אליעזר רפאל מלאכי (1895־1980)

Eliezer Raphael Malachi


אליעזר רפאל מלאכי.
    מסות ורשימות
 / מאת א. ר. מלאכי. -- ניו-יורק : הוצאת עגן על יד ההסתדרות העברית באמריקה, תרצ"ז 1937.
    קצב עמ'.
 

המאמרים המכונסים בספר זה נכתבו בזמנים שונים ונדפסו ב"התורן", "הדואר" ובקובץ "מבוקר עד ערב". ברובם יש משום "היקף כללי" על יצירות הסופר ובאחדים נגעתי רק במקצוע אחד של עבודתו הספרותית, אולם באלה השתדלתי למצות, עד כמה שאפשר, את החומר.
בודדים הם המאמרים. אחדים - אולי אין איחוד חיצוני ביניהם והחוט המקשר אותם הוא רפה, אולם רוח אחד מקיף אותם ובכללם הם מכילים חומר לתולדות ספרותנו החדשה - מקצוע שעדיין לא עובד כל צרכו אצלנו.
במאמרים אחדים עשיתי תקונים קלים בסגנון ופה ושם אף הוספתי הערה חדשה, אבל לא נעשו שנוים עיקריים לא בתוכן ולא בהרצאה. אף אותם הסעיפים (במאמרים אחדים) שנושאים עליהם את חותם השעה הנחתי אותם כמו שנדפסו בשעת כתיבתם. כן לא שיניתי את תאריכי-הזמנים (למשל שלשים שנה להופעת "היום", "גרשון רוזנצווייג בא לאמריקה לפני עשרים ותשע שנה", וכיוצא), שבשעת הדפסת המאמרים היו מדויקים, והקורא על נקלה יעמוד על ההבדל "בין זמן לזמן".

תוכן העניינים:


[עודכן לאחרונה: 21 בדצמבר 2016]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף