת זו עוסקים בבעית שילובם של יוצאי ארצות המזרח במערכות החיים של מדינתנו ...">
 • מסות ורשימות (רמת גן : אגודת הסופרים העברים בישראל, 1968)
 • בערוב הימים : מסות (רמת גן : אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1971)
 • דפי פנקס (ירושלים : מוסד ביאליק, תשל"ב 1972)
 • על ביאליק : עשרה מאמרים (תל אביב : דביר, תשל"ח) <ערכה עדה צמח>
 • סיפור חיי (ירושלים : דביר, תשמ"ג 1983) <כפי שנרשם בידי עדה צמח>
 • פנקסי רשימות : 1962־1973 (תל אביב : עם עובד, תשנ"ז 1996) <דברי מבוא - עדה צמח ; אחרית דבר - חנן חבר ; עריכה והערות - חנן חבר, עדה צמח>

עריכה:

 • ארץ. אודסה : מאסף לספרות יפה ולבקרת (אודיסה : ארץ, תרע"ט) <בשיתוף אליעזר שטיינמן>
 • בחינות בביקורת הספרות (ירושלים : מוסד ביאליק, תשי"ב-תשי"ז)  11 חוברות.
  תוכן העניינים
 • ספר פלונסק והסביבה : ניישטאט וסוכוצ'ין : יד וזכר לקהילות שנחרבו = דאָס יידישע פלאָנסק און איר טראגישער אומקום (תל אביב : ארגון יוצאי פלונסק בישראל, תשכ"ג) <בשיתוף מרדכי חלמיש (פלינט) ומענדל מאן>

תרגום:

 • צרופי מנות מזון / אלברט שטוצר (תל אביב : הוצאת מקוה ישראל, תרפ"ג)
 • מקורו של מעשה האמנות / מרטין היידגר (תל אביב : דביר, תשכ"ח)

על המחבר ויצירתו:

מונוגרפיות:
 • בודנהיימר, אריה.  בזכות החבר מפלונסק : מסעותי עם שלמה צמח ודוד בן-גוריון (בני-ברק : הקיבוץ המאוחד, תש"ע 2010)
  על הספר
 • שחם, חיה.  משנתו הספרותית ויצירתו הארץ ישראלית של שלמה צמח : תיאורו של קונפליקט (חיפה, 1981) <עבודת גמר (מ"א)--אוניברסיטת חיפה, 1981>
מאמרים:
 • פרס ביאליק לשלמה צמח: מנימוקי ועדת השופטים.  משא (מצורף ל'למרחב'), שנה י', גל' 54 (י"א בטבת תשכ"א, 30 בדצמבר 1960), עמ' א <ועדת השופטים: ב"י מיכלי, דב סדן, ברוך קרוא>
 • פרס עירית ירושלים לספרות שלמה צמח.  דבר, כ"ו באדר תשכ"ו, 18 במארס 1966, עמ' 7.
 • אבי-יאיר. ברכה לשלמה צמח. הבוקר, א' באב תשכ"א, 14 ביולי 1961, עמ' 5 <במלאת לו 75 שנה>
 • אבישי, מרדכי.  שלמה צמח בביקורתו : עם הכתרתו בפרס ישראל תשכ"ה.  מאזנים, כרך כ"א (מ"ד), חוב' א' (רנ"ה) (סיון תשכ"ה, יוני 1965), עמ' 24־26 <חזר ונדפס בספרו שרשים בצמרת : יוצרים בספרות העברית (תל-אביב : אל"ף, תשכ"ט 1969), עמ' 79־88>
 • אלחנני, אברהם חיים.  שיחה עם שלמה צמח : בקבלו פרס אהרונוביץ לספרות.  דבר, ט"ו בסיון תשי"ז, 14 ביוני 1957, עמ' 5, 6.
 • אפשטיין, אברהם.  ש. צמח.  בספרו: מקרוב ומרחוק : פרקי מסה ובקורת (ניו-יורק : אוהל, תש"ד 1943), עמ' 145־152.
 • ברזילי, יצחק.  שלמה צמח: הגיונותיו ודעותיו על הספרות העברית החדשהבצרון, שנה ל"ז, כרך ס"ז, גל' 324 (סיון-תמוז תשל"ו, יוני 1976), עמ' 241־248;  גל' 325 (אב-אלול תשל"ו, ספטמבר 1976), עמ' 319־327.
 • ברזילי, יצחק.  נוסח האמת בספרותנו החדשה: גרשון שופמן, שלמה צמח וחיים הזז.  הדאר, שנה 77, גל' כ"ג (ג' בחשון תשנ"ט, 23 באוקטובר 1998), עמ' 12־14;
 • גוברין, נורית. שתי פרדות: דוד בן-גוריון ושלמה צמח. הארץ, תרבות וספרות, ה' בסיוון תשס"ו, 1 ביוני 2006, עמ' ה 2 <על הסיפור 'רזלה ועטרה' של שלמה צמח שפורסם לראשונה ב'מאזנים' בכ"א באדר תר"ץ> <חזר ונדפס בספרה קריאת הדורות, כרך ג' (תשס"ח 2008), עמ' 365־381>
 • גולן, ארנה.  בקורת הספרות בהגותו של שלמה צמח.  ירושלים: שנתון לדברי ספרות ואמנות, כרך ה-ו (ירושלים : אגודת הסופרים העברים, סניף ירושלים, תשל"ב 1971), עמ' 405־437 <חזר ונדפס בספרה: בעבותות הביקורת : פרקים בתולדות ביקורת הספרות העברית ובסיפורי עגנון (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 2006), עמ' 143־169>
 • גיל, משה.  דרכו של צמח בביקורת.  דבר, מוסף לספרות ולאמנות, י"ט בחשון תש"ך, 20 בנובמבר 1959, עמ' 7, 8 [המשך]  *  <חזר ונדפס בספרו כתבים נבחרים / עריכה, מבוא וביבליאוגראפיה מוערה על-ידי גדליה אלקושי (ירושלים : אגודת שלם על ידי ראובן מס, תש"ל), עמ' 228־235>
 • הראל, מעין.  הקדחת בסיפורי העליות הראשונות: לואידור, סמילנסקי, צמח.  בתוך ספרה: גוף פגום. מלה ממארת. הוויה פגומה : ייצוגים של חולי בסיפורת העברית החדשה (באר שבע, תשס"ח 2008), עמ' 42־82 <בעיקר עמ' 73־82>
 • חקק, בלפור.  אנחנו שנינו מאותו הכפר : היריבות המרה בין הסופר שלמה צמח ודוד בן-גוריון.  מאזנים, כרך פ"ה, גל' 2 (סיון תשע"א, יוני 2011), עמ' 10.
 • ירדני, גליה.  ספרות העליה השניה : שיחה עם ש. צמח.  משא (מצורף ל'למרחב'), גל' 28 (92) (ו' בטבת תשט"ו, 31 בדצמבר 1954), עמ' 1, 4.
 • מייטוס, אליהו.  ביאליק בדכאונו. שלמה צמח. אליעזר שטיינמן.  בספרו: במחיצתם של סופרים : פרקי זכרונות מימי שחרות (תל אביב : יבנה, תשל"ח 1977), עמ' 56־63.
 • מיכלי, בנימין י.  שלמה צמח - נקודות בבקורת : (ליובל השבעים).  דבר, י"ג בתמוז תשט"ז, 22 ביוני 1956, עמ' 5, 6 [המשך] *
 • סדן, דב.  צחוק מרחוק ומקרוב.  אמר, כ"ב בכסלו תש"ב, 12 בדצמבר 1941, עמ' 2 (במדור 'קב חרובים: שיחות מערב שבת לערב שבת') <בין היתר על סיפורו של ש' צמח "העילוי מוולודבה" וביקורתו של משה קליינמן עליו. חזר ונדפס בספרו אבני בדק, עמ' 220־223>
 • סדן, דב.  על הראשונים.  דבר, מוסף לספרות ולאמנות, כ"א באייר תשכ"ב, 25 במאי 1962, עמ' 7 <דברים בבית נשיא המדינה על שלמה צמח. חזר ונדפס בספרו אלופי ומיודעי, עמ' 101־104, בשם: יקר לראשונים: על שלמה צמח>
 • סדן, דב.  דברים לזכר שלמה צמח ז"ל.  זכרונות האקדמיה ללשון העברית, כרך כ"א-כ"ד, תשל"ד-תשל"ז (ירושלים, תשמ"א), עמ' 78־80 <דברים בישיבתה המאה ועשרים של מליאת האקדמיה ללשון שהתקיימה ביום כ' בכסלו תשל"ה. נדפס לראשונה ב'מאזנים', כרך מ', גל' 3 (שבט תשל"ה, פברואר 1975), עמ' 184־185; חזר ונדפס ב'הדואר', שנה 54, גל' 36 (כ"ט באלול תשל"ה, 5 בספטמבר 1975), עמ' 604 ובספרו: ארחות ושבילים : מסה, עיון, חקר, כרך האישים (תל אביב : עם עובד, תשל"ח 1977), עמ' 177־180, בשם: ניצוץ של קוצק. קטע מתוך דבריו של סדן חזרו ונדפסו בתוך 'שדמות', חוב' ע"ג (טבת תש"ם), עמ' 78>
 • סדן, דב.  אהבת שלמה : דברים על שלמה צמח מולד (סדרה חדשה),  כרך ו׳ (כ״ט), חוברת 33–34 (243–244) (אביב תשל״ה, מארס 1975), עמ' 388–391 <חזר ונדפס בספרו: ארחות ושבילים : מסה, עיון, חקר, כרך האישים (תל אביב : עם עובד, תשל"ח 1977), עמ' 180־186>
 • שה-לבן, יוסף. דמויות ראשונים בספרות הארצישראלית (העליות הראשונה והשניה). קטיף, כרך ג' (תשכ"ה), עמ' 127־137.
 • שחם, חיה.  בין ה"מאור שבחלום" למציאות היום-יום (תיאורו של קונפליקט ביצירתו הסיפורית-הארצישראלית של שלמה צמח).  עלי שיח, חוב' 17־18 (1983), עמ' 131־148.
 • שחם, חיה.  ארבעים שנות חילופי מכתבים בין י"ד ברקוביץ לשלמה צמח.  צפון: קובץ ספרותי, כרך ג' (תשנ"ה), עמ' 186־196.
 • שפירא, אברהם.  נפיל היה בארץ : מ"פרקי שלמה צמח".  דבר, משא, י"ד בניסן תשל"ו, 14 באפריל 1976, עמ' 23, 24 <המשך>
 • שפירא, אברהם. בין שלמה צמח ואהרון דוד גורדון להראי"ה קוק. הדואר, שנה 57, גל' ל"ד (כ"ג בתמוז תשל"ח, 28 ביולי 1978), עמ' 569־571.
על "תנחום מכפר ינוח"
 • גור, ישראל.  כאחד האדם : בשולי המחזה "תנחום מכפר ינוח" לשלמה צמח.  במה: כתב-עת לאמנות התיאטרון, חוב' 13 (66) (אביב תשכ"ב 1962), עמ' 64־67.
על "שנה ראשונה"
על "שתי וערב"
על "סיפורים" (1966)
על "ילקוט מסות"
על "מסות ורשימות"
 • גולן, ארנה. בעבותות ה"שלימות". מאזנים, כרך כ"ז, גל' 6 (נובמבר 1968), עמ' 415־420 <חזר ונדפס בספרה בעבותות הביקורת : פרקים בתולדות ביקורת הספרות העברית ובסיפורי עגנון (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 2006), עמ' 170־176>
על "בערוב הימים"
 • גולן, ארנה. היסט ניכר בהשקפתו של ש. צמח.  מאזנים, כרך ל"ד, גל' 5־6 (1972), עמ' 408־411 <חזר ונדפס בספרה בעבותות הביקורת : פרקים בתולדות ביקורת הספרות העברית ובסיפורי עגנון (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 2006), עמ' 177־182>
על "על ביאליק : עשרה מאמרים"
קישורים:

 • צמח, שלמה.  דרכים אל בקורת.  דבר, ח' בכסלו תשכ"ה, 13 בנובמבר 1964, עמ' 9 <מתוך הפרק "דרכים אל ביקורת" בקובץ מסותיו של ש. צמח "עירובין" ... >

עודכן לאחרונה: 21 באפריל 2017

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף