פרץ סמולנסקין (1842־1885)

 <בהכנה>

Peretz Smolenskin

    פרץ בן משה סמולנסקי נולד בעיירה מונאסטירשצ׳ינה בפלך מוהילוב בבלארוס (רוסיה הלבנה) בט״ז באדר ב׳ תר״ב, 26 בפברואר 1842* למשפחה שמוצאה מן העיר סמולנסק, ומכאן שם המשפחה. הוא קיבל חינוך תורני מסורתי ולמד ב״חדר״ ולאחר מכן בישיבה, ובשנות לימודיו בה נחשף לספרות ההשכלה ולמד רוסית וגרמנית. בגיל 22 עבר לאודסה, שם חי חמש שנים ולפרנסתו לימד עברית, המשיך להרחיב את השכלתו וגם החל לכתוב ולפרסם. המאמר הראשון פרי עטו התפרסם בעיתון ״המליץ״ (תרכ״ב - 1862), ולאחר מכן כתב מסה בשם ״ביקורת תהיה״ - על עיבוד לעברית של המחזה פאוסט מאת גיתה הגרמני, וכן עיבוד משלו - ״הגמול״ לסיפור על השתתפות היהודים במרד הפולני של שנת 1863. בגיל 27 נסע לגרמניה ולאוסטריה, ובסוף המסע התיישב בעיר וינה, שם התמנה למנהל מחלקת העברית בבית דפוס גדול בעיר. בווינה חי במשך 18 שנה, עד למותו, ובה ייסד וערך את הביטאון הספרותי ״השחר״, שהיה ״האכסניה המרכזית״ של הסופרים העבריים בני זמנו, ובהם י״ל גורדון, מ״ל לילנבלום ואליעזר בן יהודה. ״השחר״ שימש גשר ומעבר ״לתקופה החדשה הלאומית-ציונית״ ובמה רעיונית לתפיסתו של סמולנסקין, שתקף גם את ״מורדי האור״ הדתיים והשמרנים וגם את המשכילים היהודים בגרמניה, שהתכחשו למורשתם ולזהותם הלאומית. הוא טען כי היהודים הם אומה שיסודותיה הם הלשון העברית ותקוות הגאולה, וכל הכופר בזהותם הלאומית של היהודים ״מתכחש לעמו ובוגד בו.״ בכך הקדים סמלונסקין את ההתעוררות של חיבת ציון, שאליה הצטרף לאחר היווסדה. וכאשר הגיע לרוסיה (תרמ״א - 1881) כדי להחתים מנויים ל״השחר״, התקבל בהתלהבות רבה על ידי היהודים המשכילים, ובעיקר על ידי הצעירים. פרץ סמולנסקין נפטר בגיל 43, ט״ז בשבט תרמ״ה, 1 בפברואר 1885 במֵראן (מראנו) בדרום טירול (כיום באיטליה) ונטמן בעיר מגוריו, וינה, והשאיר אחריו אישה, ליאונורה. עצמותיו הועלו לקבורה בהר הרצל בירושלים בתשי״ב 1952.
    יצירתו של פרץ סמולנסקין כוללת רומנים וסיפורים על חייהם של היהודים בתחום המושב ברוסיה. ״התועה בדרכי החיים״ הוא רומן רחב היקף העוסק בחיי היהודים בני זמנו, ובכלל זה בקנאות הדתית בעיירה, בחיי הישיבה ובמעבר להשכלה יהודית, ובביקורת על חוגי החסידים ועל תנועת הרפורמה. הרומן ״קבורת חמור״ נחשב לטוב ולמגובש שבספריו, והוא מציג את סיפורו הטרגי של משכיל יהודי צעיר שנרדף בידי בני קהילתו הקנאים. חיי נישואיו נהרסים, הוא מתדרדר כלכלית והופך למלשין של השלטון הרוסי. אנשי הקהילה שוכרים רוצח כדי להורגו, קוברים אותו ״קבורת חמור״, ואשתו לשעבר מתנצרת. רומן אחר - ״הירושה״ - מתאר שלל דמויות מקהילות היהודים במזרח אירופה ומציג תופעות של רדיפת בצע ותענוגות. רומן זה - כמו רבים מסיפוריו - נדפס בהמשכים בביטאונו הספרותי, ״השחר״. רבים מסיפוריו נכתבו בחיפזון ״והם לוקים בעלילה מסובכת ומלאכותית״ וכן במגמתיות גלויה ובהטפה בסגנון מליצי. ועם זאת, נחשב סמולנסקין בזמנו לסופר ״החשוב ביותר בספרות העברית המקורית״, וליצירותיו מקום מרכזי ״בשרשרת הרומן הריאליסטי העברי״ שראשיתה ביצירתו של אברהם מאפו. כפובלציסט וכמַסַאי היה סמולנסקין למבשרה של תנועת התחייה הלאומית. הוא עמד על משבר הזהות של היהודים בימיו, ובמאמר הפתיחה בביטאון ״השחר״ קרא לתחיית הלשון העברית - ״להגדיל את תפארת שפת עֵבֶר״ ולטיפוח הזהות היהודית הלאומית: ״נהיה ככל הגויים, להוקיר את שפתנו וכבוד עמנו.״ בשל השקפותיו קמו לו מתנגדים רבים גם בקרב היהודים השמרנים וגם בקרב המשכילים, אך תפיסתו הלאומית זכתה לתמיכתם הנלהבת של בני נוער וצעירים.
* על-פי יוסף קלוזנר נולד בשנת ת״ר 1840.
[מקורות: קרסל, ויקיפדיה, לקסיקון לתרבות ישראל, Jewish Encyclopedia, Электронная еврейская энциклопедия]

ספריו:

 • התועה בדרכי החיים : או, תולדות יוסף היתום מעיר מדמנה (ווין : דפוס י. שלאָססבערג, תרכ״ח-תרל״א)
 • קבורת חמור, או, מדחי אל דחי : ספור (וויען : דפוס ל׳ האהן, תרל״ד) <״נדפס בפעם ראשונה ב״השחר״ שנה רביעית״>
 • התועה בדרכי החיים : או, תולדות יוסף היתום מעיר מדמנה ... (וויען : דפוס ג׳ בראג, תרל״ו)
 • קבורת חמור : או, מדחי אל דחי : ספור (וויען : בדפוס געאָרג בראג, תרמ״ג)
 • נקם ברית : מעשה שהיה והוה ויהיה בכל מקום ובכל זמן : אודות המקרים הרעים בעסטרייך (וויען : דפוס געאָרג בראג, תרמ״ד) <בחתימת: צנ״ה> ״ראה אור בפעם הראשונה ב״השחר״ שנה העשתי עשרה [תרמ״ג], חוברת י׳, י״א וי״ב״. צנ״ה, סופי תיבות של פרץ בן משה> <חזר ונדפס בווארשא ובווילנא בתרס״א, תרס״ה ותר״ע>
 • דער שטאָדט מסור, אָדער, בעגראבען קבורת חמור / בעארבייטעט פון יצחק ראבינאָוויץ (איש קאָוונאָ) (ניו יאָרק : היברו פאבלישינג קאָמפאני, [תר״ן 1890 לערך]) <תרגום ליידיש של קבורת חמור>
 • התועה בדרכי החיים : או, תולדות יוסף היתום מעיר מדמנה (ווילנא : קאצענעלענבאָגען, תרס״א)
 • קבורת חמור : או, מדחי אל דחי : ספור (ווילנא : מ׳ קאצענעלענבאָגען, תרס״א)
 • ספורים ופילוטנים : הנדפסים במכתב עתי שלו ׳המביט׳ בשם עלי חמד (ווילנא : בהוצאת בית מסחר הספרים של מרדכי קאצענעלענבאָגען : בדפוס האלמנה והאחים ראם, תרס״א 1901)
 • שמחת חנף, או, אהבה התלויה בדבר : ספור (ווארשאָ : בהוצאת מרדכי קאצענעלענבאָגען בווילנא, 1910)
 • נקם ברית : ספור (ניו יורק : קדימה, תרע״ח) <עם הקדמה מאת ראובן בריינין>
 • התועה בדרכי החיים (ורשה : אחיספר, 1929) <עם מבוא ותולדה מאת ראובן בריינין>
 • קבורת חמור : או, מדחי אל דחי : ספור (תל אביב : רואי, תרצ״ה)
 • התועה בדרכי החיים (תל אביב : מ. ניומן, תש״ה) <הסדיר והתקין דב קמחי>
 • צרור אגרות של פרץ סמולנסקין אל יהודה ליב גורדון (יל״ג) (ירושלים : קרית ספר, 1959) <בצירוף מבוא והערות הסבר על ידי גדליה אלקושי>
 • קבורת חמור, או, מדחי אל דחי (ירושלים : מוסד ביאליק, תשכ״ט 1968) <ההדיר והוסיף מבוא דוד ויינפלד>

על המחבר ויצירתו:

ספרים:
 • ספר סמולנסקין  / ערוך בידי ש. ברימן (ירושלים : משרד החנוך והתרבות על-ידי הוצאת ספרים אחיאסף, תשי״ב 1952)
  תוכן הענינים
 • בריינין, ראובן.  פרץ בן משה סמולנסקין : חייו וספריו (ווארשא : תושיה : דפוס האלטער ואייזענשטאדט, תרנ״ו 1896)
  על הספר:
 • בריינין, ראובן.  סמאָלענסקי ותולדותיו : כולל תולדות ימי חיי .... רבי פרץ בן משה סמאלענסקי ז״ל תכונתו הלך נפשו ורוחו עם תמונתו  (ווילנא : מ׳ קאצענעלענבאגען : דפוס האלמנה והאחים ראם, תרס״א)
 • יצחקי, א.  פרץ סמאָלענסקין : זיין לעבען און ליטערארישע ווירקונג (ווארשא : פראָגרעס, דפוס ש״ב לנדא, תרס״ה)
 • פניאל, נח.  החינוך העברי ביצירתו של פרץ סמולנסקין (תל אביב : דביר, תשי״ז 1957)
  על הספר:
  • ירושלמי, אליעזר.  ״החינוך העברי ביצירתו של פרץ סמולנסקין״ לנח פניאל.  בספרו: באהלי ספרות (תל אביב : הוצאת ממעמקים ע״י הוצאת מחברות לספרות, תשכ״ו), עמ׳ 92־94.
 • קלוזנר, יוסף. פרץ בן משה סמולנסקין : חייו, ספוריו ותפיסת-עולמו (ירושלים : המשרד לחנוך ותרבות ע״י אחיאסף, תשי״ב 1952)
 • שפירא, שמואל. פרץ סמולנסקין וקרל נטר : עם מלאות 75 שנה ל״עם עולם״ ול״מקוה ישראל״ (תל-אביב : נ׳ טברסקי, 1946)
 • תערוכת פרץ סמולנסקין : במלאת מאה וחמישים שנה להולדתו / עורכת - רבקה מעוז (ירושלים : בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי : מרכז אוקספורד ללימודים עבריים מתקדמים, תשנ״ב 1992)
מאמרים:
 • אורלן, חיים.  רשימות וציונים: האם הכיר פרץ סמולנסקין את דבורה בן-יהודה?  הדואר, שנה 44, גל׳ כ״ג (כ״ח בניסן תשכ״ה, 30 באפריל 1965), עמ׳ 412.
 • בר-סלע, שרגא.  מקום הדת בהוויה הלאומית - עיון משווה בהגותם של פרץ סמולנסקין ויחיאל מיכל פינס.  דפים למחקר בספרות, כרך 5־6 (תשמ״ט 1989), עמ׳ 287־300.
 • ברזילי, יצחק.  לקראת לאומיות ציונית: מרידות הפולנים במאה ה-19 והדיהן ביצירות פרץ סמולנסקין.  הדואר, שנה 63, גל׳ ב (י״ג בחשון תשמ״ה, 9 בנובמבר 1984), עמ׳ 23־26.
 • ברזילי, יצחק.  גלגולי מושג ׳ההשכלה׳ בהגותו של פרץ סמולנסקין.  בתוך: מחקרים בספרות עם ישראל ובתרבות תימן : ספר היובל לפרופ׳ יהודה רצהבי / עורכים יהודית דישון, אפרים חזן (רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשנ״א 1991), עמ׳ 425־436.
 • ברזילי, יצחק.  בין פרץ סמולנסקין ומשה הס בצרון, כרך י״א (סידרה חדשה), חוב׳ 49־51 (379־381) (תשרי-סיון תשנ״ב, ספטמבר 1991–יוני 1992), עמ׳ 57–79.
 • בריינין, ראובן.  פרץ סמולנסקין. בספרו:  כתבים נבחרים / המהדירים - דניאל בן-נחום וד׳ הנגבי (מרחביה : ספרית פועלים בשיתוף עם קרן וינפר-מורגנשטרן, תשכ״ב 1965), עמ׳ 81־84.
 • ברימן, שלמה.  תפיסתו הלאומית של סמולנסקין בתקופת ההשכלה.  מולד, כרך ט׳, חוב׳ 49 (ניסן-אייר תשי״ב, אפריל-מאי 1952), עמ׳ 40־48.
 • גולן, ארנה. סמולנסקין כעורך ומבקר. הספרות, חוב׳ 27 (דצמבר 1978), עמ׳ 86־109 <כולל נספח: רשימת מאמרים על ספרות יפה ודברי ביקורת שנתפרסמו בהשחר (תרכ״ט-תרמ״ד)> <חזר ונדפס בספרה: בעבותות הביקורת : פרקים בתולדות ביקורת הספרות העברית ובסיפורי עגנון (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 2006), עמ׳ 12־51>
 • גלבוע, מנוחה.  סיפור אחד - שלוש אידיאולוגיות.  בצרון, שנה ל״ז, כרך ס״ז, גל׳ 322 (שבט-אדר תשל״ו, פברואר 1976), עמ׳ 126־129 ; גל׳ 323 (ניסן-אייר תשל״ו, אפריל-מאי 1976), עמ׳ 195־199, 206 <נוסח מחודש נדפס בספרה: מבנים ומשמעויות : עיונים בסיפור ההשכלה (תל אביב : עקד, 1977), עמ׳ 66־85> <על הסיפור ״יללת הרוח״>
 • הולצמן, אבנר.  נקודת המוצא: המפנה בספרות העברית בעקבות ה׳סופות בנגב׳.  בתוך: המשכיל בעת הזאת : ספר היובל למשה פלאי : מאמרים בהשכלה, ספרות עברית ולימודי היהדות / בעריכת זאב גרבר, לב חקק ושמואל כץ (בני ברק : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשע״ז 2017), עמ׳ 92־113.
 • הלר, יוסף א.  משנתו של סמולנסקין ביהדות.  מצודה, ספר א (כסלו תש״ד, דצמבר 1943), עמ׳ 153־158.
 • זהרי, מנחם.  פרץ סמולנסקין - מבשר התחייה.  הבוקר, י״ד בשבט תש״ך, 12 בפברואר 1960 <חזר ונדפס בספרו ביכורי עט : כתבים, חלק שלישי: יוצר ויצירה בנתיב הדורות (ירושלים, תשל״ו 1976), עמ׳ 49־52; בספרו פרקי ספרות : מסות ורשימות (ירושלים, תשמ״ה 1985), עמ׳ 30־33 ובספרו  עיוני ספרות ותולדה : מסות ובחינות (ירושלים : כרמל, תשס״ד 2004), עמ׳ 43־47>
 • זילברבוש, דוד ישעיהו.  פרץ סמולנסקין בימי התהוותו : רשימותי בפנקסי.  בתוך: ספר קלוזנר : מאסף למדע ולספרות יפה מוגש לפרופסור יוסף קלוזנר ליובל הששים / העורכים - נ. ה. טורטשינר ... (תל-אביב : ועד היובל בהשתתפות חברת ׳אמנות׳, תרצ״ז), עמ׳ 439־448.
 • יבנאלי, שמואל.  סמולנסקין בתנועת ׳חבת ציון׳.  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך י׳, גל׳ ט״ו (כ״א בשבט תרצ״ה, 25 בינואר 1935), עמ׳ 1־3.
 • *
 • ליכטנבום, יוסף.  פרץ סמולנסקין.  בספרו: סופרינו : ממאפו עד ביאליק : תולדותיהם, הערכותיהם ופרקים נבחרים מיצירותיהם. -- מהד׳ שניה מתוקנת (ירושלים : אחיאסף, 1950), עמ׳ 112־137.
 • פיכמן, יעקב.  פרץ בן משה סמולנסקין.  דבר, מוסף לילדים, שנה ד׳, גל׳ ה׳ (מ״א) (י״ד בשבט תרצ״ה, 18 בינואר 1935), עמ׳ 2;
 • סדן, דב [ר.ט.]  מקרא ותרגומו.  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך י׳, גל׳ ט״ז (כ״ח בשבט תרצ״ה, 1 בפברואר 1935), עמ׳ 2 <על הכרוז לעזרת אלמנת פרץ סמולנסקין במקורו העברי ותרגומו לגרמנית>
 • סמולנסקין, יהודה (ליאון).  אלה תולדות פרץ.  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך י׳, גל׳ ט״ו (כ״א בשבט תרצ״ה, 25 בינואר 1935), עמ׳ 3־8 <נשלח על ידי אחי הסופר לשפ״ר (שאול פנחס רבינוביץ)  ונשמר בארכיון מרדכי בן הלל הכהן בבית הספרים הלאומי בירושלים. הביא לדפוס - צבי קרול>
 • רבינזון, מרדכי.  הרומאן מחיי ההוה : ההכרה הלאומית.  בספרו: סַפרותנו החדשה : תולדות ספרותנו העברית החדשה ... (וילנה : הוצאת רוזנקרנץ ושריפטזטצר, תרע״ג), עמ׳ 80־128.
 • שטיינברג, יעקב.  סמולנסקין.  בספרו: רשימות (תל אביב : דביר, תרפ״ח 1928), עמ׳ 187־193.
 • שניאור, זלמן.  פרץ סמולנסקין בשקלוב.  בספרו: ח. נ. ביאליק ובני דורו (תל אביב : הוצאת דביר, תשי״ח 1958), עמ׳ 379־396.
 • שקד, גרשון.  התבדות הציפייה :  סמולנסקין, מנדלי והנרטיב של תקופת ההשכלה. בתוך: מווילנה לירושלים : מחקרים בתולדותיהם ובתרבותם של יהודי מזרח אירופה מוגשים לפרופסור שמואל ורסס / עורכים: דוד אסף [ואחרים] (ירושלים: הוצאת ספרים ע״ש י״ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשס״ב), עמ׳ 327־340 <כונס גם בספרו: מנדלי, לפני ואחריו (ירושלים : הוצאת ספרים ע״ש י״ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשס״ה 2004), עמ׳ 53־66>
 • Mandel, George. Smolenskin, Ben-Yehuda, and the Jewish education of the future. In Jewish education and learning : published in honour of Dr. David Patterson on the occasion of his seventieth birthday / edited by Glenda Abramson and Tudor Parfitt (Chur, Switzerland ; Langhorne, Pa. : Harwood Academic Publishers, 1994), pp. 279-285.
 • Mazor, Yair. The way of ״The Wail of the wind”: Peretz Smolenskin’s latent, worthy ars poetica. In: History and literature : new readings of Jewish texts in honor of Arnold J. Band / edited by William Cutter and David C. Jacobson (Providence : Brown Judaic Studies, 2002), pp. 223-234. <על הסיפור ״יללת הרוח״>
 • Parfitt, Tudor. Smolenskin and the revival of Hebrew education. In Jewish education and learning : published in honour of Dr. David Patterson on the occasion of his seventieth birthday / edited by Glenda Abramson and Tudor Parfitt (Chur, Switzerland ; Langhorne, Pa. : Harwood Academic Publishers, 1994), pp. 1-8.
על ״התועה בדרכי החיים״
על ״קבורת חמור״
 • ברעם אשל, עינת. ״שני הפכים בנושא אחד״: על יחסו הדו-ערכי של הרומן המשכילי אל ההיסטוריה : עיון ב קבורת חמור לפרץ סמולנסקין וב הדת והחיים לר״א ברודס.  בתוך:  ממרכזים למרכז : ספר נורית גוברין / ערך אבנר הולצמן (תל-אביב : מכון כץ לחקר הספרות העברית, ביה״ס למדעי היהדות ע״ש חיים רוזנברג, אוניברסיטת תל-אביב, תשס״ה 2005), עמ׳ 126־144.
 • גלבוע, מנוחה. מקטיגוריה לסניגוריה? : חילופי-נוסחאות במהדורות ׳קבורת חמור׳.  תרביץ, כרך מ״א, חוב׳ 4 (תמוז-אלול תשל״ב 1972), עמ׳ 430־443 <נוסח מחודש נדפס בספרה: מבנים ומשמעויות : עיונים בסיפור ההשכלה (תל אביב : עקד, 1977), עמ׳ 35־58>
 • גלבוע, מנוחה. הערה לדמות הגיבור ב׳קבורת חמור׳. בספרה: מבנים ומשמעויות : עיונים בסיפור ההשכלה (תל אביב : עקד, 1977), עמ׳ 59־65.
 • מזור, יאיר. סיפורת ההשכלה - פנים אחרות : פרקים בפואטיקת המבנה של הסיפורת העברית ה׳ריאליסטית׳ בתקופת ההשכלה. מחקרים בספרות עברית : ספר זכרון לאורי שהם / בעריכת ראובן צור, עוזי שביט (תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, תשמ״ו 1986), עמ׳ 39־65 <כולל דיון ב״קבורת חמור״ לפרץ סמולנסקין, ״עיט צבוע״ לאברהם מאפו, ״קול רינה וישועה באהלי צדיקים״ לאברהם-בר גוטלובר>
 • פלאי, משה.  ׳קבורת חמור׳ לפרץ סמולנסקין : סאטירה משכילית ומקורותיהדפים למחקר בספרות, כרך 10 (תשנ״ו 1996), עמ׳ 183־202.
 • פרידמן, רבקה.  עכבות ההשכלה: עושר בידיוני פיקארסקי בכוח שנבלם.  בספרה: התם המתנבל : עיון באלמנטים פיקארסקיים בסיפורת עברית חדשה (חיפה : פינת-הספר, תשל״ח 1977), עמ׳ 27־35 <׳הצופה לבית ישראל׳ לערטער והמסורת הפיקארסקית, דמות ״הצופה״ ומקבילותיה בספרות המקאמות העברית של ימי-הבינים, העכבות ; עולמו הכפול של ׳קבורת חמור׳: האלמנטים המיתיים/האלמנטים הפיקארסקיים, העכבות>
 • פרידמן, רבקה.  על ״קבורת חמור״ לפרץ סמולנסקין.  הדואר, שנה נ״ח, גל׳ י״ד (י״ב בשבט תשל״ט, 9 בפברואר 1979), עמ׳ 223־224.
על ״נקם ברית״
על ״צרור אגרות״ של פרץ סמולנסקין אל י״ל גורדון
קישורים:


עודכן לאחרונה: 10 באפריל 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף