גבריאל מוקד (1934)

Gabriel Moked


גבריאל מוקד.
    תפישת היהדות של חיים נחמן ביאליק, שמואל יוסף עגנון ואורי צבי גרינברג
/ גבריאל מוקד. -- תל-אביב : עמדה חדשה : עכשיו, תשע"ד 2014.
    183 עמ'.
    Concepts of Judaism of Hayim Nahman Bialik, Shmuel Yosef Agnon and Uri Zvi Grinberg  / Gabriel Moked

    "ספרו הנוכחי של גבריאל מוקד דן בתחום העקרוני של יחסים בין פסגות הספרות העברית החדשה ובין יהדות כדת וכתרבות דתית. הדיון הזה הוא גם בעל השלכות חשובות על סוגיות הכרוכות בזהותנו הלאומית והתרבותית במדינת ישראל.  בשלוש החטיבות המרכזיות בספר נבחנות תפישות היהדות של שלושת היוצרים העבריים הגדולים ביותר במאה העשרים: חיים נחמן ביאליק, שמואל יוסף עגנון ואורי צבי גרינברג.
    מוקד מבחין בשוני הניכר בין שלוש תפישות-יהדות אלו, וטוען שרק תפישתו הרעיונית של ביאליק זהה עם התפישה הרעיונית המקובלת ברוב תנועת התחייה הציונית. לעומת זאת, תפישות היהדות של ש"י עגנון ואצ"ג, השונות גם מאוד זו מזו, שונות מאוד גם מהאידיאולוגיה המקובלת על רוב הממסד הישראלי והציוני בעבר ובהווה. לפיכך, לספרו של פרופ' מוקד נודעת חשיבות הן בתחום תקר הספרות העברית החדשה ומקום היהדות כדת וכתרבות דתית כתובה והן בתחום היחסים בין לאומיות, דת ותרבות בחיי העם היהודי בתפוצות ובארץ, בעבר הקרוב ובהווה".

תוכן העניינים:

 • הקדמה: גישות ביקורתיות ואופני פרשנות בחקר תפישות יהדות של ביאליק, עגנון ואצ"ג (עמ' 7־9)
 • מבוא (עמ' 10־13)
 • ההנחות הרעיוניות ב'שירתנו הצעירה' מאת ח"נ ביאליק (עמ' 15־20)
 • תפישת היהדות והתחייה הלאומית בשירת ביאליק (עמ' 21־25)
 • יחס היסטורי ויחס חווייתי ליצירת ביאליק (עמ' 26־33)
 • ביאליק – משורר שלא במאתו (עמ' 34־37)
 • על ייחודן של תפישות היהדות ביצירות ש"י עגנון ואורי צבי גרינברג (עמ' 38־67)
 • עולם-הביטחון השלם ורובדי-משמעות ב'הנידח' של ש"י עגנון (עמ' 68־87)
 • טראנסצנדנציה, אמנות ומחקר מדעי בשני סיפורים סימליים של ש"י עגנון: 'עידו ועינם' ו'עד עולם' (עמ' 88־97)
 • האישיות הפועלת ביצירתו של ש"י עגנון (עמ' 98־102)
 • עגנון בראי תקופתנו : מרכיבים רוחניים וסמאנטיים ביצירת עגנון על רקע ספרות המאה העשרים בעולם (עמ' 103־115)
 • 'עידו ועינם' ו'עד עולם' : משל מודרניסטי וקדמות דתית עלומה (עמ' 116־139)
 • 'ספריהם של צדיקים' מאת ש"י עגנון : מקומם של החווייה הרוחנית ושל טכסטים קדושים (עמ' 140־144)
 • יקום אורגאני וחמדת אל אכזר : הערות ל'מסכת המתכונת והדמות (פרקי חלקת זיווגין)' מאת אורי צבי גרינברג (עמ' 145־172)
 • נופי שירתו של אורי צבי גרינברג (עם קריאה ב'ספר הנחלים') (עמ' 173־176)
 • תפישת-עולם מטאפיסית ו"אני מאמין" פוליטי בשירת אצ"ג (עמ' 177־180)
 • אורי צבי ואלוהי כל בשר (עמ' 180־183)

[עודכן לאחרונה: 8 באוגוסט 2017]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף