רות נצר (1944)

Ruth Netzer


 

רות נצר.
השלם ושברו : מיתוס, ספרות, שירה : כינוס מאמרים ממבט פסיכולוגיית המעמקים של יונג / רות נצר (ירושלים : כרמל, תש"ע 2009).
476 עמ'.
The Whole, the Fragment and its Repetition : Symbol, Literature, Poetry : a collection of articles from a Jungian perspective / Ruth Netzer

הספרות והשירה, כהמשך למיתוסים ולאגדות, הינן מאז ומעולם ראי לנפש האדם. עיני הרנטגן של הסופרים והמשוררים מיטיבות לראות ולתאר את נסתרות הנפש. הפסיכולוגיה בת זמננו מנסחת בדרכה שלה, ובמטפורות משלה, את תהליכי הנפש וחיבוטיה, אשר מתוארים ביצירות הספרות, ושופכת על תהליכים אלה אור מחודש. הפסיכולוגיה לומדת מהספרות על עמקי נפש האדם, והיוצרים בני זמננו מושפעים מהסימבוליקה הפסיכולוגית ומהתאוריות הפסיכולוגיות על נפש האדם.
הספר עוסק בסופרים אלבר קאמי, קפקא, פוקנר, רות אלמוג, גבריאל מוקד, מיירניק, מיכאיל פרישווין. הספר עוסק בארבעה ספורים של עגנון, בשלושה ספרים של א.ב.יהושע, בארבעה ספרים של פטריק וויט, ובמכלול ספורים של בורחס, ובמשוררים פרננדו פסואה וחיה אסתר ובשירה נשית. וכמו כן בציור יפני, בציירים יוזף ישראל'ס וקורנליס אשר, וברולאן בארת.
המאמרים שכונסו בספר זה עוסקים בספרות, בסמל, בלשון, במדרש לשון, בשירה ובאמנות – בסיוע המבט של פסיכולוגית המעמקים של יונג. ברוח החשיבה היונגיאנית מתוארים התהליכים המודעים והבלתי מודעים, והסמלים הקולקטיביים הכלל אנושיים, הארכיטיפיים – דגמי היסוד המיתיים – המגלמים את גורל האדם, אשר מתקיימים בתשתית היצירה האנושית.
הספר עוקב אחר ההתמודדות של האדם עם כוחות פנימיים ארכיטיפיים חזקים ממנו, כפי שזו מבוטאת ביצירות הספרות. כל יצירת ספרות, כמו מהלך ההגשמה העצמית של חיי היחיד, היא נסיון להגשים ישות בעלת שלמות פנימית, שתאחה את שברי העולם-נפש; היא השלם ושברו. השלם ושברו הוא השלם המכיל את שבריו וגם השלם ופשרו. המיתוסים והספרות אשר משקפים את תהליכי הנפש, הם בעצמם מספרים לנו על התהליך הזה. הנושאים העיקריים שהספר עוסק בהם: היחס בין הקונקרטי לסמלי, בין התודעה להעדר המודעות, בין שפיות לשגעון, בין התודעה לכוחות הצל והרוע בנפש, בין דחף ההתפתחות לדחף ההרס והרגרסיה, בין פֵרוד דיסאינטגרטיבי לבין ארגון אינטגרטיבי. וכן סמלי האב והאם, הגברי והנשי, כוחות היצירה והרליגיוזיות המיסטית.
רוב המאמרים פורסמו בכתבי עת שונים. בעיקר: 'עלי-שיח', 'נפש', 'שיחות', מאזניים', הליקון', מעגלי קריאה'. אחדים מהמאמרים הובאו לראשונה כהרצאות בפורומים של פסיכולוגים או אנשי ספרות.

תוכן העניינים:

הקדמה ותודות
מבוא: מבנה ותהליכי הנפש לפי הגישה היונגיאנית והשתקפותם בחקר הספרות:
    המיתוס, הארכיטיפים והלא-מודע הקולקטיבי;
    יונג ופרויד;
    פוסטמודרניזם ותורת יונג, פוסטיונגיאניות ולא-מודע תרבותי;
    הנשי;
    התאוריה היונגיאנית בחקר הספרות ;
    תורת יונג וחקר הספרות העברית;
    תהליכי הנפש וביטויים בספרות לפי יונג.
שער ראשון. ספרות כללית
פרק א. גבריאל גארסיה מארקס – ‘מאה שנים של בדידות’ – המטריארכט וסמלי האלכימיה.
    מבוא;
    המטריארכט והמעגל הסגור;
    המעגל האלכימי.
פרק ב. אלבר קאמי – אבנים חיות – טרנספורמציה אלכימית ותהליך חניכה בספור ‘האבן הצומחת’
פרק ג. הדוב הפטוּר מתמותה – ספור ‘הדוב’ של פוקנר כספור חניכה.
פרק ד. הפצע והרופא – על הספור ‘הרופא הכפרי’ של קפקא
פרק ה. בורחס – החפוש אחר הכוּליוּת
פרק ו. פטריק וויט – ‘ספורה של דודה’ – השלם ושברו.
    טבע וממשות;
    שגעון וממשות;
    מלים ומוזיקה;
    האלוהי;
    התבנית המיתית.
פרק ז. על שלשה ספרים של פ. וויט – על הרע ועל הגאולה: ‘גולת המנדלה’, ‘יורדי מרכבה’ ו’עין הסערה’.
    גולת המנדלה; יורדי מרכבה; עין הסערה; המכנה המשותף לשלושת הספרים.
פרק ח. גוסטב מיירניק – ספור ‘הגולם’ – לפגוש את הגולם ואת האמיתי.
פרק ט. מיכאיל פרישווין – ‘זן’-שן’ – החניכה אל העצמי והחפוש אחר שורש החיים
שער שני. ספרות עברית
פרק י. ש”י עגנון – על ארכיטיפ ה’אנימה’ והחמצת האשה ב’עידו ועינם’ ובספורים אחרים של עגנון.
    האישה, הדימוי הנשי-האנימה והפער ביניהם כפער של הגשמה בספורים אחרים של עגנון;
    הרופא וגרושתו;
    שבועת אמונים;
    לילות;
    שירה.
פרק יא. ש”י עגנון - השיגעון ושירת הקבצנים הסומים – עוד מבט פסיכולוגי על ‘ספור פשוט’:
    האם והאשה;
    הקבצנים הסומים;
    השגעון והמודעות.
פרק יב. ש”י עגנון – על אבן שאינה אבן – הספור ‘על אבן אחת’.
    חידת הפרשנות;
    פרשנות פסיכולוגית ;
    העצמי ופרשנות של פסיכולוגיה רוחנית ;
    האבן האלכימית – אבן החכמים;
    האבן ביהדות;
    אבנים כאותיות;
    אבנים בתרבויות אחרות;
    ההטמנה;
    ההטמנה בין הסתרה וגילוי;
    סיבות הסתרה בסיפור;
    שימוש לרעה;
    הגנה-מרחק-קרבה ושכבות הספור;
    האנושי לעומת המיסטי;
    הבחירה המוסרית-אנושית;
    האור והאבן;
    האור והבחירה המוסרית בטוב שהוא העזרה לזולת ;
    על אפשרות הסיום של כתיבת הכתבים;
    על "אבן אחת" – כסיפור זֶן בודהיסטי;
    החסד;
    נוימן והאדם המיסטי;
    על תפקיד הספרות והפסיכותרפיה בדיון במוסר ובעשיית הטוב והחסד.
פרק יג. ש”י עגנון – סייפא וספרא – על הסיפור ‘הסייף’.
פרק יד. שקיעה אדומה כמו דם – על ‘שורשי אוויר’ של רות אלמוג.
פרק טו. א"ב יהושע – ‘מולכו’ – היבטים פסיכולוגיים, מיתולוגיים ואקזיסטנציאליים.
פרק טז. א"ב יהושע – ‘מר מאני’. האינצסט הקדוש: מאניה של ארוס ומוות
פרק יז. א"ב יהושע - ובהודו כבר היית? עיון ב’השיבה מהודו’.
פרק יח. גבריאל מוקד – סמלים אלכימיים והאל מרקורי או פוסט-מודרניזם.
שער שלישי. סמל, דימוי, שירה
פרק יט. סמל היה לפני שהסמל התחיל – על הסמל בשירה ובפסיכותרפיה.
פרק כ. שירה היא העצמי ביותר – שירה כמצב נפש.
פרק כא. האש בתוך האבן – על הדימויים בשירה ועל הנפש .
פרק כב. נפש הזיכרון היא שירת הנפש .
פרק כג. על השירה וצעדיו של הנעדר – לפי תמונה אחת של הצייר מ"ק אשר.
פרק כד. מסע בליסבון ומפגש עם ‘כל חלומות העולם’ של המשורר פסואה.
פרק כה. על שירתה של חיה אסתר ועל שירה נשית.
פרק כו. שברון השיר – על בריאתו הנמשכת והולכת של שיר אחד.
פרק כז. משהו על הלשון והסמל ביהדות:
    א. על קליפת אגוז.
    ב. יופיו אינו ידוע – על יופיו של ר’ יוחנן
    ג. מדרש לשון – ‘ויפגע במקום’.
פרק כח. התשוקה אל ההוויה שמעבר לסמל.
    א. התשוקה אל התמונה, הגוף והאני האותנטי – רולאן בארת.
    ב. התשוקה למפגש – התבוננות בשתי תערוכות. דצמבר 1998
ביאור מונחים
מקורות
מפתח כללי

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף