שמעון גינצבורג (1890–1944)

 <בהכנה>

Simon Ginzburg

    שמעון גינצבורג נולד בכפר ליפניקי, פלך ווהלין, אוקראינה, בו׳ בכסלו תרנ״א, 18 בנובמבר 1890, לאביו אריה-הלל (מורה עברי, מייסד חדר מתוקן ועסקן) ולאמו ביילה בת אברהם פרידמן, האמצעי באחים יקותיאל ופסח גינצבורג. גודל וחונך יחד עם אחיו יקותיאל בחדר של אביו ובישיבה. ב-1897 עברה המשפחה לז׳יטומיר וכאן קיבל חינוך עברי וכללי כאכסטרן. בשנים 1909 עד 1912 חי באודיסה במחיצת הסופרים העברים ואף היה מזכירו של מנדלי מוכר-ספרים. ב-1912 היגר לארצות-הברית ועסק מאז בהוראה עברית יחד עם לימודיו בבתי-ספר גבוהים שונים, בקבלו תארו האקדמי מדרופסי קולג׳ בפילדלפיה. ניהל בתי-ספר שונים בניו יורק והיה ממייסדי ההסתדרות העברית באמריקה, הסתדרות המורים העבריים ועוד. עלה ארצה ב-1933 והיה פעיל בקלוב פא״ן ואגודת הסופרים העברים. 
    גינצבורג החל את פירסומו בכתב-העת השלוח ומאז השתתף כמעט בכל האכסניות הספרותיות העבריות בארצות הברית ובארץ-ישראל בשירים, מסות על ספרות עברית וכללית וסיפורים. בנוסף על ספריו עסק גינצבורג שנים רבות בחקר הרמח״ל (משה חיים לוצאטו) ותקופתו. הוציא מונוגרפיה מקפת עליו באנגלית. בעברית ההדיר את ספר המחזות לרמח״ל, על פי כתבי יד בצירוף מבוא והערות (תרפ״ז), אוסף אגרות ותעודות (ר׳ משה חיים לוצאטו ובני דורו, בצירוף מבוא והערות (תרצ״ד) ואף התקין את ספר השירים של רמח״ל בצירוף מבוא והערות (לא הספיק להוציאו לאור והושלם על-ידי בנימין קלאר (תש״ה). גינצבורג עסק גם בתרגום ועריכה.
    גינצבורג נפטר תוך כדי שליחותו לארצות הברית מטעם קרן התרבות של אגודת הסופרים וברית עברית עולמית בט״ז בטבת תש״ד, 12 בינואר 1944.


יצירות שמעון גינצבורג בפרויקט בן-יהודה

[מקורות: קרסל, תדהר, לעקסיקאָן פון דער ניַיער יידישער ליטעראַטור, Yiddish Leksikonויקיפדיה]

ספריו:
 • הדביר הלבן ; אושר : סיפורים (תל-אביב : פ. גינזבורג, תרפ״ז)
 • שירים ופואימות (תל אביב : אחים, על יד דביר, תרצ״א) <מהדורה חדשה יצאה לאור בניו-יורק בתש״ו והוצאת מ׳ ניומן בתש״ל>
 • אהבת הושע : פואימה (תל אביב : דביר, תרצ״ו) <מהדורה חדשה יצאה לאור בניו-יורק בתש״ו>
 • במסכת הספרות : מסות ורשמים (ניו יורק : ועד להוצאת כתבי שמעון גינצבורג, תש״ה)
עריכה: על המחבר ויצירתו:
 • אפשטיין, אברהם.  שמעון גינצבורגבספרו: מקרוב ומרחוק : פרקי מסה ובקורת (ניו-יורק : אוהל, תש״ד 1943), עמ׳ 193–201 <חזר ונדפס בספרו: סופרים עברים באמריקה (תל-אביב : הוצאת דביר, תשי״ג 1952), כרך א׳, עמ׳ 92–103>
 • ברקאי, עדה.  שמעון גינזבורג.  בספרה: משקעים ביאליקאיים בשירת משוררים עבריים בראשית המאה העשרים (1900–1920)  (ירושלים, תשל״ו 1976), עמ׳ 271–320.
 • מייטוס, אליהו.  ביקור אצל מנדלי.  בספרו: במחיצתם של סופרים : פרקי זכרונות מימי שחרות (תל אביב : יבנה, תשל״ח 1977), עמ׳ 34–36.
 • צוזמר, יעקב.  שלשת האחים גינצבורג.  הדואר, שנה 44, גל׳ ו׳ (כ״ז בכסלו תשכ״ד, 13 בדצמבר 1963), עמ׳ 94–95 <על יקותיאל, שמעון ופסח גינצבורג>
 • קבקוב, יעקב. מעזבונו של שמעון גינצבורג. בספרו:  שוחרים ונאמנים : מסות ומחקרים על הספרות והתרבות העברית באמריקה (ירושלים : ראובן מס, תשל״ח 1978), עמ׳ 181–186.
 • ריבולוב, מנחם.  השירה העברית באמריקה: שמעון גינצבורג. בספרו: כתבים ומגלות (ניו יורק : הוצאת עגן על יד ההסתדרות העברית באמריקה, 1942), עמ׳ 199–203.
 • ריבולוב, מנחם.  שמעון גינצבורג המשורר.  בספרו: עם הכד אל המבוע : מסות בקרת (ניו יורק : הוצאת עֹגן על יד ההסתדרות העברית באמריקה, 1950), עמ׳ 264–284.
 • שטיינמן, אליעזר.  שמעון גינצבורג.  דבר, א׳ באדר תש״ד, 25 בפברואר 1944, עמ׳ 3, 4;  דבר, ח׳ באדר תש״ד, 3 במארס 1944, עמ׳ 3, 4.
 • Mintz, Alan.  ״Shimon Ginzburg״. in his Sanctuary in the Wilderness : a critical introduction to American Hebrew poetry (Stanford, California : Stanford University Press, 2012), pp. 187-204.
 • Weingrad, Michael.  in his American Hebrew literature : writing Jewish national identity in the United States (Syracuse, New York : Syracuse University Press, 2011), see index.
על ״שירים ופואמות״
 • אפשטיין, אברהם.  שירי גינזבורג.  בתוך: מסד : מאסף לדברי ספרות, ספר שני / ערוך על ידי הלל בבלי (תל אביב : הוצאת ״חברים״, אמריקה והוצאת ״מצפה״, תרצ״ו), עמ׳ 344–348.
קישורים:

OpenLibrary – OL2074080A Wikidata – Q7016777 J9U – 987007306285505171 NLI – 000300675 LC – nr94009329 VIAF – 74226529
עודכן לאחרונה: 2 ביולי 2022

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף