יוסף אריכא (1907־1972)

 <בהכנה>

Yosef Aricha

יוסף אריכא (דולגין), נולד בעיירה אוליבסק באוקראינה, בכ"ט בכסלו תרס"ח, 5 בדצמבר 1907. אביו היה רואה חשבון. למד בצעירותו ב'חדר מתוקן' ובגימנסיה העברית בקובֶל. ב-1925 עלה ארצה, היה סולל, פועל בנין וחקלאי במושבות השומרון והשרון. בשנים 1929־1932 שהה בתקופת השתלמות בניו-יורק. עם שובו נכנס לעבוד בעיריית תל-אביב. תחילה כמזכיר המחלקה הוטרינרית (ומכאן סיפוריו על "בעלי היצרים")  ואחר-כך כעורך פרסומים. בשנים 1950־1954 ערך את הירחון 'לקורא הצעיר', שיצא לאור על-ידי ספרית 'שער ציון' ונועד להדריך את הילדים והנוער בקריאה ולספר להם על המתרחש בשדה ספר. בשעות הפנאי עסק בציור ובצילום דיוקנאות.  יוסף אריכא זכה בפרסים לספרות של עיריות רמת-גן וחולון וכן בפרס ברנר. נפטר בתל-אביב בכ"א בשבט תשל"ב, 6 בפברואר 1972. בנו הוא הסופר  והאמן עמוס אריכא.
[מקורות: אדיר כהן, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, קרסל, ויקיפדיה,Encyclopaedia Judaica, תדהר, Электронная еврейская энциклопедия]

ספריו:

 • חוברות לילדים (תל אביב : א"י שטיבל, תרצ"ג) 10 חוברות.
 • לחם וחזון : רומן (תל-אביב : א.י.שטיבל, תרצ"ג) <תורגם לפולנית> <מהדורה שניה הופיעה בהוצאת נ' טברסקי בתש"ו>
 • Chleb i objawienie / Józef Aricha ; autoryz. przekł. z hebr. Mirjam Litwinówny (Warszawa : Wydawnictwo Nowoczesne, 1934)
 • כנפי כסף : אגדות (תל אביב : א"י שטיבל, [תרצ"ו?])
 • אוד מוצל : רומן (תל אביב : א"י שטיבל, תרצ"ז)
 • ודוי : ספור (תל אביב, תרצ"ח) <"הוצאה מיוחדת מתוך 'כנסת' תרצ"ח לזכר ח.נ. ביאליק">
 • בסנורים : ספורים (תל אביב : סלע, תרצ"ט 1939) <מהדורה שניה הופיעה בתש"א בהוצאת צ' לינמן>
 • אדם ובהמתו : ספור (תל-אביב, ת"ש) <"הדפסה מיוחדת מתוך "כנסת" ת"ש לזכר ח.נ. ביאליק">
 • מראות בכחול : ספורים (תל אביב : סלע, תש"א)
 • שנים מרבבה : שני סיפורים (ירושלים : עפר, תש"ה)
 • בעלי יצרים : ספורים (תל אביב : נ' טברסקי, תש"ו) <איורים - שלמה כהן>
 • אדם ובהמתו : 3 ספורים (ירושלים : עופר, תש"ו) (ספרון ידיעות אחרונות, מס' 7)
 • רחוב הקצבים : סיפורים (תל אביב : נ' טברסקי, תש"י 1949) <איורים, שלמה כהן>
 • פסק-דין : סיפורים (תל אביב : נ' טברסקי, תש"י 1949)
 • יום ולילה : אשכול אהבים (תל אביב : נ' טברסקי, תשי"ב) <סיפורים>
 • אשה ורעותה : ספור (תל אביב : סלע, תשי"ג)
 • סיפורי יוסף אריכא (תל אביב : נ' טברסקי, תשי"ד 1954)
 • צעדים באש : קורות אשה אחת (תל אביב : אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תשט"ז 1956)
 • סנחריב ביהודה : רומן היסטורי (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשי"ח 1958)
 • מים חיים : חוברת לתלמידים ולנוער על מהות המים וערכם בחיי האדם ועל החובה למנוע בזבוזם / כתב עפ"י מקורות שונים יוסף אריכא ; עריכה גרפית וציורים, יוסף בס (תל אביב : המחלקה להסברה וליחסי צבור של העיריה, [תשכ"-])
 • מול חרב : מחזה בשלוש מערכות ושמונה תמונות (תל אביב : אלף, תשכ"ב 1962) <איורים, חיים רוזנטל>
 • יום ולילה : ספור פגישה אחת (תל אביב : אלף, תשכ"ג 1963) <איורים, עמוס אריכא>
 • סופר המלך : רומן היסטורי (תל אביב : אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1966)
 • לחם וחזון : בסנוורים וסיפורי נכר (תל-אביב : ניב, תשכ"ז 1967)
 • בעלי יצרים : יום ולילה וסיפורי הארץ (תל אביב : ניב, תשכ"ז 1967)
 • צעדים באש : מול חרב וסיפורי הארץ (תל-אביב : ניב, תשכ"ז 1967)
 • פגישה בירושלים : סיפור מתקופת בית שני (תל אביב : עקד, תשכ"ח)
 • כנפיים לאדם : אגדות וסיפורים (תל אביב : ניב, תשכ"ח 1968)
 • תל אביב בת 60 (רמת-גן : מסדה, 1969) <איורים, אריה מוסקוביץ'>
 • ילקוט סיפורים / ליקט, הקדים מבוא והוסיף הסברים וביבליוגראפיה יוסף אורן (תל אביב : יחדיו - אגודת הסופרים העברים בישראל, תשמ"ב 1982)
עריכה:
 • דפדפת לספרות עברית : שירים וספורים ממבחר יצירותיהם של מאה משוררים ומספרים / מלוקטים בידי יוסף אריכא ויצחק עגן (תל אביב : צ' ליינמן, תש"ב) <יצא לאור בחלקים בשנות ת"ש-תש"ב>
 • מול שערי ירושלים : פרשת חייו של דניאל בוקשטין, אשר נפל בקרב אוירי ביום א' אייר תש"ח 10.5.1948, במערכה הכבדה על פתיחת הדרך לירושלים הנצורה / ליקט וערך יוסף אריכא (תל אביב : בית בוקשטין, תש"י)
 • אנך : במה לספרות מחשבה ואמנות - כרך א (ניסן תשי"ד) / בעריכת יוסף אריכא, ב. מרדכי, יצחק עוגן. (תל אביב : כתבים, תשי"ד)
  תוכן העניינים
 • יהודה המכבי : פרשיות חייו ותקופתו באספקלריה ספרותית והיסטורית / הקדים מבוא וערך יוסף אריכא (תל אביב : עמיחי, תשט"ז)
 • צרור עלים : במלאת עשר שנים לנפילתו של דניאל בוקשטין במערכה הכבדה על פתיחת הדרך לירושלים הנצורה (א' אייר תש"ח-א' אייר תשי"ח) / ערך יוסף אריכא (תל-אביב : בית בוקשטין, תשי"ח)
 • גבורים במערכה : פרשיות חייהם ותקופתם באספקלריה ספרותית והיסטורית  (תל אביב : עמיחי, תשט"ו) <איורים, אריה מוסקוביץ>
 • יפו : מקראה היסטורית-ספרותית : פרקים בדברי ימי עיר מראשיתה ועד ימינו / כינס וערך יוסף אריכא (תל-אביב : עירית תל-אביב-יפו, המחלקה לחינוך ולתרבות, תשי"ז 1957) <מהדורה מחודשת הופיעה בתשכ"ח>
 • תל אביב : מקראה היסטורית-ספרותית: פרקים בדברי-ימי העיר מראשיתה ועד ימינו במלאות יובל ליסודה, תרס"ט-תשי"ט, 1909־1959 / כינס וערך יוסף אריכא (תל אביב : עירית תל אביב-יפו - האגף לחנוך ותרבות, תשי"ט 1959) <מהדורה מחודשת הופיעה בשנת תשכ"ט>
 • פרקים בחינוך / פנחס שיפמן בן סירה ; בחר וכינס יוסף אריכא (תל אביב : א' ציוני, תשכ"א 1961)
 • סיפורים עבריים מחיי הערבים / כינס וערך יוסף אריכא (תל אביב : עם הספר, 1963)
 • תל אביב בת 60 / עורכים יוסף אריכא, מתתיהו קליר, שלום רוזנפלד, דן תורן (רמת-גן - גבעתיים : מסדה, 1969) <אלבום יובל. אינו זהה עם ספרון שיצא באותה שנה ובאותו שם מאת יוסף אריכא>
על המחבר ויצירתו:
 • אבינור, גיטה. בתחום הריאליזם : המספר יוסף אריכא. כרמלית, כרך יא-יב (תשכ"ו), עמ' 267־272.
 • אורן, יוסף. סיפורי יוסף אריכא. מאזנים, כרך כ"ה (תשכ"ז), עמ' 274־283.
 • אורן, יוסף. עוצמתם של יצרים : על קו אחד ביצירתו של יוסף אריכא. ידיעות אחרונות, 11 בפברואר 1977, עמ' 3, 7.
 • אשד, אלי.  סופר העבר: הרומנים ההיסטוריים של יוסף אריכא.  עמדה, גל' 14 (אביב 2005), עמ' 122־126.
 • ברזל, הלל.  סיפורי ארץ-ישראל : יצחק שנהר, יוסף אריכא, מרדכי טביב, יהושע בר-יוסף.  בספרו:  המאה החצויה: ממודרניזם לפוסט-מודרניזם, כרך ראשון (בני ברק : ספרית פועלים, תשע"א 2011), עמ' 598־612 <דיון, בין היתר, בסיפורו של אריכא "יום ולילה" (עמ' 603־605)>
 • ברתיני, ק.א. המספר המתבונן : יוסף אריכא. על המשמר, 11 בפברואר 1977, עמ' 6, 7.
 • גוברין, נורית. עלילת השבוי. עם וספר, חוב' י (קיץ תשנ"ח 1998), עמ' 82־98 <דיון, בין היתר, בסיפורו של יוסף אריכא "נוף של לילה" שפורסם לראשונה ב'מאזנים', כרך א', גל' ג (ט' בחשון תש"ח, 23 באוקטובר 1947), עמ' 46־49 וכונס בספרו 'צעדים באש : מול חרב וסיפורי הארץ' (תל-אביב : ניב, תשכ"ז 1967), עמ' 55־65> <חזר ונדפס בספרה קריאת הדורות, כרך ב (תשס"ב 2002), עמ' 297־309 ובסדן, כרך ה' (תשס"ב 2002), עמ' 98־114>
 • וויינר, חיים.  יוסף אריכא : לביקורו בארה"ב.  בספרו: פרקי חיים וספרות / ליקט וכינס זאב וויינר (ירושלים : קרית-ספר, תש"ך 1960), עמ' 76־79 <נחתם: ניו-יורק, 1949>
 • חנני, יוסף. יוסף אריכא: "נוף של לילה". בספרו: הוראת הסיפור הקצר : מהד' 2. (תל-אביב : אור-עם, תשמ"ב 1981), עמ' 154־160 <על הסיפור מתוך "פסק-דין">
 • ליכטנבום, יוסף.  סיפורי יוסף אריכא.  גזית, כרך י"ג, גל' ה (שבט תשי"ד, ינואר 1954), עמ' 22-23.
 • ליפשיץ, אריה. עולם חדש ועולם עתיק : סיפורי יוסף אריכא.  בספרו:  הווייתה של תקופה : יצירות ודיוקנאות בספרות העלייה השלישית (תל-אביב : יחדיו, תש"ם 1980), עמ' 128־135.
 • לנדר, פינחס. יוסף אריכא : מ"לחם וחזון" עד "סופר המלך". מאזנים, כרך מ"ט, גל' 2־4 (תמוז-אלול תשל"ט, יולי-ספטמבר 1979), עמ' 141־147.
 • סדן-לובנשטיין, נילי. חלום בקרעים : על מקומו של יוסף אריכא בסיפרות הארצישראלית. מעריב, 11 במארס 1977, עמ' 38.
 • עובדיהו, מרדכי. מספר במעלה יצירתו : יוסף אריכא. בספרו: נדבכים: עם סופרי דורי : מסות ורישומים (תל אביב : הוצאת אל"ף, תשל"ו 1975), עמ' 145־155.
 • קרמר, שלום. טלטולי נוף. בספרו: ריאליזם ושבירתו : על מספרים עברים מגנסין עד אפלפלד (תל-אביב : אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1968), עמ' 174־176 <נחתם: 1962>
 • קרמר, שלום. לא בחיל ולא ברוח... בספרו: ריאליזם ושבירתו : על מספרים עברים מגנסין עד אפלפלד (תל-אביב : אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1968), עמ' 181־184 <נחתם: 1967>
 • קשת, ישורון. על יוסף אריכא. בצרון, כרך ס"ג (תשל"ב), עמ' 103־112.
 • שמיר, משה.  הקשה בדרכים : שנה למות יוסף אריכא ז"ל.  מאזנים, כרך ל"ו, גל' 2 (שבט תשל"ג, ינואר 1973), עמ' 137־138.
על "פסק דין"
 • בורלא, יהודה.  הערה - על צרות-עין בביקורת.  דורות: שבועון לספרות ולענייני חברה, שנה א',  גל' ז  (י"א בחשון תש"י, 4 בנובמבר 1949), עמ' 10 <על ביקורתו של אברהם שאנן - להלן>
 • גיורא, משה.  "פסק דין", סיפורים מאת יוסף אריכא.  דורות: שבועון לספרות ולענייני חברה, שנה א',  גל' ז  (י"א בחשון תש"י, 4 בנובמבר 1949), עמ' 11.
 • שאנן, אברהם.  "פסק-דין", סיפורים מאת יוסף אריכאדבר, כ"ח בתשרי תש"י, 21 באוקטובר 1949, עמ' 6 <הגיב על כך יהודה בורלא - לעיל>
על "לחם וחזון"
 • אורן, יוסף. השתקפות העלייה השלישית ביצירת יוסף אריכא <בעיקר ב"לחם וחזון"> מאזנים, כרך נ"א, גל' 3־4 (אב-אלול תש"ם, אוגוסט-ספטמבר 1980), עמ' 237־244.
 • מהלו, אביבה. ז'אנר היומן מול ז'אנר ספר הזיכרונות. מסד, מאסף לענייני ספרות והוראתה, כרך 2 (2004), עמ' 15־20. <דיון, בין היתר, ברומאן של יוסף אריכא "לחם וחזון">
על "בסנורים"
 • אורן, יוסף. עיון בנובילה "בסנורים" מאת יוסף אריכא במלאות תשע שנים לפטירתו. ידיעות אחרונות, 28 באוגוסט 1981, עמ' 3.
על "בעלי יצרים" על "יום ולילה"
על "סיפורי יוסף אריכא"
על "סנחריב ביהודה"
 • גורפיין, רבקה.  בשולי ספרים: במרחבי העבר.  מאסף : לדברי ספרות, בקורת והגות, כרך א' (תש"ך 1960), עמ' 574־575.
 • ירושלמי, אליעזר.  "סנחריב ביהודה" ליוסף אריכא.  בספרו: באהלי ספרות (תל אביב : הוצאת ממעמקים ע"י הוצאת מחברות לספרות, תשכ"ו), עמ' 31־35.
 • כהן, אדיר. "סנחריב ביהודה".  בספרו: סופרים עבריים בני זמננו : משוררים, מספרים, מחזאים, מסאים ומבקרים (תל-אביב : מ. מזרחי, 1963), עמ' 68־70.
 • מנחם, ש. לשם מה מחברים רומן היסטורי. מולד, כרך טז (תשי"ט), עמ' 739־741.
 • קרמר, שלום. על "סנחריב ביהודה". מאזנים, כרך ח', גל' 1 (כסלו תשי"ט, דצמבר 1958), עמ' 44־48 <חזר ונדפס בספרו: ריאליזם ושבירתו : על מספרים עברים מגנסין עד אפלפלד (תל-אביב : אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1968), עמ' 176־181.
על "מול חרב"
 • כהן, אדיר. "מול חרב".  בספרו: סופרים עבריים בני זמננו : משוררים, מספרים, מחזאים, מסאים ומבקרים (תל-אביב : מ. מזרחי, 1963), עמ' 70־72.
על "סופר המלך"
 • אורן, יוסף. סתימת פיו של דור ספרותי. מאזנים, כרך ס"ו, גל' 1 (1991), עמ' 34.
 • גורפיין, רבקה.  המלך וסופרו.  מאזנים: ירחון לספרות, כרך כ"ב, גל' 5־6 (1966), עמ' 432־436 <חזר ונדפס בספרה: לאור הכתוב : סופרים ומשוררים בישראל (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל"ב 1972), עמ' 14־20>
 • גיל, משה. פרק מרתק של ההיסטוריה. האומה, שנה ה, חוב' 19 (תשכ"ז), עמ' 448־452.
על "כנפיים לאדם"

על "תל-אביב", מקראה היסטורית-ספרותית (תשי"ט)
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף