הלל בבלי (1893–1961)

 <בהכנה>

Hillel Bavli

    הלל בבלי (ראשגולין או רשגולסקי) נולד בעיירה פילווישקי שבליטא בג׳ בניסן תרנ״ג, 20 במארס 1893. למד בישיבת קובנה ומ-1909 ישב בוילנה, בה קנה השכלה כללית. ב-1912 יצא לארצות הברית. תחילה ישב בעיר בופאלו (מדינת ניו-יורק) ולאחר מכן בעיר ניו-יורק, בה סיים לימודיו באוניברסיטת קולומביה. עסק כל ימיו בהוראת הלשון העברית וספרותה במוסדות חינוך יהודיים ובמיוחד בסמינר למורים שליד בית-המדרש לרבנים (על שם שכטר) בניו-יורק. מאז 1937 היה פרופסור לספרות העברית החדשה. נפטר בניו-יורק בכ״ב בתמוז תשכ״א, 6 ביולי 1961 ונטמן בירושלים. שיריו הראשונים פירסם בהפרחים והעולם (תרס״ח-תרס״ט בשמו הקודם ראשיגולסקי. מתרע״ג חתם בשמו הנוכחי). מאז השתתף בשירים ומסות על ספרות בעתונות היומית (הארץ, הדואר, דבר, ועוד) ובכתבי-עת וקבצים עבריים ספרותיים בארצות הברית ומחוצה לה.


יצירות הלל בבלי בפרויקט בן-יהודה

[מקורות: קרסל, אדיר כהן, Encyclopaedia Judaica, ויקיפדיה]

ספריו:

 • מיסיס וודס : אידיליה (תל אביב : הדים, תרפ״ז 1927)
 • נגינות ארץ : שירים (תל אביב : הדים, תרפ״ט 1929)
 • שירים (תל אביב : דביר, תרצ״ח 1937) <התוכן: ספר א (שירים משנות תר״ע-תרפ״ו). ספר ב (שירים משנות תרפ״ו-תרצ״ה): נגינות-ארץ; צעיף-יגונים; אגדות עם; דמיות; על סף הסוד; מרחוק; בסבך הימים>
 • שירים לרחלה (תל אביב : מ. ניומן, תש״י 1950)
 • אדרת השנים : שירים (ירושלים : מוסד ביאליק, תשט״ו 1955)
 • רוחות נפגשות : דברי מסה ( ירושלים ותל אביב : עוגן שליד ההסתדרות העברית בניו יורק בשיתוף עם הוצאת ספרים מ’ ניומן, תשי״ח 1958) <״בספר זה הבאתי לידי כינוס מאמרים שפורסמו בכתבי-עת בזמנים שונים במשך שלשים וחמש שנה״>
 • דמותו של מוסד : זכרונות והערות על בית המדרש למורים מיסודו של בית המדרש לרבנים באמריקה במלאת חמשים שנה לקיומו (ניו יורק : ,Teachers Institute of the Jewish Theological Seminary of America, תשי״ט 1959) <הרצאה שניתנה ב׳כנסית-המחנכים של בתי-הכנסת המאוחדים באמריקה׳ בכ׳ אדר ב׳, תשי״ט. תדפיס מתוך ׳הדואר׳>
עריכה:
 • נימים : מאסף לספרות יפה ולדברי בקרת (ניו יורק : הוצאת ״חברים״, תרפ״ג)
 • מסד : מאסף לדברי ספרות. ספר ראשון (תל אביב : הוצאת ״חברים״ אמריקה והוצאת ״מצפה״, תרצ״ג)
 • מסד : מאסף לדברי ספרות. ספר שני (תל אביב : הוצאת ״חברים״ אמריקה והוצאת ״מצפה״, תרצ״ו)
 • ספר היובל לכבוד צבי שארפשטיין : למלאת לו שבעים שנה (ניו יורק : המועצה הארצית למען החנוך היהודי באמריקה, תשט״ו 1955) <בשיתוף שמואל ברנהולץ, מרדכי הלוי, זאב חומסקי>
תרגום:
 • אוליבר טויסט / צ׳רלז דיקנס (ורשה : א״י שטיבל, תרפ״ד 1924)
 • אנטוניוס וקליאופטרה / מאת וילים שקספיר (תל אביב : מ. ניומן, תשי״ב 1952)
על המחבר ויצירתו:
ביבליוגרפיה:
 • מלאכי, אליעזר רפאל.  זכר להלל : ביבליוגרפיה של יצירות הלל בבלי בשירה ופרוזה ורשימת המאמרים שנכתבו עליו ועל ספריו (ניו יורק : חבר המסיימים של בית המדרש למורים ובית המדרש ללימודי היהדות מיסודו של בית המדרש לרבנים באמריקה, תשכ״ב)
מאמרים
 • אפשטיין, אברהם.  הלל בבלי.  בספרו: מקרוב ומרחוק : פרקי מסה ובקורת (ניו-יורק : אוהל, תש״ד 1943), עמ׳ 165–180 <חזר ונדפס בספרו: סופרים עברים באמריקה (תל-אביב : הוצאת דביר, תשי״ג 1952), כרך א׳, עמ׳ 104–124>
 • גולדווסר, שושנה.  אדם ונוף בשירת הלל בבלי.  הדואר, שנה 60, גל׳ ל״ה (ה׳ באלול תשמ״א, 4 בספטמבר 1981), עמ׳ 559–561.
 • וכסלר, רחל.  מפעל לזכר הלל בבלי : י״ח שנה למותו בצרון, כרך א, חוב׳ 3–4 (334–335) (תשרי תש״ם, ספטמבר 1979), עמ׳ 108–109; כרך ב׳, חוב׳ 7–8 (338–339) (תשרי תשמ״א, ספטמבר-אוקטובר 1980), עמ׳ 106.
 • וכסלר, רחל.  מסיבת זיכרון להלל בבלי : עשרים שנה למותובצרון: רבעון לספרות הגות ומחקר, שנה ד׳, גל׳ 13–14 (344–345) (ניסן תשמ״ב, אפריל 1982), עמ׳  136–137.
 • כהן, אדיר. יצירתו המגוונת של הלל בבלי. הבוקר, א׳ באב תשכ״א, 14 ביולי 1961, עמ׳ 5.
 • לייטר, שמואל.  שירת הלל בבלי : משנתה וסמליה.  Conservative Judaism, vol. 17, nos. 1-2 (Fall 1962-Winter 1963), Hebrew section, pp. 9-22 <חזר ונדפס בתוך: ושמואל בקוראי שמו : ספר זכרון לשמואל לייטר / בעריכת מנחם הירשמן, אוריאל סימון, שמא יהודה פרידמן, משה רוסמן (ירושלים : הפקה והפצה – מוסד ביאליק, תשע״ו), עמ׳ 355–378>
 • לייטר, שמואל.  מוטיבים בשירת הלל בבלי.  בצרון, שנה ל״ב, כרך ס״ב, חוב׳ ו׳ (292) (סיון-תמוז תשל״א, מאי-יוני 1971), עמ׳ 304–309.
 • קבקוב, יעקב. הלל בבלי המשורר והאדם.  בספרו: שוחרים ונאמנים : מסות ומחקרים על הספרות והתרבות העברית באמריקה (ירושלים : ראובן מס, תשל״ח 1978), עמ׳ 173–180.
 • ריבולוב, מנחם.  השירה העברית באמריקה: הלל בבלי. בספרו: כתבים ומגלות (ניו יורק : הוצאת עגן על יד ההסתדרות העברית באמריקה, 1942), עמ׳ 204–208.
 • Mintz, Alan.  ״Hillel Bavli״. in his Sanctuary in the Wilderness : a critical introduction to American Hebrew poetry (Stanford, California : Stanford University Press, 2012), pp. 170-186.
 • Weingrad, Michael.  in his American Hebrew literature : writing Jewish national identity in the United States (Syracuse, New York : Syracuse University Press, 2011), see index.
על ״נגינות ארץ״
על ״רוחות נפגשות״
קישורים:

OpenLibrary – OL2272552A Wikidata – Q12406665 J9U – 987007258215905171 NLI – 000016657 LC – no91012251 VIAF – 48789715
עודכן לאחרונה: 2 ביולי 2022

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף