יחיאל גרנטשטיין (1913־2008)

 <בהכנה>

Jechiel Granatsztajn

    יחיאל יצחק גרנטשטיין בן שלום זאב נולד בלובלין, פולין בא' בסיון תרע"ג, 6 ביוני 1913. נתחנך בבתי-מדרש תורניים וכן קיבל חינוך תיכון כללי. בשנים 1936־1939 גר בלודז'. עם פרוץ מלחמת העולם השניה עבר לסלונים שהיתה כבושה בידי הרוסים ולאחר מכן חי בגיטו סלונים. ב-1942 ברח והצטרף לפלוגת פרטיזנים, בה לחם עד השחרור. לאחר המלחמה חזר ללודז' ובשנים 1946־1950 חי בפאריס. עלה ארצה ב-1950. מ-1936 פירסם סיפורים ביידיש בבטאון פועלי אגודת-ישראל ולאחר מכן בעיתונים אחרים. בימי עשייתו בקרב הפרטיזנים כתב רוסית וחזר ליידיש לאחר המלחמה. עם עלייתו ארצה החלה השתתפותו בעיתונים "שערים", "המודיע", "הצופה", "דבר" ועוד. בתשי"ט יצא ספרו הראשון שכתבו בעברית: "אורות מאופל". ספרו האחר "יהודי ביער" (בין הפרטיזנים הרוסים) נכתב במקורו ביידיש ותורגם לעברית בידי נפתלי גינתון. יחיאל גרנטשטיין נפטר בירושלים בל' בשבט תשס"ח, 6 בפברואר 2008.
[מקורות: קרסל, לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, Yiddish Leksikon, Wikipedia]

ספריו:
 • איך האָב געוואָלט לעבן (פאריז : א"ב צעראטא, תש"י 1950) <תורגם לעברית ואנגלית>
 • יהודי ביער / תירגם נפתלי גינתון (תל-אביב : מורשת, תשט"ו 1955)
 • יהודי ביער : קורותיו של פרטיזן יהודי / מתורגם מיידיש ומעובד בידי המחבר (תל-אביב : מאור, 1983)
 • The war of a Jewish partisan : a youth imperiled by his Russian comrades and Nazi conquerors / translated by Charles Wengrov (Brooklyn, N.Y. : Mesorah, 1986)
 • אורות מאופל (ירושלים : קרית ספר, תשי"ט 1958) <סיפור>
 • לכסיקון הגבורה (ירושלים : יד ושם, תשכ"ה-תשכ"ט 1965־1968) <בשיתוף משה כהנוביץ>
 • שמש בענן : סיפורים (ירושלים : מוסד הרב קוק, תשל"ה 1975)
 • פרעמדע וועלדער - אייגענע ערד (תל אביב : פארלאג י"ל פרץ, תש"מ 1979)
 • שלכת באביב : סיפורים קצרים (ירושלים : סיפן, תש"ם 1980)
 • תלמידי הבעל-שם-טוב בארץ ישראל : למעלה ממאתיים שנה לעליית תלמידיהם של הבעש"ט ושל המגיד ממזריץ לארץ ישראל (תל-אביב : מאור, תשמ"ב 1982)
 • ארץ-ישראל של מעלה : עלייתם של גדולי ישראל לארץ ישראל (תל-אביב : פאר, תשמ"ה 1985)
 • השביל והדרך : על הצדיק רבי שמואל מקוריב, מהחבריא הקדושה של הרב ר' אלימלך מליזנסק וה"חוזה" מלובלין ועל תלמידיו... (בני ברק : פאר, תשמ"ו)
 • הוד וגבורה : האדמו"ר מראדושיץ בפיוטרקוב ... יצחק שמואל אליהו פינקלר... - חייו בגיטו ובמחנות (ירושלים : מכון זכר נפתלי, תשמ"ז 1987)
 • הגבורה האחרת : היהודי הדתי במאבק גבורה ובמרי נגד גזירות הנאצים בשנות השואה (ירושלים : מכון זכר נפתלי, תשמ"ט 1989)
 • חיים כפולים (ירושלים : פאר, תשנ"א 1991)
 • מגע בנפש (ירושלים : פאר, תשנ"ד 1993) <רומן>
 • הולכי נתיבות (ירושלים : פאר, תשנ"ה 1995)
 • ימי בראשית : סיפורה המופלא של ההחייאה הרוחנית-אמונתית-דתית למחרת השואה ע"י קומץ ניצולים חרדיים (בני ברק, תשנ"ז 1996)
 • שם נפשו בחיים (בני ברק : פאר, תשנ"ח 1998)
עריכה:
 • ספר פוריסוב = פאָריסאָווער יזכור-בוך (תל-אביב : ארגון יוצאי פוריסוב בישראל, 1971)
על המחבר ויצירתו:
על "אורות מאופל"
קישורים:


עודכן לאחרונה: 28 בדצמבר 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף